L-Università ta' Malta
 

L-Għaqdiet tal-Istudenti
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

Studenti
 
L-Università ta’ Malta għandha diversi għaqdiet tal-istudenti rrikonoxxuti mis-Senat. Dawn l-għaqdiet huma parti integrali mill-ħajja universitarja: jirrappreżentaw lill-istudenti u jipprovdulhom servizzi li jwessgħu l-ħajja fuq il-kampus. Meta l-istudenti jkunu involuti f’attivitajiet mhux-akkademiċi fl-Università, minbarra li jkabbru l-viżjoni tagħhom fuq il-ħajja, jiżviluppaw xibka ta’ ħbieb.

Il-Linji Gwida għar-Rikonoxximent tal-Għaqdiet tal-Istudenti fl-Università ta’ Malta  PDF

Il-Formola għall-Applikazzjoni għall-Għaqdiet tal-Istudenti  PDF  


A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

AEGEE - L-Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe hija għaqda interdixxiplinarja ta’ studenti Ewropej li tippromwovi l-komunikazzjoni u l-integrazzjoni fost l-istudenti u l-gradwati żgħażagħ mal-Ewropa kollha. Għandha l-għan li tiżviluppa soċjetà miftuħa u tolleranti, megħjuna b’xibka mhix tas-soltu ta’ kuntatti Ewropej.

AIESEC - L-Association International des Etudiants de Science, Economie et Commerce għandha pjattaforma għall-iżvilupp taż-żgħażagħ mad-dinja kollha. Permezz tal-programmi ta’ skambju internazzjonali li għandha din l-għaqda, l-istudenti jingħataw l-opportunità li jaħdmu f’wieħed mill-85 pajjiż membru, biex jiksbu dik li bla dubju hija esperjenza li tbiddlilhom ħajjithom.

ASA - L-għan ewlieni tal-Arts Student Association jinferaq fi tnejn: biex tgħaqqad flimkien l-istudenti tal-Arti u biex tirrappreżentahom b’mod effettiv waqt li tagħmilha ta’ pjattaforma għall-espressjoni ta’ dawk l-Istituti kollha li l-korsijiet tagħhom jaqgħu taħt il-Fakultà tal-Arti. L-ASA tippromwovi wkoll ir-relevanza tal-umanitajiet u x-xjenzi soċjali għad-dibattiti kontemporanji.

ASCS - L-Association of Student of Commercial Studies tipprova tkun katalista biex tippromwovi u tkabbar il-preżenza u d-dehra professjonali tal-istudent permezz ta’ għarfien fis-soċjetà tagħna. L-ASCS tipprova ttejjeb l-istandard tal-edukazzjoni kummerċjali f’Malta. Tfittex li ttejjeb l-istatus u l-assistenza tal-istudenti tal-istudji kummerċjali f’Malta, waqt l-istudju u fuq il-post tax-xogħol.

B

BetaPsi - Psychology Students Association (BetaPsi) hija għaqda li tirrappreżenta l-istudenti Maltin kollha tal-Psikoloġija. L-għan tagħha huwa li tassigura li d-drittijiet u l-interessi tagħhom jiġu mħarsa. Tirsisti wkoll biex tinvolvi lill-istudenti tal-Psikoloġija fl-attivitajiet u x-xogħlijiet tagħha għat-tkabbir tal-Professjoni tal-Psikoloġija fis-soċjetà Maltija. Barra minn hekk, BetaPsi tfittex li tipprovdi l-kondizzjonijiet xierqa għax-xogħol u l-opportunitajiet għall-istudju għal dawk l-istudenti li jkunu jridu jimxu ’l quddiem fil-karriera tagħhom fil-Psikoloġija.

C

Comm. A. - Il-Communication Association hija għaqda studenteska bbażata l-Università għall-istudenti tal-Istudji fil-Komunikazzjonijiet li għandha l-għan li tkabbar in-networking tal-istudenti. Tipprova wkoll tintroduċi fakultajiet diversi għal aspetti differenti tal-media u l-komunikazzjonijiet. Comm.A. tħeġġeġ lill-membri tagħha biex jipparteċipaw fl-attivitajiet kollha tagħha u toffrilhom l-għajnuna waqt li jkunu qed jistudjaw l-Università u anki wara.

