L-Università ta' Malta
 

L-attitudni tal-pubbliku ġenerali lejn ix-xenofobija u l-omofobija
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

L-Institut tal-Lingwistika u d-Dipartiment tal-Inklużjoni u l-Aċċessibilità għat-Tagħlim jixtiequ jistiednu lil dawk kollha interessati biex jipparteċipaw fi studju li jifforma parti minn C.O.N.T.A.C.T, proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, (li jkopri fih lil Ċipru, id-Danimarka, il-Greċja, l-Italja, il-Litwanja, lil Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, lil Spanja u r-Renju Unit; www.reportinghate.eu) li l-għanijiet tiegħu hu li janalizza l-attitudni tal-pubbliku ġenerali lejn ix-xenofobija u l-omofobija. Fl-ewwel istanza  kulma wieħed irid jagħmel  hu li  jimla kwestjonarju u jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kummenti partikolari li dehru onlajn. Dan m’għandux jieħu aktar minn 20 minuta . 
 
Jekk wieħed jixtieq jieħu sehem, jagħfas hawn taħt:
 
La darba wieħed ikun lesta mill-kwestjonarju, ser jingħata wkoll l-opportunità li jieħu sehem f’intervista qasira li ssegwi l-kwestjonarju, li għal darba oħra din m’għandhiex tieħu aktar minn 30 minuta . Dan il-kompitu huwa kompletament volontarju u wieħed jagħmlu biss jekk espliċitament  jesprimi r-rieda  tiegħu li jipparteċipa fih. Matul l-intervista  wieħed mhux ser  ikun mitlub li  jiġġustifika t-tweġibiet  tiegħu stess tal-kwestjonarju, iżda pjuttost jikkummenta dwar ir-riżultati kollettivi ġenerali miksuba permezz tiegħu.
 
Jekk wieħed jagħżel li jieħu sehem fl-istħarriġ jew inkella fl-istħarriġ u fl-intervista, l-anonimità u l-kunfidezjalità huma garantiti skont ir-regolamenti tal-Etika tal-Università. F’dan ir-rigward, l-informazzjoni kollha miġbura se tiġi trattata bl-ikbar kunfidenzjalità u l-anonimità se tkun assigurata fil-ġbir, fil-ħażna u fil-pubblikazzjoni tal-materjal tar-riċerka. F’każ li wieħed ikun irid jirtira minn dan l-istudju fi kwalunkwe stadju wieħed jista’ jagħmel dan mingħajr ma jipprovdi l-ebda raġuni jew spjegazzjoni.
 
Jekk wieħed jixtieq jikseb aktar informazzjoni dwar dan l-istudju, għandu jikkuntattja lir-riċerkattriċi  fuq rebecca.vella@um.edu.mt jew lill-koordinatur tal-proġett fuq stavros.assimakopoulos@um.edu.mt.
 
 
Il-parteċipazzjoni tiegħek hija apprezzata ħafna. Grazzi bil-quddiem.

Ikklikkja hawn biex tara l-verżjoni bil-malti.

 
 
Aġġornata l-aħħar: 21/3/2017

Log In