L-Università ta' Malta
 

Aħbarijiet
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

Inawgurat il-Laboratorju għar-Riċerka Solari fl-Università ta’ Malta

Solar Lab
   
Il-Laboratorju għar-Riċerka Solari fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli tal-Università ta’ Malta ġie inawgurat b’mod uffiċjali llum mir-Rettur, il-Professur Alfred J. Vella, fil-prezenza tal-Professur Luciano Mulè Stagno, Direttur tal-Istitut u l-persuna wara l-ħolqien tal-Laboratorju għar-Riċerka Solari.

Il-Laboratorju għar-Riċerka Solari kien iddisinjat biex jiffoka b’mod ewlieni fuq riċerka dwar materjali li jintużaw għal ċelluli solari, u biex itejjeb u jiddisinja soluzzjonijiet għal difetti f’dawn l-istess materjali.  Titjib reċenti fis-sistemi fotovoltajċi qed iwessa’ l-limiti tal-materjali użati għal ċelluli solari u dan l-aħħar ħarġu materjali ġodda li huma promettenti ħafna iżda għad iridu jilħqu l-ogħla potenzjal tagħhom.  L-għan ta’ dan il-laboratorju huwa li jirriċerka metodi biex jagħmilhom aktar effiċjenti.

Fl-istadju tad-disinn, ingħatat attenzjoni biex ikun assigurat li l-faċilità hija utli għar-riċerka fuq diversi materjali li jintużaw fiċ-ċelluli solari – bħal films inorganiċi rqaq (CdTe u CIGs), ċelluli solari organiċi, perovskiti u possibilment il-grafina.  Ħafna mill-għodda huma utli wkoll għal riċerka dwar materjali semikondutturi għall-industrija tal-mikroċippi u riċerka oħra dwar ix-xjenza tal-materjali.

Il-proġett, li jinsab f’bini li diġà kien jeżisti f’Marsaxlokk, jikkonsisti f’żewġ żoni għal-laboratorji u bini ieħor żgħir biex jintuża bħala sala tal-lekċers.  Dawn saritilhom bidla radikali, u strutturi ġodda pre-fabbrikati jservu bħala uffiċċji.  Żona ta’ xi 7000m2 mal-madwar ġiet rinnovata għal kollox.
L-ewwel laboratorju jikkonsisti fi kmamar separati li jinkludu mikroskopji għall-preparazzjoni ta’ kampjuni, l-ittestjar taċ-ċelluli solari, furnace room u wet chemistry area.

It-tieni laboratorju huwa laboratorju open plan fejn jinsabu l-biċċa l-kbira tal-għodod kbar.  Dawn ivarjaw minn għodda ddisinjata speċifikament għall-karatterizzazzjoni ta’ materjal semikonduttur, għodda għall-karatterizzazzjoni ta’ films irqaq jew ta’ uċuh, u għodda li għandha varjetà wiesgħa ta’ użu fil-karatterizzazzjoni ta’ materjali.

Hemm ukoll firxa sħiħa ta’ għodda għall-preparazzjoni ta’ kampjuni ta’ transmission electron microscopy (TEM) – kapaċità ġdida fl-Università ta’ Malta.  Huwa mistenni li fil-futur din tista’ tiġi kkumplimentata minn transmission electron microscope bħala faċilità biex tintuza minn diversi Fakultajiet/Istituti, filwaqt li fl-istess ħin kampjuni ppreparati jkunu jistgħu jintbagħtu barra minn Malta lill-universitajiet li jkunu qed jikkollaboraw.

Membri ġodda tal-istaff fil-laboratorju jinkludu akkademiku ġdid, Inġinier tas-Sistemi tal-Materjali, Inġinier tas-Sistemi Elettriċi, u Uffiċjal tal-Laboratorju, li bħalissa qed jispeċjalizzaw fuq diversi għodod.  Matul is-sena li għaddiet, l-Istitut laqa’ ’l fuq minn 20 student tal-Erasmus u studenti exchange graduate li għamlu użu mill-faċilitajiet ta’ riċerka.  Diversi studenti tal-Università ta’ Malta wkoll bdew studji fil-livell ta’ M.Sc. u Ph.D. mal-Istitut matul is-sena li għaddiet.  L-Istitut qiegħed ukoll ifittex kollaborazzjoni ma’ diversi kuntatti fl-Industrija u Akkademiċi f’Malta u madwar id-dinja, u jħares lejn opportunitajiet ta’ finanzjament fuq tul ta’ żmien.

 


 

Ir-rapport tal-feedback tal-kandidati tal-MATSEC 2017 joħroġ tmien punti ewlenin

Il-MATSEC jagħti lill-kandidati kollha tiegħu l-opportunità li jieħdu sehem f’sondaġġ li jsir wara l-eżamijiet permezz ta’ e-mail lill-kandidati kollha. B’dan il-mod il-MATSEC jiġbor feedback fuq numru ta’ kwistjonijiet u jara kif itejjeb l-esperjenza tal-istudenti.
 1. Il-MATSEC jiġbor feedback mill-kandidati wara l-eżamijiet.  
  Il-kandidati kollha tal-2017 ġew mitluba jieħdu sehem permezz ta’ e-mail u nġabru total ta’ 1,549 risposta.  Għalkemm din hija t-tielet sena li din l-informazzjoni nġabret u ġiet analizzata, ir-rapport ta’ riċerka tal-2017 huwa l-ewwel wieħed li l-pubbliku se jkun jista’ jaċċessa.

 2. Fl-2017 ittieħdu diversi miżuri mill-MATSEC biex titjieb it-tmexxija taċ-ċentri tal-eżamijiet.  
  Il-feedback dwar iċ-ċentri tal-eżamijiet u l-inviġilazzjoni, li huma organizzati u mmexxija mid-Dipartiment tal-Eżamijiet, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, huwa fil-biċċa l-kbira pożittiv, għalkemm dan huwa l-iktar qasam li wera li jista’ jitjieb. Il-MATSEC ħa diversi miżuri, wara l-feedback tal-2016, li żguraw li l-istruzzjonijiet jinqraw lill-kandidati qabel kull eżami u li prattiki ħżiena (fejn jidħlu ċentri, staff, u kandidati) jistgħu jiġu rrapurtati iżjed faċilment.  Madankollu, din is-sena, dawk li wieġbu lmentaw dwar il-livell ta’ storbju u konġestjoni tat-traffiku.