D

DESA - Id-Department of English Students Association

E

Earth Systems Association (ESA)

ELSA - Il-European Law Student Association għandha mal-25,000 membru f’39 pajjiż u tiffunzjona kemm fuq livell internazzjonali u kemm fuq livell nazzjonali. L-għan aħħari tagħha huwa l-kisba ta’ dinja ġusta fejn ikun hemm ir-rispett għad-dinjità umana u għad-diversità kulturali.

Erasmus Student Network University of Malta (ESN (University of Malta))

ESO
- Il-European Studies Organisation

G

GetUpStandUp!

Green House

GUG - Il-Grupp Universitarji Ghawdxin twaqqaf f’Diċembru 1987 fuq l-inizjattiva ta’ għadd ta’ studenti Għawdxin, u għandu l-għan li jippromwovi l-identità soċjali, kulturali, u reliġjuża tal-membri tiegħu, waqt li jkattar l-għarfien ta’ diversi aspetti tal-ħajja Għawdxija.

Għaqda tal-Malti - Università twaqqfet fl-1931 minn Rużar Briffa u Ġużè Bonnici, u tħabrek favur l-apprezzament u l-prestiġju tal-Ilsien Malti u l-kultura Maltija fuq il-kampus u ’l hemm minnu.

GħSK - L-Għaqda Studenti tal-Kriminoloġija fil-mument hija msawra mill-istudenti kollha li qed jistudjaw għall-grad ta’ B.A. (Bl-Unuri) fil-Kriminoloġija. L-għanijiet tal-għaqda huma prinċipalment li jkattru l-għarfien ta’ problemi kriminoloġiċi f’Malta u li jtejbu l-istatus u l-għajnuna tal-istudenti membri.

GĦSL - L-Għaqda Studenti tal-Ligi hija punt ta’ referenza fil-ħajja ta’ kwalunkwe student tal-liġi Maltija. Minbarra s-sehem tagħha li tirrappreżenta lill-istudenti, bil-ħidmiet bla hedu tagħha biex tiddefendi d-drittijiet u l-interessi tal-istudenti tal-liġi kemm fl-Università u kemm fuq livell nazzjonali, l-għaqda tikkontribwixxi sew fl-iżviluppi li jsiru fiċ-ċirku legali Malti.

GħST - L-Għaqda Studenti tat-Teoloġija hija organizzazzjoni tal-istudenti fil-Fakultà tat-Teoloġija. Hija organizzazzjoni awtonoma li l-membri tagħha jħaddnu l-prinċipji Kristjani. L-istudenti li qed jistudja t-Teoloġija huma awtomatikament membri tal-GħST u kollha huma eliġibbli biex jivvotaw għall-membri tal-kumitat eżekuttiv. 

H

HOASA - History of Art Students Association

I

IAESTE - L-International Association for the Exchange of Students for Technical Experience hija organizzazzjoni dinamika internazzjonali u nongovernamentali li tikkoordina t-tpartit tal-istudenti universitarji għall-esperjenza ta’ xogħol f’xibka wiesgħa ta’ ’l fuq minn 80 pajjiż. L-IAESTE Malta tħossha kburija li qed toffri l-akbar programm ta’ tpartit għall-istudenti tekniċi f’Malta għax hemm madwar 100 student li qegħdin jibbenefikaw minn din l-opportunità.

ICE Student Chapter - Institution of Civil Engineers Student Chapter

ICR
- Independent Collective Realtà

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineering

L-INSITE hija organizzazzjoni indipendenti tal-media li ma tagħmilx qligħ u li qed titmexxa mill-istudenti, u għandha l-iskop intrinsiku li tippromwovi l-ħajja studenteska u tipprovdi mezz sabiex il-korpi studenteski jkollhom fejn isemmgħu leħinhom u jtellgħu l-attivitajiet u l-inizjattivi tagħhom.

ICTSA - L-ICT Student Association

J

JEF - Il-Young European Federalists hija organizzazzjoni nongovernamentali u pluralistika, politika, u supranazzjonali għaż-żgħażagħ. Hija indipendenti mill-partiti politiċi kollha. Il-JEF taħdem biex tippromwovi l-proċess ta’ integrazzjoni Ewropew u l-identità Ewropea fost iż-żgħażagħ mill-Ewropa kollha permezz ta’ attivitajiet internazzjonali u tpartit ta’ żgħażagħ, pubblikazzjonijiet, attivitajiet pubbliċi, u kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet oħra taż-żgħażagħ.

