L-Università ta' Malta
 

Aħbarijiet
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

L-Università ta’ Malta u STMicroelectronics Jiffirmaw Ftehim ta’ Kollaborazzjoni

stmoumalit1

 

L-Università ta’ Malta u l-Impjant ta’ STMicroelectronics f’Malta ffirmaw Ftehim ta’ Kollaborazzjoni ta’ sentejn biex iwettqu flimkien xogħol fuq proġetti, bl-għan li jimmassimizzaw l-effiċjenza tal-manifattura bbażata fuq tagħrif xjentifiku.

L-Università ser tipprovdi l-għarfien u l-kompetenza lill-STMicroelectronics u tagħmel użu minn għodda u apparat għall-benefiċċju u s-suċċess tal-proġetti permezz tat-tim tagħha ta’ professjonisti bl-ogħla kwalifiki; STMicroelectronics ser tipprovdi u taqsam data tal-manifattura dwar produzzjoni, effiċjenza u proċessi u ser tagħmel użu mill-ambjent tal-manifattura tagħha għall-kisba tal-fehim xjentifiku.  Dan l-interess komuni ta’ kollaborazzjoni jista’ jinkludi informazzjoni xjentifika fl-oqsma tal-kimika, il-fiżika, l-inġinerija mekkanika, l-inġinerija elettrika u informazzjoni teknoloġika.  Wieħed mill-iskopijiet fundamentali huwa l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ proġett globali ta’ analiżi ta’Big Data dwar l-operazzjonijiet interni tal-manifattura biex jittejbu l-produzzjoni, il-kost u l-kwalità u biex jiġi stabbilit tim għall-analiżi ta’ Big Data.  Big Data huwa proġett ta’ prijorità dwar l-operazzjonijiet interni tal-manifattura u t-teknoloġija ta’ ST li qed isir b’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali fil-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT).  Dan il-proġett għandu jwassal għall-ħolqien ta’ Ċentru relatat ta’ Eċċellenza u jservi l-impjanti kollha tal-ST għal servizzi interni.

 

stmoumalti2 


Dan il-Ftehim ta’ Qafas kien iffirmat mir-Rettur tal-Università ta’ Malta, il-Professur Alfred Vella, u mis-Sur Fabio Gualandris, Viċi-President Eżekuttiv tas-Servizzi Interni tal-Manifattura u t-Teknoloġija, u Chairman tal-Impjant tal-ST Malta, għan-nom ta’ STMicroelectronics.

 


 

L-Iżvilupp Integrat tal-Prodott huwa l-futur

Dr Ing. Philip Farrugia

Il-kors tal-M.Sc. fl-Iżvilupp Integrat tal-Prodott, (Integrated Product Development – IPD), qed jiċċelebra it-tnax-il sena tiegħu minn meta dan il-kors beda f’Ottubru 2005. L-44 persuna li ggradwaw minn dan il-kors illum huma impjegati prinċipalment f’irwoli importanti f’kumpaniji tal-manifattura ewlenin kemm lokali kif ukoll multi-nazzjonali.

L-Iżvilupp Integrat tal-Prodott huwa l-mod modern fl-industrija. Dan juri li l-aspetti kollha tal-funzjoni u d-disinn tal-prodott, materjali u manifattura, l-użu tal-prodott u l-impatt ambjentali, il-marketing, il-costing, l-intraprenditorija u l-business management huma maqgħudin f’dixxiplina waħda li għandha l-għan ittejjeb il-prestazzjoni globali tal-prodott u l-livell ta’ suċċess.

Il-programm ta’ studju M.Sc. IPD tal-Università ta’ Malta jgħin lill-gradwati jiksbu l-ħiliet u l-għerf biex jimmassimizzaw il-prestazzjoni u s-suċċess fl-industrija. Dan il-kors huwa mibni fuq żewġ pilastri fundamentali: L-Inġinerija tal-Prodott u l-Proċess, u l-Kummerċ u l-Management. B’dan il-mod, il-kors jgħaqqad flimkien dawn is-suġġetti tal-IPD, u jfittex li jsaħħaħ il-ħiliet tal-inġiniera, xjenzjati, managers tekniċi, kemm dawk bl-esperjenza kif ukoll gradwati ġodda, kif ukoll dawk li jaspiraw li jkunu intraprendituri u dawk diġà bl-esperjenza. 

Il-prinċipji li huma s-sies tal-IPD kif ukoll l-integrazzjoni tagħhom jiġu mgħallma fil-klassi, fejn it-teorija tiġi kkumplimentata b’diskussjonijiet fil-klassi, bl-użu ta’ case studies f’firxa ta’ setturi tal-iżvilupp tal-prodott.  Ma’ dawn, it-teorija min-naħa tal-produzzjoni tal-IPD hija msaħħa b’sessjonijiet prattiċi fil-laboratorju bl-użu ta’ apparat l-aktar modern. Il-parteċipanti jibbenefikaw mill-kompetenza ta’ membri tal-istaff akkademiku tal-Fakultà tal-Inġinerija, u tal-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy, kif jidher fil-kontenut tal-kors. Il-kors jinkludi wkoll l-opportunità mhix obbligatorja ta’ żjara prattika barra minn Malta, li matulha l-istudenti jitgħallmu l-aħjar prattiki tal-IPD f’kumpaniji rinomati, bħall-BMW, l-Airbus Helicopters u l-M.A.N.

Il-kors huwa mifrux fuq perijodu ta’ tliet snin akkademiċi ta’ studju part-time, li jippermetti li l-parteċipanti jkomplu bil-karriera tagħhom waqt li qegħdin jistudjaw. Il-lekċers ta’ tliet sigħat isiru darbtejn fil-ġimgħa filgħaxija. L-istudenti għandhom tliet taqsimiet ta’ studju kull semester fl-ewwel sentejn, u proġett fl-aħħar sena. Il-kors li jmiss ser jibda f’Ottubru 2017.

