L-Università ta' Malta
 

Aħbarijiet
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

L-Arċisqof Charles Scicluna jżur il-proġett LifeMedGreenRoof

arcisqofgreenroof 

 

L–Eċċellenza Tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna żar il-proġett LifeMedGreenRoof li huwa inizzjattiva tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta’ Malta. L-għan ta’ dan il-proġett hu li jsir studju inizjali dwar il-bjut imħaddra sabiex tiġi ntrodotta din it-teknoloġija fl-ibliet u rħula lokali. Il-bjut imħaddra għandhom il-kapaċità li jrendu ż-żoni urbani aktar sostenibbli billi jnaqqsu il-problemi assoċjati mal-urban sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja  tar-residenti. 

Għall-Knisja l-kwalità  tal-ħajja hija ta’ importanza kbira.  Bosta huma l-istudji li juru li l-benessere tan-nies hija riflessa fil-kwalità tal-ambjent naturali.  L-iżvilupp eċċessiv u d-degradazzjoni tal-ambjent għandu impatt negattiv fuq il-ħajja tal-bniedem.  Ġeneralment dan l-impatt jew nintebħu bih tard wisq, jew ma jingħatax l-importanza li jistħoqqlu kemm mill-pubbliku kif ukoll mill-awtoritajiet.   Il-konsumiżmu u l-materjaliżmu jistgħu joħolqu soċjetà egoista li la tikkonsidra l-konsegwenzi tal-għaġir tagħha, wisq anqas terfa’ r-responsabilità meħtieġa. Dan l-għaġir ma jikkonsidrax lill dawk l-aktar fil-bżonn.

Fl-enċiklika tiegħu Laudato si’, il-Papa Franġisku talab għal azzjoni magħquda globali u bla dewmien rigward il-protezzjoni tal-ambjent naturali. Huwa ta’ tħassib għall-Knisja l-ħsara ambjentali minħabba l-iżvilupp bla qies u attivita’ umana oħra li ma tikkalkulax l-impatt fuq l-ambjent.  In-natura hija ħolqien t’Alla u wirt li l-bniedem għandu jipproteġi.  Hija ta’ sfortuna li ħafna minn dawk li jgħixu fl-ibliet jinsew li l-bniedem huwa parti min-natura (mill-2014, aktar minn nofs il-popolazzjoni dinjija qed tgħix f’żoni urbani).  Tant jitbiegħdu mill-kuntatt dirett man-natura li jaslu biex jemmnu li l-bniedem huwa entità separata min-natura u li kapaċi jeżisti mingħajrha.  Dan mhux il-każ għax mingħajr in-natura, il-bniedem jispiċċa.  In-natura tipprovdi dawk li jissejħu servizzi tal-ekosistema bħal per eżempju l-ikel u l-ilma,  d-dakkir tal-pjanti, il-provvediment ta’ materiali prima u ħafna iktar bżonnijiet essenzjali għall-bniedem.  Dawn jagħtu lill-ħajjitna aktar valur, paċi u serħan il-moħħ. 

L-ambjent naturali għandna nipproteġuh mhux biss sabiex il-bniedem ikun jista’ jgħix b’saħħtu, iżda għandna l-obbligu morali li nipproteġuh ukoll minħabba l-valur intrinsiku tiegħu.  Il-bjut imħaddra huma mezz kif nistgħu nagħtu lura lill-ambjent parti minn dak li ttieħed minħabba l-urbaniżmu, fl-istess ħin inkunu qed noħolqu
ambjenti attraenti u pjaċevoli għalina l-bnedmin sabiex ngħixu fihom.  Dan m’għandux ifisser li bil-bjut imħaddra nistgħu nibqgħu nibnu kif ġieb u laħaq.  Il-bjut imħaddra qegħdin hemm sabiex itaffu mill-problemi li qed jinħolqu minħabba kwistonijiet relatati ma’ urbaniżmu fosthom it-tibdil fil-klima.  

