University of Malta
 

About
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Campus Map button

Collecting and Archiving Research on the Dialects of Malta and Gozo

CARD is a project within the Institute of Linguistics, funded by the University of Malta.

The project has the following aims:

 • to create a well-documented database of material involving research which has been carried out to date on the dialects of Malta and Gozo
 • to make this database available in the form of the current website
 • to put together a proposal for a comprehensive project on the dialects of Malta and Gozo.

 

The project goals are being reached in three main ways:

 • by collecting, archiving and documenting theses, publications (books and scientific articles) and sound files related to the dialects of Malta and Gozo
 • by making this material available to other researchers interested in working in this area through this website
 • by working on a proposal, in collaboration with other potentially interested parties, for a large-scale study on Maltese dialects.

 


 

Ġbir u Arkivjar ta' Riċerka fuq id-Djaletti Maltin u Għawdxin

CARD hu proġett fi ħdan l-Istitut tal-Lingwistika, iffinanzjat mill-Università ta' Malta.

Il-proġett għandu dawn l-għanijiet:

 • joħloq ġabradati tal-materjal marbut mar-riċerka li saret dwar id-djaletti
 • jagħmel dokumentazzjoni dettaljata ta' dan il-materjal
 • jippubblika din il-ġabradati f'dan is-sit li nbena għal dan il-għan
 • ifassal proposta għal proġett estensiv fuq id-djaletti Maltin u Għawdxin.

 

L-għanijiet tal-proġett qed jinkisbu bi tliet modi:

 • billi niġbru t-teżijiet, il-pubblikazzjonijiet (kotba u artikli xjentifiċi) u s-sound files marbutin mar-riċerka fuq id-djaletti Maltin u Għawdxin, nikklassifikawhom u nagħmlu dokumentazzjoni dettaljata tagħhom
 • billi nagħmlu l-materjal kollu aċċessibbli għal riċerkaturi oħrajn interessati f'dan il-qasam ta' riċerka permezz ta' dan is-sit
 • billi naħdmu fuq proposta għal proġett usa' fuq id-djaletti tal-Malti, possibilment f'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra li jkunu jixtiequ jaħdmu f'dan il-qasam.

Calendar
Notices
Linguistics Circle (26 June)

Dr. Olga Bogolyubova, University of Malta

Title: Personality Traits and Subjective Wellbeing in the Language of Social Media

Date: Wednesday 26th June 12-14 

Venue: GW214

Timetables

Class timetables are now available from this page.

For study-units LIN1063, LIN1065, LIN2013 and LIN5063, please click on this page to check the Academic English timetable.

Stress Management Sessions for students

Sedqa, in collaboration with the University of Malta, will be holding two sessions on stress management for students.

Tobacco cessation
Visit the underneath link for more details: 
 
 
Last Updated: 8 February 2013

Log In back to UoM Homepage