Il-kandidati jistgħu jibbenefikaw mill-iskema GetQualified, li tikkonsisti fi kreditu fiskali għal persuni li jsegwu kors ta’ studju approvat.

Fil-bini tal-Malta Enterprise sar riċeviment biex ifakkar it-tnax-il anniversarju tal-kors. Numru ta’ kelliema indirizzaw l-aspetti differenti tal-kors fl-IPD. Dr Ing. Philip Farrugia, il- koordinatur tal-kors, tkellem dwar l-istorja u l-isfond tal-kors. Is-Sur Joe Caruana, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, iffoka fuq il-miżuri li qed jieħu l-Gvern biex iqarreb l-edukazzjoni u l-impjegabiltà. Il-Prof. Godfrey Baldacchino, Pro-Rettur għall-Iżvilupp Internazzjonali u l-Assigurazzjoni tal-Kwalità, spjega kif l-Università ta’ Malta qed tassigura t-trasferiment tal-għarfien ta’ kwalità għolja f’livell postgraduate. L-Inġ. James Attard Kingswell, Inġinier fl-Innovazzjoni ma’ Toly Products Ltd, kien mistieden jagħti l-istorja tiegħu u tkellem dwar ir-rilevanza tal-IPD għall-industrija. Wara, Dr Farrugia tkellem dwar il-qafas tal-kors, inkluż il-kontenut u kif dan jiġi mgħallem. 

Il-mistednin kienu jinkludu Alumni (2008 – 2016), studenti tal-IPD li hemm bħalissa, studenti prospettivi, l-akkademiċi involuti fil-kors tal-IPD, u persuni interessati mill-industrija, li kienu jinkludu CEOs, diretturi u Managers fir-Riżorsi Umani.

 


 

L-attitudni tal-pubbliku ġenerali lejn ix-xenofobija u l-omofobija

L-Institut tal-Lingwistika u d-Dipartiment tal-Inklużjoni u l-Aċċessibilità għat-Tagħlim jixtiequ jistiednu lil dawk kollha interessati biex jipparteċipaw fi studju li jifforma parti minn C.O.N.T.A.C.T, proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, (li jkopri fih lil Ċipru, id-Danimarka, il-Greċja, l-Italja, il-Litwanja, lil Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, lil Spanja u r-Renju Unit; www.reportinghate.eu) li l-għanijiet tiegħu hu li janalizza l-attitudni tal-pubbliku ġenerali lejn ix-xenofobija u l-omofobija. Fl-ewwel istanza  kulma wieħed irid jagħmel  hu li  jimla kwestjonarju u jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kummenti partikolari li dehru onlajn. Dan m’għandux jieħu aktar minn 20 minuta . 
 
Jekk wieħed jixtieq jieħu sehem, jagħfas hawn taħt:
 
La darba wieħed ikun lesta mill-kwestjonarju, ser jingħata wkoll l-opportunità li jieħu sehem f’intervista qasira li ssegwi l-kwestjonarju, li għal darba oħra din m’għandhiex tieħu aktar minn 30 minuta . Dan il-kompitu huwa kompletament volontarju u wieħed jagħmlu biss jekk espliċitament  jesprimi r-rieda  tiegħu li jipparteċipa fih. Matul l-intervista  wieħed mhux ser  ikun mitlub li  jiġġustifika t-tweġibiet  tiegħu stess tal-kwestjonarju, iżda pjuttost jikkummenta dwar ir-riżultati kollettivi ġenerali miksuba permezz tiegħu.
 
Jekk wieħed jagħżel li jieħu sehem fl-istħarriġ jew inkella fl-istħarriġ u fl-intervista, l-anonimità u l-kunfidezjalità huma garantiti skont ir-regolamenti tal-Etika tal-Università. F’dan ir-rigward, l-informazzjoni kollha miġbura se tiġi trattata bl-ikbar kunfidenzjalità u l-anonimità se tkun assigurata fil-ġbir, fil-ħażna u fil-pubblikazzjoni tal-materjal tar-riċerka. F’każ li wieħed ikun irid jirtira minn dan l-istudju fi kwalunkwe stadju wieħed jista’ jagħmel dan mingħajr ma jipprovdi l-ebda raġuni jew spjegazzjoni.
 
Jekk wieħed jixtieq jikseb aktar informazzjoni dwar dan l-istudju, għandu jikkuntattja lir-riċerkattriċi  fuq rebecca.vella@um.edu.mt jew lill-koordinatur tal-proġett fuq stavros.assimakopoulos@um.edu.mt.
 
 
Il-parteċipazzjoni tiegħek hija apprezzata ħafna. Grazzi bil-quddiem.

Ikklikkja hawn biex tara l-verżjoni bil-malti.

 


 

Maritime Seed Award biex jgħin riċerkaturi u intraprendituri jibdew il-vjaġġ tagħhom

MarSA

mix-xellug: Il-Prof. Inġ. Claire De Marco, Dr Daniel Aquilina, l-Onor. Emmanuel Mallia, il-Professur Alfred J. Vella, il-Professur Russell Smith, Direttur CEBI

Inti xi intraprenditur li għadek tibda u li għandek teknoloġija ġdida jew idea kummerċjali innovattiva iżda m’għandekx il-finanzi inizjali biex tressaqha eqreb lejn is-suq? Jew inkella inti xi akkademiku tal-Università ta’ Malta interessat li twassal teknoloġija fi stadju bikri mil-laboratorju għall-użu?
L-Aġenzija Malta Marittima (Malta Marittima Agency – MMA), b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta, nediet il-Maritime Seed Award (MarSA) bl-appoġġ tal-Uffiċċju għar-Riċerka Korporattiva u t-Trasferiment ta’ Tagħrif tal-Università (KTO), TAKEOFF Business Incubator, u ċ-Ċentru għall-Intraprenditorija u għall-Inkubazzjoni tan-Negozju (CEBI). B’kollox se jiġu allokati €100,000 permezz ta’ sejħa kompettittiva lill-innovaturi u intraprendituri interessati li jqarrbu l-ideat tagħhom lejn il-kommerċjalizzazzjoni. 