Il-benefiċċji tal-bjut imħaddra huma ddokumentati sewwa lil hinn minn xtutna, u dan jixhduh dawk il-ħafna pajjiżi avvanzati li jipprovdu inċentivi u direttivi sabiex iħajjru l-bini ta’ dawn il-ġonna fuq il-bjut.  Is-sistemi tal-bjut imħaddra joffru ħafna benefiċji bħal insulazzjoni kontra l-qilla tax-xemx, inaqqsu l-għargħar u jnaddfu l-arja mit-tniġġis filwaqt li joffru kenn u ikel lil numru kbir ta’ ħlejjaq bħalma huma n-naħal li qed isofru minħabba l-użu tal-bexx u kimiċi oħra.

Sal-lum il-ġurnata, il-Proġett LifeMedGreenRoof, wera li l-bjut imħaddra jistgħu jinbnew bil-kunfidenza kollha f’pajjiżna mingħajr ma ssir ħsara lill-bini u mingħajr il-biża’ li jidħol ilma minn ġos-saqaf għal  kmamar ta’ taħt.  It-tip ta’ pjanti li jitkabbru jiddettaw it-tip u l-kwantità ta’ manteniment u ilma li  wieħed juża.  Pjanti indiġini jew ta’ tip Mediterranju jesieġu ftit manutenzjoni u ftit ilma.   Jidher ċar ukoll li bil-bjut imħaddra jintefa’ inqas ilma tax-xita fit-toroq u jonqos l-użu tal-arja kkondizzjonata minħabba l-insulazzjoni effettiva tas-sistema.  

Il-proġett LifeMedGreenRoof huwa parzjalment iffinanzjat mill-LIFE+ li huwa l-istrument finanzjarju tal-UE li jappoġġa proġetti ambjentali u ta’ konservazzjoni.  Għal aktar informazzjoni żur is-sit jew ibagħad emejl lil lifemedgreenroof@um.edu.mt

Għal aktar ritratt żur Facebook.

 


 

Il-Politika fil-letteratura

Il-politika fil-letteratura

 


 

Opportunità biex tistudja bil-pass tiegħek fl-Università ta’ Malta

plas16-17


L-Università ta’ Malta bħalissa qed tilqa’ applikazzjonijiet għal korsijiet qosra fil-Programm għall-Arti u x-Xjenzi Liberali (PLAS) bejn Frar u Mejju. Dan il-Programm jagħti l-opportunità lil studenti prospettivi biex jistudjaw b’mod flessibbli u bil-pass tagħhom billi jirreġistraw għal kemm-il kors qasir (taqsima) jixtiequ. Kull taqsima tikkonsisti f’madwar 28 siegħa ta’ lezzjonijiet li normalment isiru bejn is-6 u t-8 ta' filgħaxija, mifruxin fuq 14-il ġimgħa.

Il-korsijiet qosra offruti fis-semestru li ġej jinkludu suġġetti bħall-Ekonomija, il-Filosofija, il-Kriminoloġija, il-Fantaxjenza, il-Kultura tas-Sanskrit, il-Marketing, il-Ġeografija Umana, il-Kostituzzjoni ta’ Malta, l-Astronomija, il-Miti Klassiċi, id-Dinosawri u l-Evoluzzjoni tal-Ħajja fid-Dinja, l-Istorja tal-Ilsien Malti u l-Arti Dekorattiva. Qed jiġu offruti wkoll numru ta’ PLAS Tech Units speċjalizzati fil-qasam tal-ICT, kif ukoll kors intensiv dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-previżjoni strateġika.       

Persuni li jixtiequ li jistudjaw l-Università għall-ewwel darba kif ukoll gradwati li qed ifittxu opportunitajiet ta’ żvilupp personali u professjonali jistgħu japplikaw għall-PLAS. Tagħrif dwar korsijiet qosra individwali u miżati jinsabu fuq is-sit taċ-Ċentru għall-Arti u x-Xjenzi Liberali www.um.edu.mt/clas. L-applikazzjonijiet online jagħlqu nhar it-Tnejn 16 ta’ Jannar 2017. 