 3. Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-kandidati ma kinux jafu li l-MATSEC ippubblika ktieb ġdid ta’ linji gwida għall-kandidati, dawk li fil-fatt użaw dan il-ktejjeb ta’ linji gwida rrapurtaw li kien pożittiv.
  Għalkemm il-MATSEC u l-Uffiċċju tal-Marketing, il-Komunikazzjonijiet u l-Alumni fl-Università ta’ Malta ħarġu informazzjoni għall-pubbliku permezz ta’ diversi midja, il-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu (79.3%) baqgħu ma jafux li fl-2017 il-MATSEC ippubblika ktieb ta’ linji gwida għall-kandidati. Mis-sessjoni li jmiss tal-eżamijiet, ser tingħata wkoll l-informazzjoni dwar l-aċċess għall-ktejjeb ta’ linji gwida mat-timetable tal-eżamijiet.  Il-biċċa l-kbira tal-oħrajn li wieġbu ġew infurmati jew mill-iskola jew billi segwew is-sit elettroniku tal-MATSEC jew il-midja soċjali.  Madwar nofs dawk li kienu infurmati (48.2%) użaw il-ktieb ta’ linji gwida u, minn dawn, kważi kollha (96.3%) jemmnu li kien ta’ għajnuna.  Il-ktieb ta’ linji gwida għall-kandidati tal-MATSEC jibqa’ jinsab b’xejn fuq is-sit elettroniku tal-MATSEC (www.um.edu.mt/matsec).

 4. Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu (81.7%) u li fittxew l-għajnuna mill-MATSEC qalu li din kienet effettiva. 
  Bħal fl-2016, għalkemm ħafna minn dawk li wieġbu (73.8%) ma kellhomx bżonn l-għajnuna mill-MATSEC, dawk li kellhom bżonn kienu sodisfatti bit-tweġiba (81.7%).  Din turi żieda żgħira fuq it-80.4% rrapurtati fl-istudju tal-2016. L-uniku grupp ta’ dawk li wieġbu li ma kinux sodisfatti bir-risposta kien il-grupp li uża mezzi li mhumiex uffiċjalment tal-MATSEC (ez. organizzazzjonijiet tal-istudenti, konsulenti fl-iskejjel, petizzjonijiet).

 5. Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li rrispondew għas-sondaġġ jippreferu li l-eżamijiet tas-smigħ isiru permezz ta’ kelliema live. 
  Wara l-implimentazzjoni ta’ awdjo rrekordjat għas-SEC fl-Għarbi, il-Ġermaniż, u l-Ispanjol, din is-sena din is-sistema ġiet estiża għas-suġġetti tal-lingwi barranin bl-akbar numru ta’ reġistrazzjonijiet: it-Taljan u l-Franċiż. Dawk li wieġbu, inklużi dawk li ma qagħdux għall-eżamijiet tas-SEC din is-sena, irrapurtaw problemi bl-awdjo bħala r-raġuni għaliex l-eżamijiet tas-smigħ għandhom jitmexxew minn kelliema live.  Dan jagħti x’jifhem li l-opinjonijiet ta’ dawk li wieġbu kienu influwenzati minn rapporti fil-midja dwar in-nuqqas ta’ ċarezza waqt wieħed mill-eżamijiet.  Oħrajn jaħsbu li kelliem live jagħti lok għal vantaġġi preferenzjali, bħal li jirrikorru għall-qari tax-xufftejn jew jitolbu lill-eżaminatur/eżaminatriċi inaqqas/tnaqqas il-veloċità tal-qari jew ibiddel/tbiddel l-aċċent. Mill-banda l-oħra, l-awdjo rrekordjat jipprovdi kundizzjonijiet ugwali għall-kandidati kollha. 

 6. Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu kellhom opinjoni pożittiva dwar intervisti li saru l-MATSEC dwar xogħol li sar matul il-kors tal-istudju.
  Isiru diversi intervisti dwar xogħol li sar matul il-kors tal-istudju bħala parti minn kull sessjoni ta’ eżami. Ir-reazzjonijiet miġbura minn dawk li attendew għal intervista ta’ dan it-tip kienu fil-biċċa l-kbira pożittivi. 

 7. Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu jaqblu mal-istruttura taċ-Ċertifikat tal-Matrikola, b’mod speċjali l-importanza li tingħata lill-interdixxiplinarità, filwaqt li ma jaqblux man-natura obbligatorja tal-IM Systems of Knowledge. 
  L-opinjonijiet ta’ dawk li wieġbu dwar l-istruttura taċ-Ċertifikat tal-Matrikola kienu simili għal dawk li nkisbu fis-sondaġġ tas-sena l-oħra, bil-maġġoranza ta’ dawk li wieġbu jaqblu li għandha tingħata importanza lil suġġetti minn oqsma differenti iżda ma jaqblux man-natura obbligatorja tal-IM Systems of Knowledge.  Kandidati ikbar fl-età kellhom aktar it-tendenza li jaraw il-valur tas-Systems of Knowledge. Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu ssuġġerew ukoll li għandu jkun meħtieġ li kandidati jiksbu grad li permezz tiegħu jkunu għaddew f’dawn is-sitt suġġetti.

 8. Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu jemmnu li l-Arranġamenti ta’ Aċċess għall-Eżami kienu ġusti.
  Wieħed minn kull għaxra ta’ dawk li wieġbu ddikkjaraw li kkwalifikaw għall-Arranġamenti ta’ Aċċess għall-Eżami offruti mill-MATSEC bil-maġġoranza ta’ dawn (82.5%) jgħidu li l-arranġamenti pprovduti kienu ġusti.  L-ilmenti minn dawk li ma jaqblux ma’ dan jinkludu dawk il-kandidati li ma ngħatawx l-arranġament/i li ħasbu li kienu jikkwalifikaw għalihom.  Kull sena, jiġu riveduti ħafna applikazzjonijiet, waħda waħda, mill-ACCESS-Disability Support Committee (ADSC). Aktar milli sistema l-istess għal kulħadd, l-arranġamenti ta’ aċċess għall-eżami jsiru b’diversità ta’ modi, adattati għal kull applikant li jikkwalifika. Numru ta’ dawk li wieġbu qalu li persuni differenti li għenuhom ipprovdew livelli differenti ta’ aċċess, u din l-istqarrija ser tiġi analizzata aktar mill-MATSEC.

Ir-rapport sħiħ jinsab fuq um.edu.mt/matsec/reports/researchreports

 


 

Id-Dinja Darna

THINK 21


Id-Dinja hija l-uniku element tanġibbli fl-univers tagħna li jgħaqqadna.  L-umanità għandha jkollha interess personali li tassigura li d-dinja tagħna tibqa’ sikura u prosperuża, iżda sfortunatament avvenimenti kurrenti wrew li ninsabu ’l bogħod minn dan l-ideal.  Madanakollu, numru kbir ta’ riċerkaturi fl-Università ta’ Malta qed jaħdmu bis-sħiħ biex jagħmlu tajjeb għal dan in-nuqqas.

F’Malta, spazji mħaddra huma rari.  Ħafna jwaħħlu fl-iżvilupp eċċessiv u l-urbanizzazzjoni bla rażan, oħrajn fis-sħana, għax jgħidu ‘xejn ma jikber f’Malta’. Il-proġett LifeMedPlantRoof jindirizza dan kollu b’azzjoni deċiżiva - il-bjut imħaddra.  It-tim ħadem ħafna u identifika l-materjali u l-pjanti li jkunu l-aktar adattati għal pajjiżna u d-djar tagħna, dan kollu biex innaqqsu l-għargħar fix-xhur tax-xitwa, l-ispejjeż tal-manutenzjoni tal-bini u l-kontijiet tad-dawl.