Dan tħabbar f’ċerimonja li saret fl-20 ta’ Marzu u li għaliha attendew l-Ministru għall-Kompetittività  u Ekonomija Diġitali, Marittima u tas-Servizzi, l-Onor. Emmanuel Mallia, ir-Rettur tal-Università ta’ Malta, il-Professur Alfred J. Vella, il-Pro Rettur il-Professur Saviour Zammit, il-Professur Russell Smith, Direttur CEBI, Dr Inġ. Anton Bartolo, Direttur KTO, u ċ-Chairman tal-Aġenzija Malta Marittima, Dr Daniel Aquilina.

L-Onor. Emmanuel Mallia stqarr li hija l-politika ta’ din l-amministrazzjoni li tgħin u tappoġġja individwi innovattivi u kreattivi biex jirnexxu. Qegħdin nesploraw u niffokaw l-isforzi tagħna fuq dan is-settur dinamiku, li bla dubju huwa qasam ta’ prijorità għal Malta. Li tipprovdi għajnuna finanzjarja f’dan l-istadju huwa ta’ importanza fondamentali biex tgħin lil individwi jbiddlu l-ideat kreattivi tagħhom f’kunċetti li jwasslu għall-kumerċjalizzazzjoni.'

Riċerkaturi akkademiċi tal-Università ta’ Malta jistgħu japplikaw għall-fondi ‘Proof of concept’ tal-MarSA li jgħinuhom iqarrbu l-innovazzjoni tagħhom lejn il-kummerċjalizzazzjoni.  Intraprendituri jistgħu japplikaw għall-MarSA Seed Funds li jippermettulhom li jressqu l-istart-up tagħhom, ibbażat fuq it-teknoloġija jew fuq l-għerf, eqreb lejn l-ewwel klijent tagħhom jew għal aktar investiment. Impjegati mill-Uffiċċju għat-Trasferiment tal-Għarfien u minn TAKEOFF se jagħtu pariri lir-rebbieħa tal-għotja sabiex javvanzaw it-teknoloġija jew l-iżvilupp kummerċjali tagħhom.

Waqt iċ-ċerimonja tnediet ukoll Il-Pjattaforma Marittima tal-Università ta’ Malta miċ-Chairperson, il-Prof. Inġ. Claire De Marco. Hija qalet 'Il-Pjattaforma Marittima tal-Università inħolqot biex tilqa’ l-isfidi u l-bżonnijiet tal-industriji u servizzi relatati mal-baħar, u biex tpoġġi lill-Università quddiem nett għal irwol aktar effettiv f’inizjattivi marittimi fuq livelli lokali u internazzjonali. Il-pjattaforma se sservi bħala punt ta’ referenza, tinfluwenza l-politika tal-baħar u l-implimentazzjoni tagħha, u tappoġġja l-kollaborazzjoni ma’ gruppi, ċentri, programmi, networks u individwi. Akkademiċi universitarji b’interess marittimu li lesti jikkontribwixxu lejn il-pjattaforma huma mistiedna li jissieħbu.'

Id-data tal-għeluq għas-sottomissjonijiet ta’ applikazzjonijiet bil-miktub għal MarSA hija nhar it-Tlieta 25 ta’ April f’nofsinhar. TAKEOFF se jkun qed jorganizza workshop għal applikanti interessati, nhar is-Sibt, 8 ta’ April 2017. Għal aktar dettalji żuru www.takeoff.org.mt

 


 

Il-Ministru Bartolo jżur il-proġett LifeMedGreenRoof

Sabiex tikber il-kuxjenza dwar l-importanza tal-bjut imħaddra, il-proġett LifeMedGreenRoof stieden lill-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Onorevoli Evarist Bartolo, sabiex iżur is-sit tal-proġett. Id-Dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni, il-Professur Alex Torpiano, l-arkitett tal-pajsaġġ Antoine Gatt li jimmaniġġa l-proġett u l-kollega tiegħu l-arkitett tal-pajsaġġ Vinċe Morris laqgħu lill-Ministru, li kien akkumpanjat minn membri tal-FTS u tal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti. Waqt l-attività, ingħatat preżentazzjoni dwar il-proġett u wara  ġew diskussi l-importanza u l-benefiċċji tal-bjut imħaddra fl-ambitu tal-iskejjel u l-edukazzjoni.

Illum il-ġurnata t-tfal iqattgħu ħinijiet twal quddiem it-televiżjoni u l-kompjuter. Ftit huma t-tfal li għandhom ix-xorti li jilagħbu fi ġnien id-dar jew li joħorġu fil-kampanja ta’ spiss. Huma ddokumentati sew il-konsegwenzi negattivi ta’ dan minn studjużi fil-kamp tal-iżvilupp tat-tfal. Hemm argument ieħor li t-tfal jikbru mingħajr ma japprezzaw il-benefiċċji tan-natura, tant li ħafna huma dawk li jibżgħu minn elementi naturali bħalma huma l-insetti u annimali inokwi oħra. Huwa importanti li l-edukazzjoni tħajjar it-tagħlim ambjentali. Huwa ta’ importanza wkoll li t-tfal jitgħallmu jirrispettaw l-ambjent naturali minn eta’ żgħira għaliex dan ikattar etika ambjentali fl-individwu ‘l quddiem fil-ħajja.  Kuntatt man-natura jgħin fl-iżvilupp tat-tfal, bħal ngħidu aħna l-kunfidenza personali, il-motivazzjoni, il-konċentrazzjoni u l-immaġinazzjoni. L-infrastruttura ħadra (sigar u pjanti, ġonna, eċċ) hija magħrufa ukoll li tnaqqas l-istress fit-tfal u fl-adulti. 