K

KSU - Il-Kunsill Studenti Universitarji jirrappreżenta l-istudenti tal-Università, tal-Junior College u taċ-Ċentru Malti tar-Restawr fl-affarijiet kulturali, edukattivi, u politiċi kollha kemm fuq il-livell nazzjonali u kemm fuq dak internazzjonali. Għandu l-għan ukoll li jippromwovi t-talenti tal-istudenti Maltin permezz ta’ attivitajiet u billi joffri diversi servizzi u opportunitajiet.

M

Il-Malta Association for Dental Students (MADS) tippromovi l-istudju tad-dentistrija f’Malta billi tirrappreżenta, tipproteġi, u tmexxi l-interessi tal-istudenti tad-dentistrija. L-għaqda tippromovi wkoll it-tpartit tal-istudenti, tagħti sehem attiv fl-edukazzjoni dentali u l-promozzjoni tas-saħħa pubblika, u torganizza attivitajiet soċjali, sportivi, edukattivi, u kulturali.

Malta Health Students’ Association (MHSA)

Malta International Relations Students Society (MIRSA)

Il-Malta Medical Students Association (MMSA) hija korp li jħaddan l-istudenti kollha li jistudjaw il-mediċina fl-Università ta’ Malta. L-għaqda taħdem biex tassigura l-ġid tal-istudenti tal-mediċina. Il-kumitati permanenti tagħha jorganizzaw avvenimenti, rappreżentazzjonijiet tal-istudenti, tpartit ta’ riċerka, pubblikazzjonijiet, edukazzjoni fis-saħħa pubblika u fil-mediċina.

Il-Move Studenti hija organizzazzjoni awtonoma li tagħmel parti minn moviment globali li jirsisti għal dinja aħjar li fiha n-nies ma jkunux iddiskriminati minħabba l-istatus soċjali, il-ġens, il-klassi, u r-razza. Temmen f’dinja ġusta mingħajr gwerer, kultura li tippromwovi t-tolleranza, ekonomija bbażata fuq il-ħtiġijiet tas-soċjetà u l-kummerċ ġust.

Il-Moviment Graffitti huwa moviment li jagħmel enfasi fuq il-problemi permezz ta’ azzjoni diretta. Dan il-moviment huwa attiv kontra kull xorta ta’ oppressjoni u esplojtazzjoni tan-nies, tal-ambjent, u tal-annimali, u għandu viżjoni ta’ libertà u demokrazija radikali.

MKSU - Il-Moviment Kattoliku Studenti Universitarji jippromovi l-valuri Nsara fuq il-kampus u jieħu l-inizjattivi f’impenji soċjali. Il-membri tal-moviment huma studenti minn dixxiplini diversi li jemmnu li l-Kristjanità tħeġġeġ stil attiv ta’ ħajja. Nies ta’ kull twemmin u fidi jistgħu jidħlu f’din l-għaqda.

MPSA - Il-Malta Pharmaceutical Students Association għandha l-għan li tmexxi l-interessi tal-istudenti tal-farmaċija f’Malta waqt li tippromwovi l-partiċipazzjoni tal-istudenti fl-Università. L-MPSA tiżviluppa l-interessi u l-opinjonijiet tal-istudenti tal-farmaċija u tinkuraġġixxi l-kuntatt u l-kooperazzjoni bejniethom. Tipprova wkoll twessa’ l-għarfien tal-istudenti Maltin tal-farmaċija fuq il-mobilità mad-dinja u tistabilixxi u żżomm kuntatt ma’ barra permezz ta’ organizzazzjonijiet barranin.

MUFC
- Il-Malta University Film Club twaqqaf fl-1969, u jfittex li jmexxi l-interessi tal-istudenti fl-arti taċ-ċinematografija billi jipprovdilhom films ta’ kwalità għolja.

