Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/97230
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2022-06-08T06:00:18Z-
dc.date.available2022-06-08T06:00:18Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationFenech, J. (1997). L-inkarnazzjoni : f'xi kitbiet ta' Dun Ġorġ Preca (Bachelor's dissertation).en_GB
dc.identifier.urihttps://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/97230-
dc.descriptionB.A.RELIGIOUS STUD.en_GB
dc.description.abstractDun Gorg Preca beda l-ħidma tiegħu bhala saċerdot fil-bidu ta' seklu ġdid, is-seklu 20. Is-seklu Ii kien għadu kif ħareġ kien seklu ta' wara r-Rivoluzzjoni Franċia Ii xerdet bħal nar Ii ħa ma' kullimkien is-sens ta' nazzjonaliżmu, u ta' l-ideali rivuluzzjonarji. Kien is-seklu tal-Liberaliżmu u tar-Razzjonaliżmu. Lejn tmiem id-dsatax-il seklu, dehru filosfi Ii xerrdu filosofiji u prattiċi ateji bħal Ludwig Feuerbach, Friedrick Nietzsche, George Wilhelm Friedrich Hegel u Karl Marx. Bil-għajta favur id-dinjita tal-bniedem, ir-Razzjonaliżmu caħad kull tagħrif Ii ma jistax jiġi ppruvat u r-raġuni saret l-awtorita suprema. L-ideat ta' l-Illuminiżmu kienu xterdu ma' l-Ewropa kollha, waqt Ii s-seku tas-sillabu ta' Piju IX kien għdu jinħass. Malta wkoll, għalkemm gżira ma baqgħetx maqtugħa għal kollox minn dan il-kurrent. Minkejja r-Reliġjon Kattolika soda Ii kienet tikkaratterizzaha, ma naqsux elementi ta' idjoloġija illuminista. Mal-ftuħ tas-seklu f'Malta twaqqfet ix-Xirka ta' l-Imdawlin' u tad-Dimechjani. Il-bniedem wara dan il-movument kien Manuel Dimech. L-ideat illuministi bdew jixterdu wkoll permezz ta' gazzetti fosthom 'Il-Bandiera tal-Maltin'. Fl-1911, l-Isqof ta' Malta, Mons. Pietru Pace, ħareġ pastorali biex iwissi kontra dan it-tagħlim żbaljat. Fost dan it-tagħlim kien hemm punti Ii jirrigwardjaw il-persuna ta' Ġesu Kristu. 'U mhux Bambin lil dan sejjaħlu għax bambin dan qatt ma kien'. Dun Ġorġ fl-isfond ta' dan il-kurrent kien fl-ewwel snin tat-twaqqif ta' l- Għaqda tiegħu fost l-irġiel (1907) u fost in-nisa (1910). Kien jgħallem u jikteb biex mhux hiss isaħħaħ fil-fidi lill-membri u lill-poplu imma wkoll jagħmel lil tiegħu katekisti għal oħrajn. Dan jista' jispjega t-ton apoloġetiku qawwi fil-kitba tiegħu. Ir-ripetizzjoni ta' ċerti prinċipji u l-l-illustrazzjoni tal-ġrajjiet u l- ħafna kwotazzjonijiet kellhom ħsieb li jnisslu persważżjoni fil-fidi. Din il-kitba u l-predikazzjoni Dun Ġorġ kien jibniha fuq il-Kelma ta' l- Iskrittura. Il-kwotazzjonijiet meħudin bi traduzzjoni verbatim, mill-Vulgata bil-Latin. Huwa għaraf Ii l-kelma tħeġġeġ iżda ttir u ghalhekk dar ukoll ghallkitba Ii tibqa'. Huwa ried isostni 1-membri ta' 1-Ghaqda tieghu b'letteratura kateketika biex wara Ii jissaħħu huma jsaħħu lil dawk Ii jgħallmu. [...]en_GB
dc.language.isomten_GB
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_GB
dc.subjectPreca, Ġorġ, Saint, 1880-1962en_GB
dc.subjectCatholic Church -- Catechismsen_GB
dc.subjectCatholics -- Religious life -- Maltaen_GB
dc.subjectSociety of Christian Doctrine (Malta)en_GB
dc.titleL-inkarnazzjoni : f'xi kitbiet ta' Dun Ġorġ Precaen_GB
dc.typebachelorThesisen_GB
dc.rights.holderThe copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.en_GB
dc.publisher.institutionUniversity of Maltaen_GB
dc.publisher.departmentFaculty of Theologyen_GB
dc.description.reviewedN/Aen_GB
dc.contributor.creatorFenech, Joseph (1997)-
Appears in Collections:Dissertations - FacThe - 1968-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.A.THEOLOGY_HUM.STUD._Fenech_Joseph_1997.pdf
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.