Il-bjut imħaddra għandhom rwol fl-iskejjel ukoll. Dawn mhux talli jipprovdu benefiċċji ambjentali u enerġetiċi, bħal per eżempju t-tnaqqis tal-għargħar, l-insulazzjoni u t-tnaqqis tat-temperatura tal-arja; iżda jipprovdu ukoll postijiet li jistgħu jintużaw bħala klassi fl-apert u jipprommwovu tagħlim u esperjenzi prattiċi bħat-tkabbir ta’ ħxejjex u pjanti u l-osservazzjoni ta’ fenomini naturali. Dawn l-esperjenzi huma partikolarment importanti llum il-ġurnata minħabba n-nuqqas ta’ ġonna li għandna fl-ibliet u l-irħula Maltin. Dawn il-bjut joffru opportunità unika sabiex it-tfal jitgħallmu f’ambjent stimulanti u sabiħ.

Meta wieħed jikkonsidra li ħafna mill-iskejjel tagħna huma neqsin minn xi tip ta’ veġitazzjoni u ġonna, u li dawn ma jistgħux jiġu inkorporati minħabba nuqqas ta’ spazju fil-proprjetà tal-iskola, allura l-użu tal-bjut huwa loġiku u raġonevoli. Il-bejt huwa ġeneralment meqjus bħala spazju moħli. Ġeneralment dawn il-bjut jistgħu jinbiddlu fi spazji sbiħ u utli bħala estenzjoni tal-klassijiet, bil-vantaġġ li t-temperaturi tas-sulari ta’ taħt il-bejt ikunu aktar komdi waqt li jonqsu l-ispiżi ta’ manutenzjoni.

Meta l-Ministru żar il-bejt imħaddar fl-Università ta’ Malta, wera li kien kuntent bir-riżultati tal-proġett u interessat bil-potenzjal li l-bjut imħaddra jista’ jkollhom fil-qasam edukattiv.  Huwn qal li llum il-ġurnata it-tfal (b’mod partikolari) ma jesperjenzawx in-natura kif huwa xieraq minħabba l-mod ta’ kif ngħixu ħajjitna.  Dan jista jkollu effett negattiv fuq l-iżvilupp tat-tfal u l-apprezzament tagħhom lejn in-natura.  Huwa żied jgħid li l-bjut imħaddra huma għodda importanti sabiex jittaffew dawn il-problemi u sabiex inkebbsu l-imħabba u r-rispett lejn in-natura.

Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-UE taħt l-iskema Life+. Ilu għaddej mill-2013 bil-għan li joħloq kuxjenza dwar l-importanza tal-bjut imħaddra sabiex jitnaqqsu il-problemi relatati maż-żoni urbani. Dawn il-bjut huma imporanti biex nilħqu s-sostenibbiltà fl-ibliet u l-rħula tagħna u sabiex tiżdied il-kuxjenza ambjentali fis-soċjetà. 

Il-bejt imħaddar jinsab fuq il-Fakultà tal-Ambjent mibni u huwa miftuħ għal pubbliku fil-ħin tal-uffiċċju. Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jżur is-sit elettroniku www.lifemedgreenroofprojeċt.org u l-paġna tal-Faċebook 'LifeMedGreenRoof Project'. Membri tal-proġett jistgħu jiġu kkuntatjati bil-posta elettronika bl-indirizz lifemedgreenroof@um.edu.mt

Il-proġett huwa mmexxi mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni bil-kollaborazzjoni tal-Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Fondazione Mnoprio u Minoprio Analizi e Certificazioni. 

 


 

Il-Malta Insurance Association tisponsorja l-Istudji tal-Assigurazzjoni tal-Università ta' Malta

MoU - UM u MIA

Id-Dipartiment tal-Assigurazzjoni tal-Università ta' Malta (UM)—li jagħmel parti mill-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy (FEMA)—u l-Malta Insurance Association (MIA) għadhom kif iffirmaw ftehim li jgħid li l-MIA se tkun qed issostni finanzjarjament l-attivitajiet kurrikulari tad-Dipartiment. Dan se jsir fuq sentejn. Il-ftehim iffirmawh ir-Rettur, il-Professur Alfred Vella (f'isem l-Università) u s-Sur Adrian J. Galea, id-Direttur Ġenerali tal-Malta Insurance Association (f'isem l-MIA). L-MIA tirrappreżenta l-interessi ta' kumpaniji u aġenziji tal-assigurazzjoni indiġeni bi prinċipali barranin. L-isponsorship se jippermetti lid-Dipartiment ikompli jipprovdi korsijiet fl-assigurazzjoni, jinvolvi akkademiċi minn barra l-pajjiż u anki jorganizza seminars. 

Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, l-Onor. Evarist Bartolo, li kien preżenti għall-okkażjoni, qal li l-iffirmar ta' ftehim bħal dan jirrifletti l-istandards għoljin tas-Servizzi Finanzjarji, u b'mod partikulari tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni, li Malta rnexxielha tilħaq tul is-snin. Bħala wieħed mill-pilastri, is-Servizzi tal-Assigurazzjoni f'Malta kibru b'mod tal-għaġeb u d-domanda għal speċjalisti u prattikanti kkwalifikati fil-qasam tal-assigurazzjoni qiegħda dejjem tkun akbar mill-provvista. Apparti mill-prospetti ta' karriera li qed joffru l-membri tal-MIA, Malta esperjenzat ukoll tkabbir importanti fil-mod kif tattira atturi barranin li jagħżlu lil gżiritna bħala l-fulkru tal-operat tagħhom. 

Huwa u jitkellem f'isem l-MIA, is-Sur Julian Mamo, il-President, irrimarka li l-industrija tista' tirnexxi u tkompli tikber biss jekk din issostni l-isforzi tad-Dipartiment u jekk jiġu investiti l-flus bil-għan li jiġu żviluppati l-ħiliet li tant huma meħtieġa. Apparti mill-karrieri tradizzjonali li wieħed normalment jassoċja mal-korsijiet dwar l-istudji tal-assigurazzjoni, kwalifika speċjalizzata tiftaħ ukoll bibien ġodda, li wieħed ma jkunx ħaseb fihom qabel. Il-firxa wiesgħa ta' kwalifiki li jeżistu tippermetti lill-istudenti jikkunsidraw karriera fl-assigurazzjoni, tagħtihom l-opportunità li jispeċjalizzaw, u jkomplu javvanzaw f'industrija dinamika u dejjem tikber.