MUHS - Malta University Historical Society

MUSC - Il-Malta University Sports Club għandu l-għan li jikkombina attività akkademika ma’ attività fiżika fil-ħajja tal-istudenti, u b’mod regolari jorganizza kompetizzjonijiet individwali u f’timijiet f’għadd ta’ attivitajiet sportivi differenti. Dawn jinkludu l-futbol, it-table-tennis, l-isnuker, l-atletika, u l-basketball. Attivitajiet oħra bħall-volleyball, ħoki, judo, darts, tablesoccer, tennis, windsurfing, u tixbit mal-blat sabu wkoll post fil-kalendarju f’dawn l-aħħar snin.

MUST - Il-Malta University Student Teachers tirrappreżenta l-istudenti tal-B.Ed.(Hons) fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. L-għaqda hija l-ħolqa bejn l-istudenti u l-Fakultà u għalhekk tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni fid-diskussjonijiet u d-dibattiti fuq problemi marbutin ma’ kif l-Edukazzjoni qed titmexxa f’Malta. Bħala organizzazzjoni, tħabrek ukoll biex tagħmel il-ħajja fuq il-kampus esperjenza memorabbli għall-membri tagħha.

O

OSQ - Organizzazzjoni Studenti Qwiebel

P

Il-Pulse hija organizzazzjoni tal-istudenti bbażata fl-Università li taħdem biex tassisti lill-istudenti fl-istituzzjonijiet post-sekondarji u terzjarji. Din l-għaqda hija attiva fl-ippjanar tal-politika f’isem l-istudenti, leader fis-servizzi tal-istudenti, u tirrappreżenta lill-istudenti fuq il-Bordijiet tal-Fakultajiet u l-kunsilli tal-istudenti.

S

S3 - Is-Science Students' Society magħrufa aħjar bħala 'S cubed' twaqqfet f’Marzu 2003. L-idea kienet biex tippromwovi l-għaqda fost l-istudenti, il-fruntieri bejn l-oqsma differenti tax-xjenza, u tiżviluppa l-opportunitajiet  għall-istudenti li jridu jkomplu l-istudji tagħhom u jsibu xogħol xieraq fl-oqsma rispettivi tagħhom.

SACES - Is-Society of Architecture and Civil Engineering Students hija għaqda ta’ fakultà għall-istudenti tal-arkitettura u hija affiljata mal-European Architecture Students’ association (EASA). Jiġu organizzati diversi attivitajiet matul is-sena bħad-Designs, il-wirja annwali ta’ xogħlijiet tal-istudenti tal-arkitettura.

SDM - L-Istudenti Demokristjani Maltin hija għaqda li għandha l-interess li tħares id-drittijiet tal-istudenti Maltin, għandha l-manifest politiku tagħha, u tippubblika wkoll għadd ta’ studji u surveys fuq affarijiet kurrenti maħsuba li jkattru l-partiċipazzjoni tal-istudenti fl-arena politika u fis-soċjetà in ġenerali.

SFHL - Students for Healthy Living

SĦS - Studenti Ħarsien Socjali

SIERA - Social Science Students' Integrative, Educational and Research Association

SPS - Students Philosophical Society

SSA
- Students Sociology Association

T

TDM 2000 Malta - Terra di Mezzo Malta

The Third Eye

U

University Bible Group

Università tat-Terza Età (U3E)

UESA - Il-University Engineering Student Association hija organizzazzjoni non-politika tal-istudenti li hija mmirata għall-istudenti rreġistrati fil-Fakultà tal-Inġinerija. L-għan ewlieni tal-UESA huwa li tgħin lill-istudenti tal-inġinerija biex jidraw u jiffamiljarizzaw ruħhom mal-ħajja universitarja, toffri għajnuna għal diversi bżonnijiet, u tipprovdi tħarriġ għax-xogħol kemm lokali u kemm barrani.

UMDS
- University of Malta Debating Society

UMGS - University of Malta Geographical Society

University of Malta Racing (UoMR)

University of Malta Rowing Club (UoM Rowing)

University of Malta Students' Futsal Team

USPA - University Students of Performing Arts

W

We Are - We Are – The University of Malta LGBTQQI Organisation

Y

Y4TE - Youth for the Environment


+9 Studenti

 
 
Aġġornata l-aħħar: 12/6/2017

Log In