Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/79925
Title: Ħal Qormi... San Ġorġ : tagħrif storiku
Authors: Bianchi, Carmel
Keywords: George, Saint, -303 -- Processional statues -- Malta -- Qormi
Parish Church of St. George (Qormi, Malta)
Parishes -- Malta -- Qormi -- History
Feast of St. George -- Malta -- Qormi
Saints -- Cult -- Malta -- Qormi -- History
Issue Date: 1975
Citation: Bianchi, C. (1975). Ħal Qormi... San Ġorġ : tagħrif storiku. Malta: l-awtur.
Abstract: Bhala iben il-Belt Pinto, ma jistax ikun Ii noqghod b'sabri. u ma nippublikax xi naga dwar Hal Qormi. U meta nsemmi 'I Hal Qormi, kif qatt nista' nhalli barra Ii nsemmi Iil San Gorg! Dawn it-tnejn huma marbutin f'rabta wahda, hekk Ii ma jista' jifridhom hadd. Dwar Beltna Pinto, hemm bosta affarijiet x'wiehed jigbor. Biss, biex taghmel tiftix kif ghandu jkun, jitlob mhux biss dedikazzjoni, imma sabar bla qies. Mix-xognol ta' tiftix Ii ghandi dwar Hal Qormi, ghazilt dan il-materjal, u rajt Ii jkun xieraq Ii nippublikah ghall-festa ta' San Gorg. Barra l-iskop ewlieni tieghi Ii ngholli l-gieh ta' Rahal Twelidi u San Gorg, b'dan il-ktejjeb nixtieq Ii naqta' x-xewqa ta' bosta hbieb tieghi, Ii ghamluli din it-talba. Qabel nigi fi tmiem dawn il-kelmtejn, nixtieq nghid Ii se nibqa' nigbor taghrif kemm nista', biex xi darba, jekk Alla l-imbierek joghgbu, inkun nista' naghti f'idejn il-qarrejja l-istorja ta' Hal Qormi bil-grajjiet Ii jhaddan.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/79925
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ħal_Qormi...San_Ġorġ_tagħrif_storiku_1975.pdf
  Restricted Access
8.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.