La qed nitkellmu dwar l-elettriku, Dr Alexander Micallef u l-Prof. Ing. Cyril Spiteri Staines mexjin ’il quddiem fit-teknoloġija microgrid.  Il-microgrid hija sistema ta’ enerġija li tista’ taħdem b’mod parallel ma’, jew b’mod indipendenti, mill-grid prinċipali tal-enerġija.  Dan ifisser li nistgħu ninkorporaw aktar ġenerazzjoni ta’ enerġija nadifa fis-sistema tagħna filwaqt li l-provvista tal-elettriku għall-konsumaturi tibqa’ affidabbli.  Micallef u Spiteri Staines huma konvinti li bl-implimentazzjoni tat-teknoloġija microgrid, Malta tista’ tkun ta’ eżempju għall-pajjiżi tal-UE billi ssir l-ewwel gżira mħaddra fil-Mediterran b’100% enerġija minn sorsi li jiġġeddu!

Inkomplu napprofandixxu t-tema tas-sostenibbiltà bir-riċerka ta’ Dr Ruben Paul Borg, bix-xogħol tiegħu dwar wieħed mill-materjali l-aktar ikkritikati madwar id-dinja – il-konkrit.  Bl-użu ta’ materjali tal-iskart bħall-plastik u l-ġebel tal-franka qadim, bit-tiġdid u l-applikazzjoni tagħhom f’modi ġodda, issa għandna l-għażla li nużaw konkrit aħjar u aktar b’saħħtu li jikkontribwixxi għall-kisba ta’ ekonomija ċirkolari.

Riċerka oħra li qed issir fl-Università ta’ Malta hija naturalment varjata. Dr Aaron Micallef jgħidilna dwar ħażniet ta’ ilma ħelu li nstabu taħt il-Mediterran.  Nagħtu ħarsa lejn l-interazzjoni tat-tfal mat-teknoloġija, u kif il-logħob jista’ jiġi inkorporat aħjar fl-iskejjel biex iżommuhom impenjati. Fuq kollox, ir-rivista numru 21 ta’ THINK fiha wkoll artikli dwar il-kontribuzzjoni ta’ Malta għall-użu min-NIKE tal-awksetiċi, app li tridek ‘Tgawdi’, u ż-żjara ta’ THINK fiċ-Ċentru ta’ Riċerka Konġunta (Joint Research Centre) tal-Kummissjoni Ewropea.

Fid-29 ta’ Settembru THINKtalks jagħmel suċċess kbir bil-preżenza tiegħu f’Science in the City. Ċertament, ser ikun hemm aktar diskussjonijiet divertenti bl-aqwa u l-aħjar li toffri l-Università ta’ Malta fil-futur.

Think, ir-rivista ta’ riċerka tal-Università ta’ Malta tinsab b’xejn mingħand il-librara madwar Malta u Għawdex u mill-ħwienet tal-kotba tal-Agenda. Tinsab onlajn fuq: www.um.edu.mt/think fuq Issuu www.issuu.com/thinkuni jew tagħmlu like fuq Facebook

 


 

Il-Fondazzjoni HSBC Malta tappoġġja riċerka fil-kanċer b’għotja ta’ €84,000 lill-Università ta’ Malta

Il-Fondazzjoni HSBC Malta tappoġġja riċerka fil-kanċer b’għotja ta’ €84,000 lill-Università ta’ Malta
   
Riċerka ġdida dwar il-kimoterapija li qed issir bħalissa fl-Università ta’ Malta ngħatat spinta ’l quddiem b’għotja ta’ €84,000 mill-Fondazzjoni HSBC Malta permezz tal-Fond tar-Riċerka tal-Università (RIDT).

L-istudju qed jitmexxa minn xjenzat awtorevoli fil-qasam tal-micro-ribonucleic acid (miRNA), Dr Duncan Ayers, li qed jinvestiga metodi biex itaffi l-effetti sekondarji tal-kimoterapija li ħafna drabi jikkaġunaw ħsara lill-pazjenti tal-kanċer billi jisfrutta l-potenzjal tal-miRNAs. L-RNA hi molekula vitali għall-bnedmin u tista’ tkun ikkontrollata mill-miRNAs. Fl-Università ta’ Malta, Dr Ayers hu akkreditat li skopra t-taħlita ta’ miRNA li taffettwa b’mod speċifiku r-reżistenza għall-kimoterapija.

Jekk tirnexxi, ir-riċerka kollaborattiva għandha l-potenzjal li ssir prekursur għall-provi farmaċewtiċi. Il-proġett qed ikun ikkordinat bejn iċ-Ċentru tal-Mediċina Molekulari u l-Biobanking tal-Università ta’ Malta u l-Grupp tal-Functional Cancer Genomics and Applied Bioinformatics tal-Università ta’ Ghent, fil-Belġju.

“Pazjenti li jkunu għaddejjin minn ċikli ripetuti ta’ kimoterapija tal-kanċer spiss jingħataw dożi għoljin ta’ mediċini ta’ kimoterapija, b’effetti sekondarji severi fuq is-saħħa. It-tumur tal-kanċer jista’ ukoll jiżviluppa reżistenza għal din it-terapija, b’konsegwenza li jagħmel il-kimoterapija inqas effettiva u eventwalment iwassal biex jingħataw dożi akbar lill-pazjent tal-kanċer,” spjega Dr Ayers.

 “Il-proġett jipproponi pass addizzjonali għall-proċedura tat-trattament tal-kimoterapija li tintuża b’mod regolari, permezz tal-użu ta’ antagonisti ġodda ta’ miRNA fejn dawn iġiegħlu ċ-ċelluli tal-kanċer ikunu aktar riċettivi għall-kimoterapija.”

Riżultati preliminari urew li l-metodoloġija l-ġdida tat-trattament għandha tkun ta’ benefiċċju għall-pazjenti, b’mod partikolari ma dawk li l-kanċer tagħhom infirex. Il-benefiċċji jinqasmu fit-tnejn: żieda pożittiva fl-effett tad-doża tal-kimoterapija, u li jinkiseb l-istess livell ta’ trattament b’dożaġġ imnaqqas. Dan għandu jwassal biex jitnaqqsu l-effetti sekondarji f’pazjenti li għandhom tolleranza baxxa għal mediċini ta’ kimoterapija konvenzjonali.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ HSBC Malta Andrew Beane qal: “L-HSBC irid jappoġġja l-ħeġġa u d-determinazzjoni tax-xjentisti Maltin biex jiktbu l-kapitlu li jmiss ta’ innovazzjoni fir-riċerka medika u akkademika. Id-dedikazzjoni tagħhom f’riċerka innovattiva għandha tħalli impatt pożittiv u sinifikanti fil-ħajja tal-pazjenti, il-familji tagħhom u l-membri kollha tas-soċjetà.”