Il-Professur Vella rringrazzja lill-MIA u lill-membri tagħha għas-sostenn kontinwu li din tagħti lid-Dipartiment tal-Assigurazzjoni. Qal li l-eżistenza ta' dan is-sostenn finanzjarju kien fundamentali għas-suċċess ta' dan id-Dipartiment u tal-istudenti li xtaqu jaqbdu karriera fil-qasam tal-Assigurazzjoni, tal-Immaniġjar tar-Riskji u ta' dixxiplini relatati oħrajn. B'mod partikulari, is-suċċess tal-industrija tas-Servizzi Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni jiddependi ħafna fuq il-ħiliet u l-għarfien speċjalizzat li jinkisbu mill-istituzzjonijiet, bħalma hi l-Università ta' Malta. Il-Professur Vella għalaq billi qal li kien grazzi għal dan is-sostenn finanzjarju li kemm l-istudenti tal-Università u kemm l-industrija jistgħu jibbenefikaw mill-għarfien speċjalizzat u mill-iżvilupp professjonali kontinwu li huma tant importanti biex wieħed itejjeb il-karriera tiegħu. 


Fir-ritratt jidhru, mix-xellug: Is-Sur Andre Farrugia, Assistent Lettur, Is-Sur Lawrence Pavia, Assistent Lettur, Dr Simon Grima, Il-Kap tad-Dipartiment, Il-Prof. Frank Bezzina Dekan FEMA, L-On. Evarist Bartolo, Il-Prof. Alfred Vella, Rettur, Is-Sur Adrian Galea, Direttur Ġenerali, Is-Sur Julian Mamo, President MIA, Catherine Calleja, Viċi President MIA u Lettur

 


 

Transport Malta toffri esperjenzi prezzjużi lill-istudenti tal-Università

Transport Malta toffri Esperjenzi Prezzjużi lill-Istudenti tal-Università

Fir-ritratt jidhru mix-xellug: Angele Patiniott (KTO), il-Prof. J. Grima (DegreePlus) Ir-Rettur tal-Università ta' Malta il-Prof. Alfred Vella, iċ-Chairman ta' Transport Malta s-Sur James Piscopo, is-Sa Jeannette Axisa (TM Chief Officer Strategy and Corporate Services). 


Transport Malta u l-Università ta’ Malta, permezz tad-DegreePlus u tal-Uffiċċju tagħha għat-Trasferiment ta’ Tagħrif (Knowledge Transfer Office - KTO), nedew formalment numru ta’ esperjenzi ta’ xogħol u apprentistati li jippermettu li studenti universitarji minn dixxiplini u korsijiet varji jieħdu esperjenza diretta tax-xogħol professjonali u tekniku ta’ livell għoli li jsir fi Transport Malta.

Dawn l-esperjenzi ta’ xogħol ivarjaw minn dawk maħsubin għal studenti b’bażi ta’ xjenza li għandhom il-ħsieb isiru professjonisti fl-ippjanar tat-trasport, inġiniera u speċjalisti tal-GIS għal postijiet oħra maħsubin għal studenti tal-liġi li jixtiequ jsegwu karriera f’waħda mill-awtoritajiet pubbliċi ewlenin ta’ Malta. Permezz ta’ dawn l-esperjenzi ta’ xogħol u apprentistati, Transport Malta qed jiffaċilitaw l-isforz tal-Università ta’ Malta biex ittejjeb l-impjegabilità tal-istudenti, billi tagħtihom esperjenza prezzjuża ta’ xogħol u l-opportunità li jiżviluppaw ħiliet kritiċi, filwaqt li tattira impjegati prospettivi ta’ valur. L-esperjenza ta’ apprentistat se tkun rikonoxxuta mill-programm DegreePlus tal-Università u ser tkun ikkunsidrata b’mod pożittiv fuq is-CVs meta jkun hemm opportunitajiet ta’ xogħol ma’ Transport Malta.

Kemm l-Uffiċċju tal-Università għat-Trasferiment ta’ Tagħrif kif ukoll id-DegreePlus kienu strumentali li jwaqqfu din il-kooperazzjoni ma’ Transport Malta. Il-KTO jaħdem biex joħloq kollaborazzjoni bejn l-industrija u l-komunità akkademika, sabiex l-studenti t’issa jistgħu jieħdu sehem f’apprentistati li jgħinu t-transizzjoni tagħhom mill-istudju għax-xogħol. Id-DegreePlus hija l-entità tal-Università li toffri għażla eċitanti u diversa ta’ opportunitajiet li jgħinu lill-istudenti jwessgħu l-orizzonti tagħhom, kemm dawk akkademiċi u kemm dawk li mhumiex. Minbarra esperjenzi ta’ xogħol, l-oqsma li toffri d-DegreePlus jinkludu x-Xogħol Volontarju, l-Intraprenditorija, l-Isport, Il-Kultura u l-Wirt Storiku, il-Lingwi, il-Mużika, u l-Arti Performattiva u Kreattiva. Dan kollu jassigura li l-gradwati tal-Università jirċievu edukazzjoni terzjarja sħiħa li tippermettilhom li jaħdmu aħjar fis-soċjetà.

