L-Università ta' Malta
 

Fakultajiet u Dipartimenti
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

IL-FAKULTÀ TAL-AMBJENT MIBNI

L-Arkitettura u d-Disinn Urban
Dekan - Il-Prof. A. Torpiano
L-Arti Viżiva Mr A. Grech
Il-Bini u l-Inġinerija Ċivili Dekan - Il-Prof. S. Buhagiar
Id-Disinn Ambjentali Il-Prof. V. Buhagiar
L-Ippjanar u l-Infrastruttura Dr P. Gauci
Il-Konservazzjoni u l-Wirt Mibni Il-Prof. J. Cassar
Construction & Property Management
Dr J.H. Spiteri


Il-FAKULTÀ TAL-ARTI

Il-Filosofija Il-Prof. C. Mangion
Il-Franċiż Il-Prof. L. Seychell
Il-Ġeografija Il-Prof. M. Attard
Il-Ġermaniż Dr K. Schoedel
L-Ingliż Dr J. Corby
L-Istudji Spanjoli u Latin Amerikani Il-Prof. C. Vassallo
L-Istorja Dekan - Il-Prof. D. Fenech
L-Istorja tal-Arti Il-Prof. K. Sciberras
L-Istudji Klassiċi u l-Arkeoloġija Il-Prof. N. Vella
L-Istudji Orjentali Il-Prof. M. Zammit
L-Istudji tat-Traduzzjoni, tat-Terminoloġija u l-Interpretar Il-Prof. J. Eynaud
Il-Malti Dr B. Micallef
Ir-Relazzjonijiet Internazzjonali Dr A. Khakee
Is-Soċjoloġija Il-Prof. M.A. Falzon
It-Taljan Il-Prof. G. Lauri-Lucente
Ix-Xjenzi Antropoloġiċi
Dr J.P. Baldacchino


IL-FAKULTÀ TAL-EDUKAZZJONI
L-Arti, Komunitajiet Miftuħa u Edukazzjoni għall-Adulti Dr R. Vella
L-Edukazzjoni Bikrija u Primarja Il-Prof. S. Gatt
L-Inklużjoni u Aċċess għat-Tagħlim Dr C. Calleja
L-Istudji dwar l-Edukazzjoni Dr V. Martinelli
Il-Lingwi u l-Istudji Umansitiċi fl-Edukazzjoni Dekan - Il-Prof. S. Caruana
Il-Matematika u x-Xjenza fl-Edukazzjoni Dr J. Farrugia
Is-Saħħa, l-Edukazzjoni Fiżika u l-Istudji tal-Konsumatur Il-Prof. S. Piscopo
It-Teknoloġija u l-Intraprenditorija fl-Edukazzjoni Dr L. Busuttil
It-Tmexxija fit-Tagħlim u l-Innovazzjoni Il-Prof. C. Bezzina


IL-FAKULTÀ TAL-EKONOMIJA, IL-MANAGEMENT U L-ACCOUNTANCY
L-Accountancy Mr P.J. Baldacchino
L-Ekonomija Dr P. von Brockdorff
L-Insurance
Dr S. Grima
Il-Management Dekan - Il-Prof. F. Bezzina
Il-Marketing Dr E. Said
Il-Politika Pubblika Dr A.M. Thake
Ix-Xjenza Bankarja u Finanzjarja Il-Prof. J. Falzon


IL-FAKULTÀ TAL-INĠINERIJA

L-Inġinerija tal-Industrija u l-Manifattura Dr Ing. P. Vella
L-Inġinerija Mekkanika Prof. D. Camilleri
L-Inġinerija tal-Metallurġija u l-Materjali Dr Ing. G. Cassar
L-Inġinerija tas-Sistemi Elettroniċi  Dekan - Dr Ing. A. Sammut
L-Inġinerija tas-Sistemi u l-Kontroll Il-Prof. Ing. K. Camilleri
Il-Konverżjoni Industrijali tal-Enerġija Elettrika Dr C. Caruana Mifsud


IL-FAKULTÀ TAL-KIRURĠIJA DENTALI

Il-Kirurġija Dentali Dr M.L. Gainza-Cirauqui
Oral Rehabilitation & Community Care
Dekan - Il-Prof. N. Attard
Restorative Dentistry
Dekan - Il-Prof. N. Attard


IL-FAKULTÀ TAL-LIĠI
Id-Dritt Ċivili Dr D.E. Zammit
Id-Dritt Ewropew u Komparattiv Dr I. Sammut
Id-Dritt Kriminali
Dr S. Filletti
Id-Dritt Kummerċjali Dr D. Fabri
Id-Dritt Internazzjonali Il-Prof. P. Vella de Fremeaux
Id-Dritt dwar il-Midja, il-Kommunikazzjoni u t-Teknoloġija Dekan - Il-Prof. K. Aquilina
Id-Dritt Pubbliku Dr I. Mifsud
L-Istorja Legali u Metodoloġija Legali
Il-Prof. R. Mangion
Il-Liġi Ambjentali u għall-Użu tar-Riżorsi Il-Prof. S. Borg