Filwaqt li rringrazzja lill-HSBC Malta Foundation f’isem RIDT u l-Università, ir-Rettur Prof. Alfred Vella qal: “Minkejja l-fatt li aħna università relattivament żgħira u ta’ spiss naħdmu f’netwerks u kollaborazzjonijiet akbar, ir-riċerkaturi tal-Università ta’ Malta spiss ikunu fuq quddiem nett fl-innovazzjoni u t-teknoloġija. Dan l-istudju hu eżempju ieħor ta’ kif il-kollaborazzjoni tagħna ma’ waħda mill-aqwa 100 università fid-dinja - l-Università ta’ Ghent - qed tavvanza fl-oqsma tar-riċerka fil-kanċer u terapija.”

Il-kontroparti ta’ Dr Ayers f’Ghent hu l-Prof. Jo Vandesompele u għandu għadd ta’ unuri u pubblikazzjonijiet xjentifiċi ta’ riċerka dwar il-kanċer ta’ miRNA, b’mod partikolari fil-qasam tan-neuroblastoma, fosthom pubblikazzjoni riċenti fil-ġurnal xjentifiku Nature. 

Premezz ta’ din l-għotja lill-Università ta’ Malta, il-Fondazzjoni HSBC Malta bdiet tappoġġja ukoll ir-riċerka medika. Dan minbarra l-appoġġ li l-Fondazzjoni ilha toffri għall-benefiċċju tal-edukazzjoni, l-ambjent u l-patrimonju.

 


 

Lejla ta’ riċerka, arti u l-aħħar teknoloġiji, fil-Belt Valletta

Science in the City Press Conference
   

Skopri esperjenzi ġodda fit-teknoloġija avvanzata fil-belt Valletta    


Il-festival ta’ din is-sena huwa aktar eċċitanti minn qatt qabel.  B’format ġdid u ħafna attivitajiet innovattivi, is-sitt edizzjoni ta’ Science in the City – European Researchers’ Night (Lejl Ewropew tar-Riċerkaturi), żgur ser tkun serata li ma tintesiex.  Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru 2017 mis-6 ta' filgħaxija sa nofsillejl, ix-xjenza u l-arti se jittrasformaw Triq ir-Repubblika, u viżitaturi ta’ kull età ser ikunu jistgħu jesploraw l-attivitajiet li għandhom livell għoli ta’ interattività.  Ser ikun hemm is-soltu kontrolli dentali u tas-saħħa, esperimenti intiżi għat-tfal, wirjiet u logħob, kif ukoll attivitajiet oħrajn ġodda għal kollox li huma ispirati minn proġetti ta’ riċerka li għaddejjin bħalissa f’Malta, Light Pushes Stuff -wirja dwar kif id-dawl jista’ jċaqlaq l-oġġetti - Arti AR, Ologrammi u ħafna iżjed.

Iċ-Chairman tal-Konsorzju, il-Professur Alex Felice qal (Università ta’ Malta): “Din is-sena, ridna niffokaw fuq dak li qed jagħmlu llum ir-riċerkaturi f’Malta u qed nistaqsu kif ix-xogħol tagħhom ser ikollu effett dirett fuq kif is-soċjetà ta’ għada tgħix ħajjitha.  It-tema Futures tinkludi metodi ġodda kif affarijiet tal-ikel jiġu prodotti u mnaddfa, il-benefiċċji tal-big data, mezzi ġodda innovattivi tat-trasport u l-komunikazzjoni, u l-impatt tar-riċerka fuq saħħitna.  Kull xjenzat għandu rwol fit-tiswir tad-dinja ta’ għada u nixtiequ li kulħadd jara kemm hu tassew affaxinanti x-xogħol li jagħmlu.”

Il-Manager tal-Proġett, Dr Edward Duca (Università ta’ Malta): qal: “Science in the City sar avveniment nazzjonali ta’ kull sena, li ngħata l-premju EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe). L-għan tagħna mill-bidu nett, lura fl-2012, kien li nwasslu x-xjenza u r-riċerka lin-nies ta’ kull età. Il-festival huwa ħidma kollaborattiva bejn riċerkaturi, akkademiċi, numru ta’ studenti voluntiera li dejjem qed jiżdied, għaqdiet mhux governattivi (NGOs), aġenziji tal-gvern u artisti, li flimkien jipprovdu taħlita interessanti ħafna ta’ attivitajiet li jagħmlu lil Science in the City avveniment daqshekk uniku kull sena.”

L-Onor. Silvio Schembri, Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjari, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni, qal: ‘din l-attività hija eżempju tal-bżonn li x-xjenza tilħaq u tkun esperjenzata minn kulħadd. Il-Belt Valletta hija l-post ideali biex nilħqu persuni minn sferi differenti tas-socjetà.  Fuq kollox nenfasizzaw l-importanza li sa minn età żgħira t-tfal jitgħallmu dwar ix-xjenza madwarna li jiltaqgħu magħha u minn hemm japprezzaw u jifhmu aħjar x’inhi u kif taħdem ix-xjenza. B’dan il-mod nkunu qed ninkoraġixxu iżjed tfal u żgħażagħ biex jieħdu interess li jagħżlu u jistudjaw  ix-xjenza bħala l-karriera tagħhom. Pass li jwassalna biex inkomplu nsaħħu l-qasam tal-innovazzjoni f’pajjiżna.’

Bħal snin oħra, dan l-avveniment jiftaħ jum qabel b’wirja ta’ proġetti ta’ riċerka ferm eċitanti mmexxijja minn grupp żagħżugħ ta’ riċerkaturi ewlenin. Dan huwa magħruf bħala “Science in the House” peress li l-iSpeaker tal-Kamra tar-Rapprezentanti jkun qed jilqa’ għandu din l-attività. L-avveniment joħloq opportunità biex il-Membri tal-Parlament jiltaqgħu max-xjentisti u r-riċerka tagħhom. Dr David Magri huwa l-koordinatur.

Organizzazzjonijiet veterani kif ukoll oħrajn li qatt ma pparteċipaw f’SitC se jarmaw l-imwejjed tagħhom fil-Fiera tax-Xjenza: laboratorji fit-triq f’Bieb il-Belt, kwistjonijiet ambjentali, monitoraġġ tal-arja, ix-xjenza tat-trasport, logħob - il-lista ma tispiċċa qatt.

Light Pushes Stuff hija attrazzjoni ewlenija – skultura interattiva ta’ dawl jiċċaqlaq – għall-ewwel darba f’Malta!  U, smajtu?  Ix-xjenzati skoprew li d-dawl tassew jista’ jagħmel hekk.  Dan jista’ jwassal għal għadd bla tarf ta’ applikazzjonijiet ġodda li jistgħu jibdlu l-mod kif nikkomunikaw, nivvjaġġaw eċċ.  Iltaqgħu mar-riċerkatur u l-artisti li biddlu din l-iskoperta eċċitanti f’installazzjoni unika ta’ dawl ħdejn Pjazza Ħelsien.

Spazju Kreattiv ser jorganizza Kids Dig Science (It-Tfal Togħġobhom ix-Xjenza), il-wirja Transmission Interrupted (Trasmissjoni Interrotta) minn Martina Camilleri, studenta tal-MCAST, u Get Your Act Together (minn More or Less Theatre u appoġġjat mill-Fondazzjoni Valletta 2018 u l-Malta Arts Fund ġewwa Arts Council Malta).  Fis-sala taċ-ċinema ser isiru serje ta’ taħditiet kull siegħa minn Malta Café Scientifique.

