L-Università ta' Malta
 

Il-Kunsill
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

President (ex officio)
Dr Michael Sciriha

Viċi-President (ex officio)
Il-Professur Alfred J. Vella

Rappreżentanti tas-Senat
Il-Professur Joseph Cacciottolo
Il-Professur Dominic Fenech
Il-Professur Emmanuel Sinagra
Il-Professur Alex Torpiano

Membri Eletti minn u minn fost l-Istaff Akkademiku
Il-Professur Jean Calleja Agius
Il-Professur Frank Camilleri
Il-Professur Liberto Camilleri

Membri Eletti minn u minn fost l-Istaff Mhux Akkademiku
Is-Sa Stephanie Abood
Is-Sur Elton Baldacchino
Is-Sur Noel Caruana

Rappreżentanti tal-Istudenti
Is-Sa Carla Galea
Is-Sur Alexander Hili
Is-Sur Nigel Micallef

Membru Maħtura mill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol
Dr Francis Fabri

Membru Maħtur mill-Chairman tal-Kunsill tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi
Ir-Rev. Professur George Grima

Membri Maħtura mill-Prim Ministru biex jirrappreżentaw l-Interess Ġenerali tal-Pajjiż 
Is-Sa Sarah Albanozzo
Is-Sur Carmel Cachia
Is-Sur Reno Calleja
Is-Sur Joseph Cauchi
Is-Sur Reginald Fava
Dr Michelle Gialanze
Is-Sa Josanne Ghirxi
Is-Sur Mario Grech
Is-Sur Godfrey Grima
Dr Nadine Lia
Is-Sur Charles Micallef
Is-Sur Maria Micallef
Is-Sur Philip Sammut
Is-Sa Marika Tonna
Is-Sa Joanne Zammit

Segretarju
Is-Sur Simon Sammut

Mistednin

Il-Professur Godfrey Baldacchino, Pro-Rettur
Il-Professur Saviour Zammit, Pro-Rettur
Il-Professur Tanya Sammut-Bonnici, Pro-Rettur
Dr Carmen Sammut, Pro-Rettur

Is-Sur Mark Debono
Is-Sa Eleanor Bezzina
Is-Sa Angela Tabone
 
 
Aġġornata l-aħħar: 4/12/2017

Log In