 


 

Pubblikazzjoni ġdida 'Island Studies' f’erba’ volumi ppreżentata lil-Librerija tal-Università ta’ Malta

islandstatesmalti

Il-pubblikazzjonijiet jixhdu l-ksib skolastiku u huma s-sies tal-ħajja akkademika. L-istudenti ‘jaqraw’ għad-degree tagħhom, li jimplika li l-mod ta’ ħajjet student universitarju huwa mogħdija b’varjetà ta’ ‘pubblikazzjonijiet’ imxerrda fiha, illum il-ġurnata kemm dawk li huma kopji iebsa/konvenzjonali u kemm dawk li huma kopji soft/diġitali.

L-istaff akkademiku tal-Università ta’ Malta (UM) mhux biss joffri l-appoġġ tiegħu fl-iżvilupp akkademiku tal-istudenti tiegħu billi jissuġġerixxi u jevalwa b’mod analitiku u ddettaljat il-pubblikazzjonijiet, imma wkoll billi jirrakkomanda dawk tiegħu. Ix-xejra ta’ profil akkademiku sserraħ fuq tliet ‘saqajn’ – tagħlim, taħriġ, u mentoring fil-klassi, uffiċċju, jew laboratorju; l-outreach u l-appoġġ għall-amministrazzjoni tal-Università kif ukoll fis-soċjetà aktar wiesgħa; u r-riċerka rrappreżentata minn dak kollu li wieħed f’ismu jipproduċi akkademikament.

Din tal-aħħar hija xhieda ta’ rigorożità akkademika u fowkus ta’ riċerka, li jwessgħu l-fruntieri tal-għerf; hija wkoll għelm ta’ eċċellenza akkademika, assessjata permezz tal-kwantità u l-kwalità ta’ xogħol akkademiku.

L-Open Access Repository (OAR@UoM) fil-Librerija tal-Università ta’ Malta hija s-sit li żżomm il-produzzjoni akkademika tal-komunità tal-Università ta’ Malta (u tinkludi t-teżijiet tal-istudenti). Ktieb, paper, jew artiklu f’journal ikun aktar magħruf jekk ikun inkluż f’post depożitarju bħal OAR@UoM, mnejn wieħed ikun jista’ jġibu b’mod ħafif bħala sors. 

Barra minn hekk, tiftix ta’ malajr bl-użu tas-search engines fuq l-internet juri l-‘kalibru’ tal-pubblikazzjonijiet ta’ dak li jkun permezz tar-rekord tar-referenzi. Scopus, Mendeley, Google Scholar... kull wieħed minnhom jippermetti aċċess miftuħ għal xi profili ta’ akkademiċi, u jindika l-kwantità u l-kwalità tal-kisbiet skolastiċi tagħhom – dan tal-aħħar permezz tal-għadd ta’ referenzi (mhux magħmulin minnhom stess). Pereżempju, Goggle Scholar jirrankja lir-riċerkaturi minn istituzzjonijiet partikulari, inkluża l-Università ta’ Malta, fuq il-bażi tan-numru tar-referenzi tagħhom (in-numru tar-referenzi huwa indikattiv tal-kwantità u l-kwalità tal-pubblikazzjonijiet). Ara hawn.

Dan kollu ntwera nhar il-Ġimgħa filgħodu (06.01.2017) meta l-Pro-Rettur tal-UM, il-Professur Godfrey Baldacchino, ippreżenta kopja tal-pubblikazzjoni reċenti tiegħu, l-erba’ volumi bl-isem Island Studies lil-Librerija tal-Università.

Il-Professur Baldacchino nqeda b’din l-opportunità sabiex iħeġġeġ lill-akkademiċi tal-UM biex japplowdjaw il-produzzjoni tar-riċerka tagħhom fuq ir-Repożitorju Istituzzjonali tal-Università OAR@UoM. Matul l-avveniment Godfrey Baldacchino ta demonstrazzjoni live ta’ dak li Google Scholar kellu x’jgħid fuq ir-riċerkaturi tal-UM.

 


 

 

< Ta' qabel 1 2 3 4 5 Li jmiss >

 
 

Log In