IL-FAKULTÀ TAL-MEDIĊINA U L-KIRURĠIJA

L-Anatomija Il-Prof. J. Calleja Agius
Il-Farmaċija Il-Prof. L. Azzopardi
Il-Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Il-Prof. A. Fenech
Il-Fiżjoloġija u l-Bijokimika Il-Prof. R. Muscat
Il-Kirurġija Dekan - Il-Prof. G. LaFerla
Il-Mediċina Il-Prof. S. Montefort
Il-Mediċina tal-Familja Dr P. Sciortino
L-Obstetriċja u l-Ġinekoloġija
Il-Prof. C. Savona Ventura
Il-Patoloġija Prof. A. Gatt
Il-Pedjatrija Il-Prof. S. Attard Montalto
Il-Psikjatrija Dr D. Cassar
Is-Saħħa Pubblika Dr J. Mamo


IL-FAKULTÀ TAL-MIDJA U X-XJENZI TAL-GĦARFIEN

Cognitive Science
Dekan - Il-Prof. N. Brockdorff
Corporate Communication
Il-Prof. A. Caruana
Digital Arts
Dr V. Briffa
Library Information & Archive Sciences
Dr W. Zammit
Media & Communications
Dr Ġ Mallia
Information Policy & Governance
Il-Prof. J. Cannataci


IL-FAKULTÀ TAT-TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U L-KOMUNIKAZZJONI
L-Inġinerija tal-Komunikazzjoni u l-Kompjuters Il-Prof. Ing. C.J. Debono
Il-Mikroelettronika u n-Nanoelettronika Il-Prof. E. Gatt
Is-Sistemi tal-Informazzjoni fuq il-Kompjuter Dekan - Il-Prof. E.A. Cachia
L-Intelliġenza Artifiċjali Il-Prof. A. Dingli
Ix-Xjenza tal-Kompjuter Dr K. Vella


IL-FAKULTÀ TAT-TEOLOĠIJA

Il-Filosofija Il-Prof. C. Mangion
L-Iskrittura, l-Ebrajk u l-Grieg Ir-Rev. Dr P. Sciberras
L-Istorja tal-Knisja Ir-Rev. Dr K. Grech
It-Teoloġija Fundamentali u Dommatika Ir-Rev. Dr J. Berry
It-Teoloġija Morali Dekan - Ir-Rev. Prof. E. Agius
It-Teoloġija Pastorali, il-Liturġija u l-Liġi Kanonika Rev. Dr C.M. Sultana


IL-FAKULTÀ GĦAT-TISĦIĦ TAS-SOĊJETÀ

Il-Counselling Dr D. Mifsud
Studji dwar il-Ġeneri Dr B. Murphy
Il-Kriminoloġija
Il-Prof. S. Formosa
Il-Ġerontoloġija Il-Prof. M. Formosa
L-Istudju tal-Familja
Dr C. Sammut Scerri
L-Istudju taż-Żgħażagħ u l-Komunità Dekan - Il-Prof. A. Azzopardi
Il-Politika Soċjali u l-Ħidma Soċjali Dr N. Kenely
Il-Psikoloġija Dr G. Darmanin Kissaun
L-Istudju tad-Diżabilità
Ms M.V. Gauci


IL-FAKULTÀ TAX-XJENZA

Il-Bijoloġija Il-Prof. J.A. Borg
Il-Fiżika Dekan - Il-Prof. C.V. Sammut
Il-Kimika Il-Prof. E. Sinagra
Il-Ġeoxjenza Il-Prof. P. Galea
L-Istatistika u OR Il-Prof. L. Camilleri
Il-Matematika Il-Prof. D. Buhagiar
It-Taqsima tal-Metamaterials Koordinatur - Il-Prof. J.N. Grima


IL-FAKULTÀ TAX-XJENZI TAS-SAĦĦA

Il-Fiżika Medika Il-Prof. C.J. Caruana
Il-Fiżjoterapija Dr M. Sacco
L-Infermerija Dr R. Sammut
Ix-Xjenzi tal-Ikel u n-Nutrizzjoni Dr A. McElhatton
Il-Midwifery Dr R. Borg Xuereb
Il-Podjatrija Dr C. Formosa
Ir-Radjografija Dr P. Bezzina
Is-Saħħa Mentali Dr J. Scerri
It-Terapija tal-Komunikazzjoni Il-Prof. H. Grech
It-Terapija Okkupazzjonali Mr R. Mifsud
It-Tmexxija tas-Servizzi tas-Saħħa Il-Prof. S. Buttigieg
Ix-Xjenza Biomedika Applikata Dekan - Il-Prof. A. Xuereb

 
 
Aġġornata l-aħħar: 17/11/2017

Log In