Fuq it-taraġ li jwassal għal Spazju Kreattiv minn Bieb il-Belt, il-viżitaturi se jkunu jistgħu jaraw ĊineXjenza, serje ta’ films qosra segwiti b’diskussjonijiet.

Għat-tielet sena konsekuttiva, fil-bini l-ġdid tal-Parlament ser issir wirja ta’ proġetti eċċitanti ta’ riċerka mill-Università ta’ Malta, bl-isem Science in the House.

Żona għal għaqdiet mhux governattivi fi Pjazza De Valette ser tinkludi organizzazzjonijiet interessanti involuti fi kwistjonijiet soċjali, ambjentali, xjentifiċi, artistiċi u storiċi.

Din is-sena, STEAM se jittella’ fi Pjazza San Ġorġ – l-idea hi li jingħata aċċess aħjar għall-istands.  STEAM Squared twaqqaf biex jilqa’ numru kbir ta’ organizzazzjonijiet ta’ studenti tal-Università ta’ Malta.

L-għaqda mhux governattiva Greenhouse li tieħu bis-serjetà ħafna t-theddida għas-sopravivenza tan-naħal, ser ittella’ sensiela ta’ attivitajiet biex tenfasizza l-importanza enormi li dan l-insett għandu fuq il-futur tal-provvista tal-ikel tagħna u l-ħajja tal-pjanti b’mod ġenerali.

Jazz for the Brain huwa r-riżultat ta’ kollaborazzjoni mhix tas-soltu bejn mużiċisti tal-jazz u newroxjenzat Malti.  Dan l-avveniment se jsir fil-Knisja ta’ Santa Barbara, fejn id-dwal u l-mużika ser juru l-komplessità ta’ puplesija, u t-teknoloġija li qed tintuża biex tindirizza l-problema.

Din is-sena r-riċerkaturi se jkunu qed juru u jispjegaw ix-xogħol tagħhom matul Triq ir-Repubblika. Żommu għajnejkom miftuħin għall-kubi tad-dawl.  Matul it-triq se jkun hemm ukoll palkijiet żgħar b’jugglers tan-nar u esperimenti, palk kbir ħafna komplut bi splużjonijiet, u wirja dwar il-ħsara li jagħmel l-iskart tal-plastik fuq il-ħajja tal-baħar.  Ir-realtà artifiċjali tagħti l-ħajja lill-arti, filwaqt li r-realtà virtwali tgħin lil parteċipanti jissimpatizzaw ma’ persuni bi bżonnijiet speċjali.  Ser ikun hemm reċti ta’ krimini matul it-triq, għal attività fejn irid jinqabad min wettaq reat kriminali.  Niżżlu l-app u żommu l-mobile tagħkom ghal-lest biex tirrapurtaw dawn ir-reati lill-awtoritajiet.  Stazzjonijiet għall-għarfien tal-uċuħ jgħassulek kull pass li tagħmel, fuq l-istil ta’ big brother.

Fir-Rokna tal-UE barra l-bini tal-MEUSAC tistgħu tiltaqgħu mar-riċerkaturi li bbenefikaw mill-fondi tal-UE biex imexxu l-karriera tagħhom ’l quddiem.  Idħlu fil-bini biex issiru tafu dwar il-politika tal-UE rigward l-ispazju u itilgħu sal-bejt biex tingħaqdu mal-Istitut għax-Xjenzi Spazjali u l-Astronomija (ISSA) fl-attività Kids in Orbit.

Din is-sena Science in the City se jisplodi bl-attivitajiet u mistenni li jkun l-akbar festival tax-Xjenza u l-Arti li qatt sar f’Malta.

Science in the City huwa parti minn ċelebrazzjoni fl-UE kollha – European Researchers’ Night (Il-Lejl Ewropew tar-Riċerkaturi).  Dan huwa ffinanzjat mill-Maie Sklodowska-Curie Actions tal-Programm Horizon 2020 tal-UE, u numru ta’ sponsors korporattivi.  Huwa rikonoxxut bħala Festival mill-Europe for Festivals and Festivals for Europe (EFFE)

L-avveniment huwa organizzat minn konsorzju mmexxi mill-Università ta’ Malta, Il-Kamra Maltija tax-Xjenzati u r-Research Trust tal-Università ta’ Malta, bis-sħubija mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni, Jugs Malta, Studio 7, il-MEUSAC, l-MCST, Esplora, il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST), il-PBS, Notte Bianca, Spazju Kreattiv, Pjazza Teatru Rjal, il-Grupp AquaBioTech, il-Bank Ċentrali ta’ Malta, il-Wasteserv u numru ta’ msieħba oħra.

Il-programm sħih jinsab fuq www.scienceinthecity.org.mt jew segwu l-festival fuq Facebook għal aġġornamenti regolari.

 


 

Il-Fondazzjoni Alfred Mizzi tagħti donazzjoni ta’ €150,000 lill-RIDT għal Riċerka dwar il-Puplesija

Ir-Rettur jircievi cekk minghand is-Sur Mr Derek Vella
   

Il-Fondazzjoni Alfred Mizzi (The Alfred Mizzi Foundation – TAMF), l-Università ta’ Malta (UM) u l-RIDT (it-Trust għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Iżvilupp) iffirmaw ftehim li permezz tiegħu it-TAMF ser tkun qed tiffinanzja proġett ta’ riċerka dwar il-puplesija.  Id-donazzjoni tilħaq is-somma ta’ €150,000, u hija l-akbar donazzjoni ta’ fondi minn meta twaqqaf l-RIDT.

Il-firmatarji tal-Ftehim kienu r-Rettur tal-Univesità ta’ Malta, il-Prof. Alfred Vella, is-Sur Mario Grech u s-Sur Charles Zammit għan-nom tal-RIDT u s-Sur Derek Vella (President) għan-nom tat-TAMF.  L-iffirmar sar fil-preżenza tas-Sur Chris Briffa, Amministratur tat-TAMF, il-Prof. Mario Valentino u l-Prof. Richard Muscat, li huma t-tnejn involuti fil-proġett ta’ riċerka, u s-Sur Wilfred Kenely, CEO tal-RIDT.

Il-Proġett jittratta ‘l-Istimulazzjoni Sensorja bħala Strateġija Ġdida ta’ Trattament biex jiġi salvat  il-Moħħ waqt Puplesija’.  It-Tim ta’ Riċerka huwa mmexxi mill-Prof. M. Valentino u jinkludi lil Dr C. Zammit, Dr J. Vella, is-Sur R. Zammit u l-Prof. R. Muscat.

