University of Malta
 

CARD
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Campus Map button

Welcome to the website of the project CARD

CARD is a project of the Institute of Linguistics funded by the University of Malta's Research Fund. It aims at collecting and archiving research data on the dialects of Malta and Gozo, in the hope of serving as a catalyst for further research on the regional varieties of Maltese. 

This website contains material on the dialects of Malta and Gozo which has been collected in the course of the project CARD. The material includes:

  • an annotated list of dissertations and theses
  • a list of books and papers on this subject, together with links to these where possible.
In the near future it will also contain selected excerpts from recordings involving dialect speakers which are available. 

Merħba fis-sit tal-proġett CARD

CARD hu proġett fi ħdan l-Istitut tal-Lingwistika ffinanzjat mill-Università ta' Malta. L-għan prinċipali tal-proġett hu li jiġbor data minn riċerka fuq id-djaletti Maltin u Għawdxin biex jistimola aktar riċerka fuq il-varjetajiet reġjonali tal-Malti.

Dan is-sit fih materjal ta' riċerka dwar id-djaletti Maltin u Għawdxin li nġabar matul l-ewwel sena ħidma tal-proġett CARD. Il-materjal jinkludi:

  • lista ta' teżijiet u dissertazzjonijiet bid-dokumentazzjoni
  • lista ta' kotba u artikli xjentifiċi dwar dan il-qasam, flimkien ma' kopja tal-istudju kull meta dan kien possibbli.
Fil-ġimgħat li ġejjin is-sit se jkollu wkoll siltiet minn recordings ta' kelliema jitħaddtu bid-djalett.

 


Calendar
Notices
Timetables

Class timetables are now available from this page.

For study-units LIN1063, LIN1065, LIN2013 and LIN5063, please click on this page to check the Academic English timetable.

Tobacco cessation
Visit the underneath link for more details: 
 
 

Log In back to UoM Homepage