L-Università ta' Malta
 

Il-Bibljoteka
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

Il-Bibljoteka tal-Università ta’ Malta, bil-fergħat u d-diversi depożitorji tagħha, tħaddan fiha madwar miljun ktieb, bosta riżorsi u servizzi elettroniċi, firxa estensiva ta’ rivisti akkademiċi, u għadd sabiħ ta’ kollezzjonijiet prestiġjużi ta’ materjal arkivistiku u rari.

Il-Bibljoteka hija ċentru għal tfittix ta’ informazzjoni u ssostni lill-Università fil-programmi tagħha tat-tagħlim u r-riċerka permezz ta’ servizzi li jinkludu faċilità ta’ konsulenza, taħriġ fl-information literacy, struzzjoni bibljografika, pubblikazzjonijiet stampati u online u akkwist ta’ materjal minn ċentri oħra internazzjonali. Il-web portal HyDi, li dan l-aħħar ġie appgrejdjat, jista' jfittex b'mod wiesa' r-rizorsi online u stampati simultanjament. Il-Bibljoteka ċentrali toffri spazju għall-istudju għal 400 ruħ, f’taħlita ta’ arranġamenti tradizzjonali għal xogħol individwali, u ambjenti informali li jippromwovu d-diskussjoni fi gruppi, b’servizzi u faċilitajiet elettroniċi għad-dispożizzjoni tal-istudent.

HyDi
 
 
Aġġornata l-aħħar: 30/1/2014

Log In