L-istudenti jistgħu jsibu l-informazzjoni kollha u japplikaw għall-esperjenzi ta’ xogħol permezz tas-sit elettroniku tal-Università ta’ Malta (www.um.edu.mt/placements) jew l-app tal-mobile TM Careers.  Din l-app, li hi disponibbli kemm għall-apparat Android jew IOS, tnediet dan l-aħħar minn Transport Malta bħala parti mill-isforzi tagħha ta’ reklutaġġ, u tagħti informazzjoni dwar karrieri, esperjenzi ta’ xogħol, u opportunitajiet ta’ xogħol ma’ TM. Dan is-sit huwa partikolarment utli għall-istudenti għax jistgħu jistaqsu dwar karrieri, u jiġu infurmati meta xi post tax-xogħol ikun disponibbli. Transport Malta ser ikunu wkoll qed jippreżentaw opportunitajiet ta’ karrieri u esperjenzi ta’ xogħol matul it-tlett ijiem tal-Careers Expo tal-KSU, li tibda għada fl-Università. Impjegati ta’ TM ser jitkellmu ma’ studenti u jagħtu tagħrif fuq il-possibbiltà ta’ karrieri li ta’ spiss ikunu injorati.

Iċ-Chairman u CEO ta’ Transport Malta, is-Sur James Piscopo qal, 'Transport Malta hija impenjata li kontinwament issaħħaħ ir-riżorsi umani tagħha, tinvesti f’talent ġdid u tiżviluppa l-kapaċità li tilħaq l-għanijiet tagħha. Impjegati mħarrġin sew huma imprezzabbli għal kull organizzazzjoni, aktar u aktar għal entità bħal Transport Malta li tiffaċċja sfidi ġodda kuljum.  Il-kollaborazzjoni tagħna mal-Università ta’ Malta tgħinna nilqgħu talenti, enerġija u ideat ġodda.'

Ir-Rettur tal-Università ta’ Malta, il-Professur Alfred J. Vella qal li dawn l-apprentistati jagħtu esperjenza sħiħa u ta’ siwi għall-istudenti, li tikkumplimenta l-istudji tagħhom meta fid-dinja tax-xogħol ikunu jridu jsolvu kwistjonijiet prattiċi ta’ kuljum. Permezz tal-ħidma tagħhom flimkien, l-Università u TM setgħu jfasslu numru ta’ esperjenzi ta’ xogħol maħsuba speċifikament għall-bżonnijiet u fl-aħjar interess tal-istudent u li fl-istess ħin jgħinu lil TM jsibu nies imħarrġa li għandhom bżonn. Din hija sitwazzjoni li jiggwadanja minnha kulħadd, TM, l-Università u l-istudenti tagħha. Huwa ttamat li entitajiet oħra u min iħaddem jipproponu esperjenzi ta’ xogħol ġodda bħal dawn.

 


 

Tnedija ta’ CloudIsle

Cloudisle press conference

L-Università ta’ Malta u l-Awtorità tal-Ippjanar illum nedew serje ta’ mapep 3D bażiċi ta’ Malta li saru permezz tal-laser (LiDAR). Dan is-servizz se jservi ta’ bażi għal riċerka f’diversi oqsma li jittrattaw temi marbuta. Il-Professur Formosa mill-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà nieda r-riżultati tal-ħidma tiegħu li damet sentejn biex jaqleb id-data u joħloq mappa ta’ bażi li fuqha tista’ tiġi magħquda informazzjoni ġdida li toħroġ  minn proġetti dwar l-ispazju f’ambjent 3D. It-tnedija saret fiż-żmien li ż-żewġ entitajiet irnexxielhom jgħaqqdu flimkien b’suċċess  entitajiet governattivi sabiex joħolqu sistemi integrati ta’ informazzjoni dwar l-ispazju, permezz tal-proġett SIntegraM.

Il-Professur Formosa wera l-għodod tal-mappa 3D li tkopri ż-żona tal-art tal-Gżejjer Maltin u ż-żona batimetrika tal-baħar sa mil nawtiku.

Ir-riżultati wrew pajsaġġi interattivi tal-art kif ukoll tal-baħar b’mod 3D realistiku bbażat fuq koordinati li setgħu jsiru permezz ta’ proġett tal-FEŻR 2007-2014. Id-data permezz tal-laser ġiet integrata ma’ xbihat mill-ajru li taw stampa realistika tal-Gżejjer Maltin.

Cloudisle tressqet bħala l-għodda bażika għal analiżi tal-perspettiva fejn min jagħmel użu tas-sistema  jista’ jesplora d-data u jara ż-żona ta’ interess għalih b’modi ġodda, b’mod partikulari ż-żoni bbażati fuq il-baħar li għadhom kemm ġew ippubblikati.  Il-konferenza wriet ukoll oġġetti taħt il-baħar, kif persuni li qed jagħmlu użu mis-sistema jistgħu josservaw kemm jogħla l-livell tal-baħar u mill-banda l-oħra jistgħu jaraw ukoll xtajtiet antiki. Minbarra hekk, il-faċilità tal-għodda biex tkejjel u tikkalkula għoli, distanzi u meded, se tgħin ħafna lil min juża dawn l-għodod biex jikseb aktar għerf ibbażat fuq informazzjoni.

L-aktar parti interessanti tal-konferenza kellha x’taqsam mal-produzzjoni ta’ 4 biljun punt ta’ data li wkoll tat xi skoperti ġodda, li ġew ippreżentati waqt il-konferenza, b’mod partikulari l-kavità tal-Għariebel.

Ir-Rettur, il-Professur Alfred Vella qal li l-prodott finali huwa għodda essenzjali minħabba l-bixra speċjalizzata u multi-dixxiplinarja tiegħu li jippermettu lil xjenzjati u prattikanti li jaħdmu flimkien u jaslu għal  politika bbażata fuq l-għerf kif ukoll jagħmlu skoperti ta’ riżultati ġodda mir-riċerka.  Il-Professur Vella semma r-riżultat potenzjali tal-użu ta’ dawn is-settijiet ta’ data ta’ bażi minħabba l-importanza kruċjali  tagħha għal xjenzjati ambjentali, it-trasport, l-input mill-NGOs, l-esperti forensiċi, it-turiżmu virtwali, mużewijiet virtwali, il-preparazzjoni tal-protezzjoni ċivili u l-kontrolli ta’ wara d-diżastri kif ukoll għall-mogħdija taż-żmien u rekreazzjoni, entużjasti tal-għadis, entużjasti tal-logħob u benefiċjarji oħra.

Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar, is-Sur Johann Buttigieg iddeskriva l-impatti li prodott bħal dan ikollu fuq l-ippjanar dwar l-ispazju u kif il-kollaborazzjoni bejn l-akkademiċi u l-fergħat operattivi tal-ippjanar tal-ispazju ltaqgħu permezz ta’ legat ta’ servizzi online dwar l-ispazju, fosthom il-mapserver tal-Awtorità tal-Ippjanar li ġiet imtejba dan l-aħħar.  Is-Sur Buttigieg informa lill-ġurnalisti li l-saffi  tad-data tal-Cloudisle se jkunu wkoll disponibbli permezz ta’ għażla ġdida fuq il-mapserver tal-Awtorità tal-Ippjanar.  Huwa semma wkoll il-proġett SIntegraM li se jkun il-pedament għall-kisba ta’ għodda u metodi li jkomplu jibnu fuq il-prodott Cloudisle u jtejbuh, u jwiegħed aktar kollaborazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet.

Dr Andrew Azzopardi, Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà ta analiżi kritika tal-ktieb il-ġdid tal-Prof. Formosa dwar Emergent Realities (Realtajiet Ġodda) li jittratta studji li għandhom x’jaqsmu mal-użu tad-data LiDAR u kif data 3D li tintwera fi Cloudisle tintuża għat-tisħiħ tas-soċjetà.

 


 

L-Uffiċċju tal-MATSEC jirriċerka t-tipa ppreferuta

L-Uffiċċju tal-MATSEC għamel riċerka biex ikollu informazzjoni dwar jekk id-diversi tipi użati jinqrawx aħjar minn kandidati fl-eżamijiet, u jekk kandidati b’dislessja għandhomx preferenzi differenti. L-għan ta’ dan l-artiklu qasir huwa li jipprovdi fil-qosor ir-riżultati tar-riċerka filwaqt li jħeġġeġ lill-pubbliku biex jipprovdi risposti infurmati lill-Uffiċċju tal-MATSEC.

L-eżamijiet tal-MATSEC bħalissa huma miktuba bl-użu tat-Times New Roman għax din it-tipa, minbarra l-fatt li kienet it-tipa standard fil-Microsoft Word, tippermetti lill-qarrejja jagħmlu differenza bejn in-numru ‘1’, l-ittra kapitali ‘i’, u l-ittra ‘l’. Iżda, korpi differenti ssuġġerew l-użu ta’ tipografiji oħra bħall-Arial, Georgia, Verdana, u Helvetica fost oħrajn. Tipi oħra, bħall-Comic Sans, ġew issuġġeriti b’mod speċifiku għal kandidati bid-dislessja.

L-Uffiċċju tal-MATSEC ħolqot żewġ sondaġġi sabiex jiskopri liema tipa minn għażla ta’ disa’ tipi jippreferu dawk li jirrispondu. Mill-ewwel sondaġġ ħarġu r-riżultati li ġejjin:
(i) ma ġietx meqjusa d-differenza fil-kobor tat-tipa, (ii) intbagħat lil 3,000 persuna li kienu kandidati fl-eżami tal-MATSEC fil-passat, (iii) irrispondew 458 persuna, u (iv) issuġġerew li Verdana hija t-tipa ppreferuta.  
 
Sadattant, it-tieni sondaġġ wassal għal riżultati kemxejn differenti: (i) kien jinkludi tweġibiet minn 314-il parteċipant, (ii) intbagħat lill-iskejjel sekondarji u post-sekondarji kollha, (iii) ġiet meqjusa d-differenza fil-kobor tat-tipa, (iv) is-sondaġġ issuġġerixxa wkoll il-Verdana bħala t-tipa ppreferuta.

Iżda ta’ min jinnota li, meta l-kobor tat-tipa ġiet meqjusa, il-pożizzjoni tat-tipa fil-klassifika inbidlet. Ngħidu aħna, kien hemm ammont konsiderevoli li ppreferew l-Arial u d-differenza bejn din it-tipa u l-Verdana hija żgħira. Mill-banda l-oħra, il-Comic Sans ikklassifikat bħala t-tipa l-anqas ippreferuta meta ġie meqjus l-qies akbar tagħha.

Jeżistu xi differenzi bejn kandidati bid-dislessja u dawk mingħajr il-kundizzjoni.  Jeżistu wkoll differenzi żgħar bejn irġiel u nisa. Kandidati b’kundizzjoni (kemm jekk din hija dislessja kif ukoll jekk le) u kandidati rġiel għażlu t-tipa Arial aktar milli l- Verdana. Iżda, wara aktar investigazzjoni instab li fl-Arial m'hemmx distinzjoni bejn l-ittra ‘l’ u l-ittra kapitali ‘i’. Għalhekk l-Arial mhix meqjusa bħala tipa adattata biex tintuża fil-karti tal-eżamijiet.
   
B’riżultat ta’ din l-informazzjoni kollha, jidher li t-tipa Verdana hija t-tipa magħżula biex jinqara t-test. Madanakollu, l-Uffiċċju tal-MATSEC jilqa’ risposti infurmati sal-31 ta’ Marzu 2017. Ir-rapport sħiħ jinsab fis-sezzjoni Research Reports fuq is-sit elettroniku tal-MATSEC: www.um.edu.mt/matsec/reports/researchreports. Ir-risposti jiġu aċċettati fuq matsec@um.edu.mt

 


 

Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli u l-Università ta’ Malta jiffirmaw Memorandum ta’ Ftehim

Iffirmar ta' ftehim

Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli (The Responsible Gaming Foundation – RGF) irrappreżentata mill-Onor. Silvio Schembri u l-Università ta’ Malta (UM) irrappreżentata mir-Rettur, il-Professur Alfred J. Vella, iffirmaw Ftehim li jispeċifika l-oqsma ta’ kooperazzjoni reċiproka.  Saret konferenza stampa fl-Università ta’ Malta, li kienet indirizzata mill-Onor. Emmanuel Mallia, Ministru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali, Marittima u tas-Servizzi, l-Onor. Schembri, iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli, is-CEO ta’ Maltco, is-Sur Vasileios Kasiotakis, u r-Rettur tal-Università, il-Professur Vella, fil-preżenza ta' Dr Andrew Azzopardi, Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, u tal-Onor. Kristy Debono.

