University of Malta
 

Melitensia Collection
UOM Main Page
 
 
 
Newspoint
Opening Hours
Facebook
Refworks

Vella, H.C.R.
The hospital of the Holy Spirit at Raba Malta, and its Latin inscriptions : a review


MZ2 P.B.2 B
Bovingdon, Rigu
Il-corpus tal-kitbiet ewlenin ta' Roderick (Rigu) Bovingdon dwar il-Malti


MZ33d
Freller, Thomas
Cagliostro and Malta : fact and fiction and the greatest imposter of the eighteenth-century


MZ34n
Cini, Charles
Gorgeous Gozo / text, Charles Cini ; photography, Daniel Cilia


MZ35u P.B.6 M
Monitoring of environmental impacts of marine aquaculture / Marianne Holmer ... [et al.]


MZ7 P.B.13 F
Friggieri, Oliver
Exploring one's own island through novels and poetry


MZ9
Ellul, Joseph S.
Malta's prediluvian culture at the Stone Age temples with special reference to Ħaġar Qim, Għar Dalam, Cart ruts, Il-Misqa, Il-Maqluba & Creation


MZ9 P.B.14 H
Hughes, Karel J.
Persistent features from a palaeo-landscape : the ancient tracks of the Maltese Islands


MZ9 P.B.14 M
Maniscalco, Laura
Ocher containers and trade in the central Mediterranean Copper Age


MZ9 P.B.97
Agius, A.J.
The guide book to Għar Dalam cave and museum


MZ9 P.B.97 A
Agius, A.J.
The Ħal-Saflieni Hypogeum, Paola, Malta : guide book


MZH,J P.B.23 V
Vella Bonavita, Helen
Key to Christendom : the 1565 Siege of Malta, its histories, and their use in Reformation polemic


MZH,P
Castagnino Berlinghieri, Umberto
Congresso di Vienna e principio di legittimita` : la questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni Gerosolimitano, detto di Malta


MZH,R
L'Ordine di Malta in Umbria : una storia di oltre ottocento anni (1150-2007) / a cura di Paolo Caucci von Saucken ; saggi di Paolo Caucci von Saucken ... [et al.]


MZH5 P.B.18 S
Szczepanowska, Hanna
Fourteenth-century documents of the Knights of St. John of Jerusalem : analysis of inks, parchment and seals


MZS,EH
Analiżi tar-riżultat elettorali tal-Partit Laburista : elezzjoni ġenerali Marzu 2008 / Kummissjoni mwaqqfa mill-Eżekuttiv Nazzjonali u l-Grupp Parlamentari


MZS,EH
Risposta u reazzjoni għar-Rapport ta' analiżi tar-riżultat elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali Marzu, 2008 / Uffiċju Elettorali [Partit Laburista]


MZS,F
Attard, Edward
Mintoff u De Gray : il-ġrajjiet ta' April 1958 u dak li ġara wara


MZS,G
Euromed information & training seminars : Malta, 1996-2003 = Seminaires Euromed d'information et de formation : Malta, 1996-2003 / editors, Stephen Calleya, in association with Informatics Atelier


MZS,PB A/V
Maltese broadcasting legislation : salient documentation / [edited by] Kevin Aquilina, Mario Axiak


MZT,AB P.B.41a A
Abela, Anthony M.
Shaping a national identity : Malta in the European Union


MZT,B P.B.42 F
Falzon, Mark-Anthony
Flights of passion : hunting, ecology and politics in Malta and the Mediterranean


MZT,C P.B.131 M
Mercieca, Simon
Introduction a la demographie historique maltaise : une vue generale des sources et des documents conserves dans les archives


MZT,FS
Agius, A.J.
The genesis of Freemasonry in Malta (1730-1843) : an account of the first 113 years of Freemasonry in Malta


MZT,KH
Azzopardi, Andrew
Career guidance for persons with disability


MZT,S P.B.52 B
Boissevain, Jeremy
Tourism and culture in the north of Malta : some observations


MZT,TT P.B.52a W
[Worldwide corporate tax guide] : Malta


MZU,N8 P.B.156 K
Kolleġġjata Arċimatriċi Bażilika ta' Sant'Elena Imp. Awg. : 225 sena konsagrazzjoni, 1782-2007 / Veneranda Soċjeta Dun Filippu Borgia


MZU,Q
Tonna, Ivo
Outlines of Franciscan philosophy : doctrinal synthesis of Franciscan thought in the XIII and XIV centuries


