Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/81517
Title: Il-kollokazzjoni fil-Malti
Authors: Pullicino, Graziella (2007)
Keywords: Maltese language -- Phraseology
Maltese language -- Lexicology
Maltese language -- Semantics
Collocation (Linguistics)
Issue Date: 2007
Citation: Pullicino, G. (2007). Il-kollokazzjoni fil-Malti (Bachelor's dissertation).
Abstract: Ix-xogħoI hu maqsum żewġ partijiet ewlenin. L-ewweI parti tittratta I-qafas teoretiku Ii fuqu hi mibnija t-tieni parti. FI-ewweI kapitlu nsibu għadd ta' definizzjonijiet tal-kollokazzjoni minn diversi studjużi taI-lingwa. Fit-tieni kapitiu joħroġ kif I-istess studjużi kkiassifikaw iI-kollokazzjoni, u kif identifikawha u ddistingwewha minn binjiet Iingwistiċi oħra bħaima huma I-idjoma u l-kompożizzjoni, fost oħrajn. Hekk tkun imfissra I-kollokazzjoni u għaidaqstant iI-kapaċità Ii nidentifikawha. Dan iwassal biex fl-istess kapitiu, tkun identifikata iI-kollokazzjoni fiI-Malti billi tkun distinta minn binjiet Iingwistiċi fiI-Maiti bħaima huma I-Istat Kostrutt, iI-Kompożizzjoni, I-Għadd Imtenni u I-Partitivi fost oħrajn. It-tielet u r-raba' kapitlu huma deskrizzjoni u analiżi ta' kollokazzjonijiet fil-Malti magħżula mill-qasam ta' l-edukazzjoni. It-tielet kapitlu jiddeskrivi wkoll il-metodoloġija li ntużat għall-ġabra. Mill-banda l-oħra, fir-raba' kapitlu hemm analizzati diversi mill-kollokazzjonijiet miġbura, skond dak li ġie diskuss fl-ewwel u t-tieni kapitlu. B'hekk, dawn iż-żewġ kapitli huma bbażati fuq il-ġabra ta' kollokazzjonijiet li tinsab fl-appendiċi kif ukoll fuq CD. Il-ġabra hija indikazzjoni ta' kif għandu jkun imqassam dizzjunarju siewi tal-kollokazzjonijet fil-Malti. Il-ġabra ta' kollokazzjonijiet tinsab fuq CD bil-ħsieb li tkun utli għal xogħlijiet lingwistiċi futuri, jiġifieri biex tkun tista' tiġi mmanipulata minn studjużi tal-lingwa għall-bżonnijiet lingwistiċi, eżempju biex tinsilet informazzjoni sintattika minnha.
Description: B.A.(HONS)MALTESE
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/81517
Appears in Collections:Dissertations - FacArt - 1999-2010
Dissertations - FacArtMal - 1964-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.A.(HONS)MALTESE_Pullicino_Graziella_2007.pdf
  Restricted Access
7.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Pullicino_Graziella_acc.material.pdf
  Restricted Access
215.42 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.