Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/71386
Title: Il-viżta pastorali tal-Isqof Davide Cocco Palmieri fl-1686
Authors: Muscat, Jonathan
Keywords: Cocco Palmieri, Davide, Bishop of Malta, 1632-1711
Mellieha (Malta) -- Church history
Mellieha (Malta) -- History
National Shrine of Our Lady of Mellieħa (Mellieħa, Malta) -- History
Issue Date: 2013
Publisher: Mellieħa : Parroċċa Marija Bambina
Citation: Muscat, J. (2013). Il-viżta pastorali tal-Isqof Davide Cocco Palmieri fl-1686. Festa ta' Marija Bambina, Mellieħa, 2013, 50-51.
Abstract: Fil-knisja tal-Madonna tal-Mellieha, maghruf illum bhala s-Santwarju, saru numru ta' vizti Pastorali fi zmien il-Kavallieri. L-lsqof Davide Cocco Palmieri kien ghamel vizta simili fl-1686 u fl-20 ta' Novembru tal-istess sena hareg seba' digrieti jew ordnijiet sabiex jitjieb is-servizz fil-knisja tal-Mellieha. Fil-vizta tieghu, l-lsqof Palmieri ried li tinghata attenzjoni kbira fil-gbir tal-flus u donazzjonijiet, tant li l-kaxxa fejn kienu jinzammu l-flus kellu jkollha tlett imfietah. Fil-vizta pastorali jissemmew oggetti sagri li kienu jintuzaw ta' kuljum fis-Santwarju. Minn dawn id-digrieti jidher car li l-vizta tal-lsqof Cocco Palmieri ma kinitx wahda li tikkoncentra biss fuq il-bini u z-zamma ta' registri f'dak li ghandu x'jaqsam ma' dhul ta' flus, izda li taghti importanza Iil dak li hu spiritwali u ta' devozzjoni.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/71386
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-vizta pastorali tal -Isqof Davide Cocco Palmieri fl-1686.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.