Minkejja avvanzi kbar fil-prevenzjoni u r-riabilitazzjoni, id-danni newroloġiċi tal-puplesija jistgħu jkunu kbar. Il-marda hija preżentament it-tielet l-akbar kawża ta’ mewt u l-kawża prinċipali ta’ diżabilità fit-tul mad-dinja kollha.  F’Malta wkoll hija daqstant qerrieda. Skont l-aħħar data tal-WHO ppubblikata f’Mejju tal-2014, 132 raġel u 102 mara għal kull 100,000 persuna f’Malta mietu minn puplesija fl-2011. Dan ifisser li l-puplesija kienet it-tielet l-akbar kawża komuni ta’ mewt fl-irġiel u t-tieni l-aktar komuni fin-nisa, u tilħaq l-10.41% tal-imwiet kollha.  Il-puplesija hija wkoll l-akbar kawża komuni ta’ diżabilità severa f’Malta b’wieħed minn kull erbat irġiel u waħda minn kull ħames nisa mistennija li ttihom puplesija sal-età ta’ 85 sena.

B’xorti ħażina, l-għażliet li hemm bħalissa għat-trattament akut huma limitati ħafna u hemm bżonn urġenti għal strateġiji ġodda ta’ kura.  Riċerka ġdida li qed toħroġ (li tuza il-ġrieden bħala mudell) turi evidenza qawwija li stimulazzjoni sensorja tista’ tipproteġi għal kollox il-moħħ minn puplesija imminenti.  Meta saret fi żmien sagħtejn wara puplesija, din l-istimulazzjoni tat protezzjoni sħiħa, inkluż l-irkupru sħiħ mill-ġdid tal-funzjoni tal-kortiċi, il-ħiliet sensorimotor, u l-fluss tad-demm.

Din l-iskoperta reċenti tindika metodu potenzjali ġdid u eċċitanti għall-iżvilupp ta’ trattament akut għall-puplesija li jista’ jipproduċi mod ta’ protezzjoni minn puplesija iskemika li mhux invasiv, u mingħajr effetti sekondarji.  F’din ir-riċerka innovattiva, ix-xjenzati fl-Università ta’ Malta għandhom il-ħsieb jesploraw il-mekkaniżmi ċellulari u molekulari fejn il-ħin huwa kruċjali u li huma l-bażi ta’ din il-protezzjoni.  Dan l-għarfien jista’ jwassal għall-iżvilupp ta’ terapiji li jimitaw l-effett protettiv ta’ stimulazzjoni sensorja. 

Ir-riċerka li qed issir fil-laboratorji tal-Università ta’ Malta hija innovattiva u unika fl-Ewropa.  Għall-ewwel darba r-riċerkaturi jistgħu josservaw x’qed isir fuq bażi ċellulari u molekulari 3-D fil-fond tal-moħħ, biex jistudjaw kif iċ-ċelluli jikkomunikaw, jiżviluppaw, u kif id-danni u r-rikostruzzjoni sseħħ.  Minn perspettiva aktar wiesgħa, ir-riċerkaturi jaspiraw ukoll li joħolqu aktar kuxjenza pubblika billi jippromwovu l-importanza li jintgħarfu l-ewwel sinjali ta’ puplesija, il-fatturi ta’ riskju tagħha u miżuri preventivi, għaliex aktar ma jkun hemm dewmien fl-evalwazzjoni u l-kura, aktar il-probabilità li l-ħsara tkun irriversibbli u l-possibilità li l-pazjent imut jew ikollu diżabilità severa tkun aktar għolja.

Dan il-proġett għandu l-għan li jgħin madwar 400 persuna fis-sena f’Malta li ttihom puplesija. 

Biex jinkisbu l-għanijiet tagħha, din ir-riċerka ambizzjuża teħtieġ fondi sinifikattivi. Sal-lum, il-grupp ta’ riċerka bbenefika minn fondi strutturali Ewropej għal xi apparat.  Din ir-riċerka mistennija li tavvanza l-għarfien u t-trattament ta’ mard vaskulari fil-bnedmin b’mod eċċellenti.

Il-Professur Alfred Vella qal li din id-donazzjoni tikkonferma l-apprezzament tal-komunità għall-ambizzjonijiet ta’ riċerka tal-Università ta’ Malta. Huwa qal: ‘Jiena kuntent li l-Fondazzjoni Alfred Mizzi u l-komunità tal-kummerċ identifikaw ir-riċerka bħala benefiċjarja tal-programm tagħhom ta’ Responsabilità Soċjali Korporattiva.’


L-RIDT twaqqaf fl-2011 bħala kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Università ta’ Malta, bl-għan li tissaħħaħ l-attività ta’ riċerka fl-Università, permezz tal-impenn tas-setturi varji tal-komunità Maltija.

 


 

Seed funding mogħti lil intraprendituri u riċerkaturi fil-qasam marittimu

Seed fund award - Press Conference
   
Erba’ timijiet ta’ riċerkaturi u intraprendituri ingħataw total ta’ €67,500 permezz tal-MarSA, il-Maritime Seed Award, imwaqqaf b’mod konġunt mill-Malta Marittima u l-Università ta’ Malta.  Iċ-ċerimonja tal-għotja saret fit-TAKEOFF Business Incubator, fl-Università, u għaliha attendew ir-Rettur, il-Prof. Alfred J. Vella, il-Pro Rettur il-Prof. Saviour Zammit, Dr Daniel Aquilina, Chairman tal-Aġenzija Malta Marittima, il-Prof. Russell Smith, Direttur taċ-Ċentru għall-Intraprenditorija u l-Inkubazzjoni tan-Negozju, u Dr Ing. Anton Bartolo, Direttur tal-Uffiċċju għat-Trasferiment ta’ Tagħrif fl-Università.

Il-kategorija Proof of Concept kienet miftuħa għar-riċerkaturi mill-Università li kienu qed ifittxu fondi sabiex jikkommerċjalizzaw teknoloġiji innovattivi.  L-applikanti li kisbu suċċess kienu: A Spar-Type Floating Wind Turbine Platform with Integrated Deep Seawater Storage, teknoloġija ddisinjata biex tnaqqas il-marka tal-karbonju relatata mal-proċess li bih il-gass naturali jsir  likwidu; Glowrust, “molekula intelliġenti” iddisinjata biex tinduna bil-korrużjoni qabel ma din tkun tista’ tiġi osservata bl-għajnejn; u Solaqua2, disinn innovattiv għal pjattaforma fuq il-baħar b’sistema fotovoltajka.  Il-kategorija Seed Fund kienet miftuħa għal intraprendituri li qegħdin jaħdmu fuq l-iżvilupp ta’ prodotti u servizzi innovattivi.  Ir-rebbieħ f’din il-kategorija kien SEA!-Water, apparat li jinżamm fl-idejn li jħaddem forward osmosis sabiex jiġi estratt ilma tax-xorb nadif mill-ilma baħar.

