Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/71636
Title: Dizzjunarju tal-letteratura Maltija
Authors: Calleja, Paul (2003)
Keywords: Literature
Encyclopedias and dictionaries
Issue Date: 2003
Citation: Calleja, P. (2003). Dizzjunarju tal-letteratura Maltija (Master's Dissertation).
Abstract: Dan ix-xoghol huwa kompilazzjoni ta' taghrif bijografiku essenzjali u ta' lista kronologika ta' pubblikazzjonijiet minn kittieba Maltin Ii taw sehemhom fit-tiswir tal-Letteratura Maltija. Il-hajja u x-xoghol letterarju ta' bosta kittieba ghandhom jitqiesu bhala mixja kollettiva lejn l-identita lingwistika u letterarja tal-poplu Malti. ld-Dahla tixhed l-izvilupp tal-generi letterarji ewlenin - il-poezija, in-narrattiva u t-teatru - fid-dawl tal-grajjiet politici li sawru l-istorja ta' Malta mis-Seklu Dsatax 'il quddiem. B 'dan il-mod tinftiehem ahjar il-hidma letterarja ta' kull awtur li ghalkemrn mifruda minn xulxin minn epoki, generi u stili differenti, jaghmlu parti minn medda wiesgha ta' xoghlijiet li jsawru letteratura wahdanija u shiha. Hekk l-isfond bijografiku ta' kull awtur jiehu s-sura ta' qafas gtrnll-hidma letterarja tieghu. Fuq kollox dan l-istudju jishaq fuq il-rnetodu mhaddem fil-katalogar tat-taghrif bijografiku u tal-pubblikazzjonijiet, metodu koerenti applikat ghall-awturi kollha, u fuq il-gudizzju kritiku dwar il-lehma Jetterazja ta' l-istess kittieba. Fl-ahhar nett, dan ix-xoghol huwa mahsub li jkun kemm ghajn ta' referenza, kif ukoll xoghol Jijixhed id-dinamieita u l-flessibbilta tal-letteratura Maltija.
Description: M.A.MALTESE
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/71636
Appears in Collections:Dissertations - FacArt - 1999-2010
Dissertations - FacArtMal - 1964-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.A.MALTESE_Calleja_Paul_2003.pdf
  Restricted Access
9.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.