University of Malta
 

About
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Campus Map button

Collecting and Archiving Research on the Dialects of Malta and Gozo

CARD is a project within the Institute of Linguistics, funded by the University of Malta.

The project has the following aims:

 • to create a well-documented database of material involving research which has been carried out to date on the dialects of Malta and Gozo
 • to make this database available in the form of the current website
 • to put together a proposal for a comprehensive project on the dialects of Malta and Gozo.

 

The project goals are being reached in three main ways:

 • by collecting, archiving and documenting theses, publications (books and scientific articles) and sound files related to the dialects of Malta and Gozo
 • by making this material available to other researchers interested in working in this area through this website
 • by working on a proposal, in collaboration with other potentially interested parties, for a large-scale study on Maltese dialects.

 


 

Ġbir u Arkivjar ta' Riċerka fuq id-Djaletti Maltin u Għawdxin

CARD hu proġett fi ħdan l-Istitut tal-Lingwistika, iffinanzjat mill-Università ta' Malta.

Il-proġett għandu dawn l-għanijiet:

 • joħloq ġabradati tal-materjal marbut mar-riċerka li saret dwar id-djaletti
 • jagħmel dokumentazzjoni dettaljata ta' dan il-materjal
 • jippubblika din il-ġabradati f'dan is-sit li nbena għal dan il-għan
 • ifassal proposta għal proġett estensiv fuq id-djaletti Maltin u Għawdxin.

 

L-għanijiet tal-proġett qed jinkisbu bi tliet modi:

 • billi niġbru t-teżijiet, il-pubblikazzjonijiet (kotba u artikli xjentifiċi) u s-sound files marbutin mar-riċerka fuq id-djaletti Maltin u Għawdxin, nikklassifikawhom u nagħmlu dokumentazzjoni dettaljata tagħhom
 • billi nagħmlu l-materjal kollu aċċessibbli għal riċerkaturi oħrajn interessati f'dan il-qasam ta' riċerka permezz ta' dan is-sit
 • billi naħdmu fuq proposta għal proġett usa' fuq id-djaletti tal-Malti, possibilment f'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra li jkunu jixtiequ jaħdmu f'dan il-qasam.

Calendar
Notices
Timetables

Class timetables are now available from this page.

For study-units LIN1063, LIN1065, LIN2013 and LIN5063, please click on this page to check the Academic English timetable.

Tobacco cessation
Visit the underneath link for more details: 
 
 
Last Updated: 8 February 2013

Log In back to UoM Homepage