Dr Daniel Aquilina, Chairman ta’ Malta Marittima, ħabbar ukoll għotja oħra ta’ fondi MarSA għall-2017, li tammonta għal €32,500.  Innovaturi u intraprendituri interessati huma mistiedna jattendu għal workshop li se jsir minn TAKEOFF nhar il-11 ta’ Settembru 2017.
Ir-Rettur, il-Prof. Alfred J. Vella, qal li “Malta hija nazzjon marittimu u l-Università tappoġġja b’entużjażmu l-iżvilupp ta’ teknoloġiji u innovazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-baħar.  Aħna kuntenti naraw il-kwalità għolja ta’ proposti sottomessi fl-ewwel sejħa u ħerqana biex naraw il-MarSA li jmiss x’ser tattira.”

Għal aktar dettalji kif tapplikaw żuru www.takeoff.org.mt.

Dwar il-Maritime Seed Award
Il-Maritime Seed Award (MarSA) hija inizjattiva konġunta bejn l-Aġenzija Malta Marittima (MMA) u l-Università ta’ Malta bl-appoġġ tat-TAKEOFF Business Incubator, l-Uffiċċju għat-Trasferiment ta’ Tagħrif u ċ-Ċentru għall-Intraprenditorija u l-Inkubazzjoni tan-Negozju (CEBI) fl-Università ta’ Malta.

 


 

Ċertifikati għall-istudenti tal-Arti u x-Xjenzi Liberali

Ċerimonja qasira fejn ġew ippreżentati ċ-ċertifikati

Ċerimonja qasira fejn ġew ippreżentati ċ-ċertifikatiMatul ċerimonja qasira li saret nhar is-26 ta’ Lulju, ir-Rettur tal-Università ta’ Malta, il-Prof. Alfred J. Vella, ippreżenta ċertifikati lil 176 student li temmew b’suċċess korsijiet qosra li jagħmlu parti mill-Programm fl-Arti u x-Xjenzi Liberali (PLAS) matul is-sena akkademika 2016-2017. Sittax-il student ingħataw ukoll iċ-Ċertifikat fl-Istudji Liberali (Cert. L.S.), filwaqt li oħrajn ser ikunu qed jiggradwaw b’Diploma/Ogħla u Baċellerat fl-Istudji Liberali matul iċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni li se jsiru f’Novembru.  

Il-diversità fost dawk li rċevew iċ-ċertifikati tixhed l-appell wiesgħa li qed ikollu dan il-Programm imsejjes fuq l-interessi u l-ħtiġijiet tal-istudenti. Il-Programm joffri flessibiltà u opportunità biex issegwi korsijiet qosra tal-PLAS għall-iżvilupp personali jew professjonali tiegħek, u bil-pass tiegħek. 

Il-korsijiet qosra tal-PLAS huma mifruxin fuq erbatax-il ġimgħa u normalment isiru darba fil-ġimgħa bejn is-6:00pm u t-8:00pm. L-applikanti jistgħu jagħżlu liema u kemm-il kors qasir jixtiequ.

Iċ-Ċentru għall-Arti u x-Xjenzi Liberali (CLAS) bħalissa qed jilqa’ l-applikazzjonijiet għall-korsijiet qosra tal-PLAS matul l-ewwel semestru tas-sena akkademika li jmiss (Ott. 2017 - Jan. 2018). Is-suġġetti offruti jinkludu s-soċjoloġija, il-psikoloġija tal-komunikazzjoni, l-istorja ta’ Malta, it-tagħlim onlajn, l-apprezzament tal-opri, il-Kostituzzjoni ta’ Malta u d-drittijiet tal-bniedem, il-letteratura taljana moderna u kontemporanja, l-estetika u l-filosofija tal-letteratura, id-drittijiet tal-konsumatur, u l-komunikazzjoni u t-tagħlim fil-mużewijiet. 

Iċ-Ċentru qed joffri wkoll erba’ PLAS Tech Units maħsuba għal professjonisti fil-qasam tal-informatika, b’kollaborazzjoni tad-Dipartiment tax-Xjenza tal-Kompjuter. 

Aktar tagħrif dwar korsijiet qosra individwali u ħlasijiet tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku taċ-Ċentru http://www.um.edu.mt/clas L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-15 ta’ Settembru 2017. 


Xi wħud minn dawk li rċevew ċertifikati (Ritratt 1) u ċ-Ċertifikat fil-Istudji Liberali (Ritratt 2) flimkien mar-Rettur tal-Università, il-Prof. A.J. Vella, il-Pro-Rettur Prof. J.M. Cacciottolo u d-Direttur, CLAS Dr J.P. De Lucca. 


 


 

Erba’ snin ta’ riċerka fuq il-proġett LifeMedGreenRoof

Greenroofs - il-Prof. Torpiano jagħmel diskors f’isem il-Fakulta’ għall-Ambjent Mibni
Il-Prof. Torpiano jagħmel diskors f’isem il-Fakulta’ għall-Ambjent Mibni
   

Wara kważi erba’ snin ta’ riċerka, il-proġett LifeMedGreenRoof wasal fi tmiemu. Għalhekk, ġie organizzat seminar sabiex  jiġbor flimkien ir-riżultati tal-proġett. L-għan ewlieni tal-proġett kien li jiġi studjat il-mod ta’ kif il-bjut imħaddra jaħdmu f’Malta f’dak li huwa l-iżvilupp tal-pjanti, l-effiċjenza enerġetika tal-bini, u l-kontoll tal-għargħar. Dan kollu sar sabiex ninkoraġixxu l-bini tal-bjut imħaddra fuq skala nazzjonali. Ir-riżultati huma pożittivi. Bil-kunfidenza kollha jista jingħad li l-bjut imħaddra għandhom rwol importanti li jrendu l-irħula u l-ibliet aktar sostenibbli billi jnaqqsu il-problemi li nsibu f’dawn il-postijiet; problemi bħan-nuqqas ta’ arja pura, l-għargħar u mard relatat.

Il-bjut imħaddra huma klassifikati bħala infrastruttura ħadra li toffri benefiċċji, b’vantaġġ għas-sid tal-bejt imħaddar, is-socjetà u l-ambjent. L-infrastruttura ħadra, li tinkludi bjut imħaddra, ġonna, siġar fit-toroq, u pavimenti permeabbli, fost l-oħrajn, jipprovdu benefiċċji varji. Dan għall-kuntrarju tal-infrastruttura griża, li tirreferi għal strutturi u servizzi mibnija, bħat-toroq u gandotti li jipprovdu beneficji limitati. Huwa għalhekk li ħafna pajjiżi u muniċipji mad-dinja kollha jħajru l-bini tal-bjut imħaddra billi joffru inċentivi, politika u regolamenti favurihom. Il-proġett ikkonferma li l-bjut imħaddra f’Malta kapaċi jnaqqsu l-għargħar u l-użu tal-elettriku biex tiġi kkondizzjonata l-arja speċjalment fix-xhur sħan tas-sajf. Huwa kkonfermat li l-bjut imħaddra jnaqqsu x-xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-bini minħabba li jitnaqqas iċ-ċaqliq fil-bini rizultat ta’ temperaturi li jvarjaw.  Bejt imħaddar jipprovdi ikel u kenn għal diversi ħlejjaq slavaġġ bħan-naħal u speċi oħrajn ta’ benefiċċju. Nistgħu nżidu ukoll il-fatt li dawn il-bjut jtejbu l-vista tal-pajsaġġ urban li huwa ta’ benefiċċju għal kulħadd. Jekk ikunu ddiżinjati sewwa, il-bjut imħaddra jistgħu joffru wkoll spazji għal attivitajiet soċjali u edukattivi. Ir-riżultati f’ Malta huma simili għal dawk li rriżultaw fi studji li saru f’pajjiżi lil hin minn xtutna.

