Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/71626
Title: L-effett tal-gwerra fuq il-letteratura Maltija
Authors: Bonnici, Christopher (2008)
Keywords: War
Literature
War and literature
Issue Date: 2008
Citation: Bonnici, C. (2008). L-effett tal-gwerra fuq il-letteratura Maltija (Master's Dissertation).
Abstract: L-ghan ta' dan l-istudju huwa lijuri ftit mill-effetti li t-Tieni Gwerra Dinjija kellha fuq il-letteratura Maltija u jinkludi t-tentattivi letterarji tal-kittieba bid-diversi sentimenti taghhom biex jesprimu l-esperjenzi li garrbu. Post il-kittieba li ttrattaw dan il-perjodu storiku nsibu lil Dun Karm Psaila u lil Guze Chetcuti Ii esponew it-tigrib taghhom u ppruvaw ifissru t-tigrib tal-Maltin f'dawn il-mumenti ta' qerda. Ir-rizultat huwa ghadd ta' poeziji liriCi li jesprimu n-niket, il-biza', u d-dwejjaq ta' l-imgarrbin u ghadd ta' xoghlijiet ohra Ii jiddeskrivu d-difiza u l-apprezzament tal-hbieb tal-Maltin f'dawn is-snin ta' ghawg intemazzjonali. Mil-letteratura tal-gwerra johrog I-element religjuz bhala karatteristika ewlenija tal-Maltin. ld diskussjoni investigattiva ddahhal dan kollu f'qafas kritiku kif imnebbah minn kritici ewlenin fosthom Marx, Althusser, Brecht, Zirmunskij, Tynjanov, Wimsatt, u Monroe.
Description: M.A.MALTESE
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/71626
Appears in Collections:Dissertations - FacArt - 1999-2010
Dissertations - FacArtMal - 1967-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.A.MALTESE_Bonnici_Christopher_2008.pdf
  Restricted Access
11.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.