Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/75204
Title: Id-dejma tas-Siggiewi fi zminijiet tan-nofs
Authors: Carmel, Vella
Keywords: Malta -- History -- 870-1530
Wettinger, Godfrey, 1929-2015
Monroy, Gonsalvo, Count of Malta, active 15th century
Militias -- Malta -- History
Soldiers -- Malta -- History
Malta -- History -- Aragonese and Castillians, 1283-1530
Manners and customs
Malta -- Social life and customs
Issue Date: 2002
Publisher: Siggiewi : Każin Banda San Nikola
Citation: Vella, C. (2002). Id-dejma tas-Siggiewi fi zminijiet tan-nofs. Festa [San Nikola, Siġġiewi] 2002, 100-103.
Abstract: Biex jilqghu ghall-attakki tal hallelin tal-bahar, fis seklu erbatax kien twaqqaf bhal korp territorjali biex jghasses il-bajjiet u x-xtut. Kien jissejjah id-Dejma, kelma Ii hierga minn dejjem, ghax kien mahsub Ii dan is-servizz ta' ghassa jkun ghal-lest kull hin Ii jkun mehtieg. Minhabba nuqqas ta' mezzi adekwati dan il-korp primittiv, ta' xehta militari, kien dghajjef ghal kollox u bla ebda effett siewi. Fi tmiem is-seklu XIV, taht ir-Regina Marija u zewgha Martin, kien sar sforz biex id-Dejma tkun organizzata ah jar, izda xorta ma sarx progress kontra d-dhul bla tfixkil u l-attakki qerrieda mill-furbani.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/75204
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Id-Dejma tas-Siġġiewi.pdf278.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.