Għaldaqstant dawn il-benefiċji jinħassu biss jekk it-teknoloġija tiġi rrepplikata fuq skala nazzjonali. Għalhekk il-mexxejja tal-proġett kitbu żewġ dokumenti, wieħed huwa dwar proposti sabiex tiddaħħal politika li tinkoraġixxi l-bini tal-bjut imħaddra, u dokument ieħor huwa dwar il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi tal-bjut imħaddra. Dan sar sabiex juri stampa ta’ kif il-bjut imħaddra jistgħu jiġu integrati fl-urban grazzi għas-sistema tal-ippjanar u regolamenti tal-bini. Aktar kmieni din is-sena, saru diversi laqgħat bejn l-Università, l-Gvern u l-Membri tal-Oppożizzjoni sabiex tinħoloq kuxjenza dwar il-bżonn tal-bjut imħaddra u jiġu studjati mezzi ta’ kif dawn il-bjut jistgħu jiġu integrati fil-qasam tal-kostruzzjoni.

Is-seminar kien organizzat fl-Università ta’ Malta. Diversi preżentazzjonijiet ingħataw minn rappreżentanti tal-imsieħba tal-proġett. Kienu mistiedna wkoll żewġ esperti oħra li tkellmu dwar il-bjut imħaddra u proġett ieħor, LIFE, li qed jitwettaq il-Polonja, u li jittratta dwar l-infrastruttura ħadra. Kull membru tal-proġett tkellem dwar rizultati tal-proġett li jkoppru l-għażla u l-propagazzjoni tal-pjanti għall-bjut imħaddra, il-prestazzjoni termika tal-bjut kemm f’Malta kif ukoll fl-Italja, il-ġestjoni tal-ilma tax-xita fiż-żewg pajjiżi, u il-prestazzjoni tas-substrati li fihom jikbru l-pjanti fuq il-bejt.

Minbarra l-qasam tekniku, ingħataw preżentazzjonijiet dwar id-dokument tal-istandard  għall-kostruzzjoni tal-bjut imħaddra f’Malta u d-dokument dwar il-politika proposta għal bjut imħaddra. Dawn id-dokumenti kienu ppreżentati lill-awtoritajiet konċernati u ser ikunu jistgħu jinstabu fis-sit elettroniku tal-proġett, www.lifemedgreenroof.org. Il-parteċipanti setgħu jaraw ukoll il-bejt imħaddar li hemm għall-wiri fl-Università.

Dan il-bejt huwa mezz importanti ta’ ezempju għall-pubbliku sabiex jagħraf sewwa f’hiex jikkonsisti bejt imħaddar u kif jaħdem. Dan il-bejt huwa miftuħ għall-pubbliku waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju s-sena kollha.  
Il-proġett beda f’Novembru tal-2013. Huwa mmexxi mill-Università ta’ Malta. L-imsieħba tal-proġett jinkludu l-Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Minoprio Analsi e Certificazioni s.r.l u Fondazione Minoprio.

Il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Life+ li huwa l-istrument finanzjarju Ewropew li jappoġġja proġetti ambjentali u ta’ konservazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċemplu +356 23403621 jew żuru s-sit elettroniku.

 


 

Tnedija tal-Kors ta’ B.Sc. Nursing (Hons.) (Elderly Care) fl-Università ta’ Malta

Tnedija ta' kors
   
Il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa tal-Università ta’ Malta nediet il-kors tagħha fil-B.Sc. Nursing (Hons.) (Elderly Care) f’San Vinċenz de Paule, fil-preżenza tal-Onor. Dr Michael Falzon, Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, l-Onor. Anthony Agius Decelis, Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, Dr Josianne Cutajar, CEO SVP, u l-Professur Joseph Cacciottolo, Pro-Rettur għal Affarijiet Akkademiċi.
Iż-żieda fil-popolazzjoni li qed tixjieħ teħtieġ li infermiera kkwalifikati f’ambjenti tas-saħħa u l-kura soċjali jkunu ppreparati b’mod adegwat sabiex jipprovdu kura ta’ kwalità lill-adulti anzjani.  Dan il-programm ta’ studju jipprovdi kompetenzi speċifiċi u ħiliet fil-kura ta’ adulti anzjani lil infermiera kkwalifikati, u jagħtihom ukoll kompetenzi aktar ġenerali li jikkontribwixxu lejn l-iżvilupp akkademiku u professjonali tagħhom.  Dan il-kors part-time filgħaxija, li permezz tiegħu infermiera għandhom il-possibbiltà li jgħollu l-livell tal-kwalifika li diġà għandhom, ikopri aspetti preventivi, mediċi, riabilitattivi u palljattivi tal-kura f’firxa ta’ ambjenti, li jinkludu l-kommunità, l-isptar u sitwazzjonijiet fuq tul ta’ żmien.  Suġġetti rilevanti bħad-dimenzja, in-nutrizzjoni u l-farmakoloġija jiġu indirizzati.

Gradwati ta’ dan il-programm jiksbu kwalifika ta’ lawrja u speċjalizzazzjoni fl-infermerija tal-kura tal-anzjani.  Il-programm jipprepara lill-kandidati biex jieħdu rwoli fil-kura ta’ adulti anzjani li qegħdin jgħixu fil-komunità, dawk pazjenti fi sptarijiet għal mard serju jew ta’ riabilitazzjoni, jew dawk li qegħdin jgħixu fid-djar residenzjali/istituzzjonijiet għall-anzjani, billi jieħdu ħsieb il-bżonnijiet bijopsikosoċjali tagħhom għat-titjib ta’ saħħithom, il-benesseri u l-kwalità tal-ħajja tagħhom.  Dwar prospetti ta’ karriera, dan il-programm jagħti l-opportunità lill-gradwati biex ikomplu l-istudji tagħhom u jipproċedu għal-lawrja ta’ Master.

Dan il-kors ta’ sentejn jew tlieta li ser jibda f’Ottubru tal-2017, huwa maħsub għal dawk li għandhom Higher Diploma in Health Science (Nursing Studies), Diploma in Health Science (Nursing Studies) jew kwalifika ekwivalenti.

St Vincent de Paule se jkun qed jissponsorja numru konsiderevoli ta’ impjegati tiegħu fuq dan il-kors, sabiex iħajjar il-parteċipazzjoni tal-infermiera.

L-applikazzjonijiet huma miftuħin sal-31 ta’ Awwissu 2017 

Għal aktar informazzjoni u biex tapplika  bit.ly/2teqWQ1

 


 

 

< Ta' qabel 1 2 3 4 Li jmiss >

 
 

Log In