MZU,Z
John Paul II in Malta / compiled by Roger Mifsud


MZU:PBN P.B.57b C
Cauchi, Nikol Ġ., Bishop
F'Mejju mal-Madonna


MZU:PBN P.B.57b V
Vella, Olvin
Il-Via Sagra ta' Cannolo


MZU:PBN P.B.57b V
Cannolo, Giuseppe Martino
IlVia Sagra u t-triex (sic) ghaziza li ghamel Sidna Gesu Cristu fiz-zmien tal-passioni, u it-tbatia, il hharscia tighu ghal fidua tar-ruhh taghna / migiuba fil malti ghal git tad-devoti tal passioni ta Sidna Gesu Cristu / [minn Gioseppe (sic) Martino Cannolo]


MZU:POQ
Azzopardi, Anton (2)
Worker and apostle : Eugenio Borg, 1886-1967


MZU:POQ
Borg, Ġorġ
Ewġenju Borg


MZU:POQ
Grech, Jesmond
Nar ġo qalbna : il-ġrajja ta' Eugenio Borg / Jesmond Grech ; [illustrazzjonijiet, Joseph L. Mallia]


MZU:POQ P.B.57b F
Friggieri, Oliver
San Giorgio Preca di Malta : un rinnovatore del concetto di apostolato


MZU1
Almanakk Kattoliku għas-sena 2008


MZV
MATSEC Examinations Board : SEC examinations : statistical report / MATSEC Support Unit


MZV,A
Bezzina, Christopher
Educational leaders in the making / Christopher Bezzina, with the collaboration of Vincent Cassar and Andrew Triganza-Scott


MZV5
A national minimum curriculum for Malta : proceedings of the Maltese Workshop on the National Minimum Curriculum for the Primary Level, January 1991 / edited by Charles Farrugia


MZV5 P.B.59 B
Bruce, W.N.
Report on the organization of education in Malta


MZV7
Gravina, Joseph
Values in Systems of Knowledge


MZW P.B.60 U
(Intellectual property) statute / University of Malta


MZW7 P.B.61 L
Lempereur, Ina
The psychological effects of constant evaluation on airline pilots : an exploratory study / Ina Lempereur and Mary Anne Lauri


MZX,BL P.B.64 S
Sharp, Dennis
'Evolution not revolution' in Maltese architecture : lecture, Richard England


MZX,CL,B
Xuereb, Philip
Ġużeppi Briffa : pittur Karkariż ,100 sena minn twelidu


MZX,CL,Pi
Wain, Kenneth
Raymond Pitre` : a retrospective exhibition


MZX,FP
The Times picture annual, 2007 / [editor, Darrin Zammit Lupi ; consulting editor, Victor Aquilina]


MZX,OE
Axiak, Mario
Maltese broadcast consumer profile : an analytical assessment, 1999-2006


MZX,TC,E P.B.72 G
Grech, Victor
Kawasaki disease in Malta : brief report


MZY P.B.73 B
Boissevain, Jeremy
Feasts and firework in Malta : a sensory cascade


MZZ
Calleya, Stephen C.
Navigating regional dynamics in the post-Cold War world : patterns of relations in the Mediterranean area


MZZ
Torresi, Simonetta
Discorso intorno a Pompeo Floriani : e di cio` che egli pote` fare essendo nato a Macerata


MZZ P.B.74 B
Borg, Alexander
Towards a history and typology of color : categorization in colloquial Arabic


MZZ P.B.74 V
Vella, H.C.R.
Rebirth of Trojans into Romans in Vergil's Aeneid VI


PJ9616.B7
Briffa, Charles
New wave literature in Malta : the movement for its promotion in the sixties


PJ9617.M55 P.B.75 M
Mifsud, Manwel
Ir-regoli tal-kitba tal-Malti


PJ9617.S45
Innaqqsu l-inċertezzi : seminar fuq il-varjanti ortografiċi, l-20 ta' Jannar 2007 : dokumenti għad-diskussjoni / [Anton Agius Muscat ... [et al.]]


PJ9621.M55 P.B.76 M
Mifsud, Manwel
The demonstrative in Maltese


PJ9631.S45
Innaqqsu l-inċertezzi 2 : Seminar fuq il-kliem ta' nisel Ingliż fil-Malti, it-12 ta' April 2008 : dokument għad-diskussjoni / il-Kunsill Nazzjonali ta' l-Ilsien Malti


PJ9692.M4
Mergħat : antoloġija


PJ9698.3.A94Z57
Briffa, Charles
Travelling between shadows : social commedy & narrative in Mario Azzopardi : an in-depth introduction to a leading Maltese poet, theatre animator, and journalist with a selection of his most recent verse in translation


PJ9698.3.B9Z34
Briffa, Charles
Is-sengħa tas-snajja : f'gieh Michael Buttigieg (1916-1997) : kittieb, poeta, tradutturCalendar
Notices
Naval Battles of the Order of St John
New collection in OAR@UM!

Scopus
Recently licensed by UM Library! 
 
Last Updated: 10 July 2008

Log In back to UoM Homepage