Il-missjoni tal-RGF tinkludi l-ħolqien ta’ għarfien aktar wiesa’ tal-kobor tal-problemi assoċjati mal-logħob f’Malta, kif ukoll il-kawżi possibbli u l-konsegwenzi tagħhom, bil-ħsieb li tipprevenihom, u li tipprovdi l-appoġġ u l-pariri meħtieġa għal lagħâba tal-azzard bi problema u d-dipendenti tagħhom, fl-isforzi tagħhom biex jirpiljaw. Wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli huwa li tappoġġja u tippromwovi aktar riċerka dwar il-problemi tal-logħob tal-azzard. L-Università, mill-banda l-oħra, għandha l-għerf u l-kompetenza meħtieġa, u lesta li tappoġġja lill-RGF fil-missjoni tagħha u l-għanijiet speċifiċi tagħha, primarjament permezz tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà.

Għal dan il-għan, l-RGF qed toffri numru ta’ boroż ta’ studju kull sena għal studenti biex isegwu grad ta’ Master f’oqsma relatati mal-Logħob Responsabbli. Il-Memorandum jaħseb għal kondiviżjoni ta’ data, (bil-miżuri meħtieġa sabiex iħarsu d-drittijiet etiċi, legali u tal-privatezza tal-parteċipanti), l-aċċess għal-Librerija tal-Università għall-istudenti universitarji kollha li jirċievu l-borża ta’ studju u għall-istaff tal-RGF, u l-kollaborazzjoni fir-riċerka – inkluż ħidma flimkien sabiex jinkisbu fondi għal din ir-riċerka mill-Gvern, l-industrija u partijiet interessati oħra.  Iż-żewġ entitajiet għandhom jaħdmu flimkien ukoll sabiex ikabbru kemm jistgħu t-tixrid tal-għerf u l-informazzjoni ġġenerata minn din ir-riċerka u jassiguraw li r-riżultati mir-riċerka jkunu disponibbli għal dawk li b’mod dirett ifasslu l-politika/jieħdu deċiżjonijiet, u għal riċerkaturi prospettivi.  L-RGF tara wkoll li tesplora l-possibilitajiet ta’ apprentistat fl-industrija, filwaqt li l-Università tkun tista’ tanalizza dawn l-esperjenzi.

Il-Ministru Emmanuel Mallia qal li din l-inizjattiva se tkun ta’ benefiċċju kbir għaż-żewġ entitajiet biex jifhmu u jħarsu lill-pubbliku minn problemi soċjali li għandhom x’jaqsmu mal-abbuż tal-logħob u mal-logħob irresponsabbli.  Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli teħtieġ l-għajnuna ta’ entitajiet edukattivi bħall-Università ta’ Malta fir-riċerka u fehim aħjar fil-qasam tal-logħob biex tiżdied il-kuxjenza dwar id-dipendenza fuq il-logħob u biex jitfasslu politiki effettivi.  Il-Ministru Emmanuel Mallia saħaq li dan l-għan jista’ jintlaħaq permezz ta’ studju profond u t-tkabbir tal-għarfien dwar dan is-settur.

L-Onor. Silvio Schembri saħaq dwar l-importanza tar-riċerka fis-settur tal-logħob.  Huwa sostna li r-riċerka ttejjeb it-trattament mogħti lill-vittmi ta’ dipendenza fuq il-logħob tal-azzard u tibbenefika l-prattika tax-xogħol soċjali b’mod ġenerali.  Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli, permezz tal-kampanji differenti tagħha, li jinkludu l-Outreach and Educational Campaign, qed tistinka biex tilħaq vittmi tal-logħob u tipprovdilhom l-appoġġ meħtieġ.

Is-Sur Kasiotakis qal li l-progress jista’ jsir biss permezz tar-riċerka, u l-Maltco Lotteries għażlet li tkun parti minn din l-ewwel inizjattiva għal riċerka - investiment li l-ġenerazzjoni li ġejja u dik ta’ warajha jibqgħu jibnu fuqha.  Għalhekk is-Sur Kasiotakis esprima s-sodisfazzjon u s-sens ta’ kburija tiegħu dwar l-isponsorship billi dan huwa meħtieġ għall-Operatur Nazzjonali, għall-industrija lokali tal-logħob, iżda l-aktar għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

Ir-Rettur tal-Università ta’ Malta, il-Professur Alfred J. Vella, laqa’ l-kollaborazzjoni mal-RGF u l-iskema offruta ta’ boroż ta’ studju.  Huwa qal li l-benefiċjarji ser jiksbu għarfien speċjalizzat f’aspetti tal-logħob bħal Logħob Responsabbli, l-Infrastruttura tal-Logħob tal-Azzard, Iż-Żgħazagħ u l-Logħob tal-Azzard, It-toroq li jwassal għalihom il-Logħob tal-Azzard u l-Familja.  Huwa kkummenta li dawn huma oqsma fejn hemm nuqqas ta’ studju u għalhekk, ir-riċerka tal-istudeni se tikkontribwixxi għal kisba akkademika f’din l-isfera u sservi wkoll bħala bażi għall-iżvilupp ta’ politika u prattika fis-settur.

 


 

 

< Ta' qabel 1 2 3 4 5 Li jmiss >

 
 

Log In