L-Università ta' Malta
 

Is-Senat
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

President – Ir-Rettur (ex-officio)
Il-Professur Alfred J. Vella

Pro-
Retturi
Il-Professur Godfrey Baldacchino
Il-Professur Joseph Cacciottolo
Dr Carmen Sammut
Il-Professur Tanya Sammut-Bonnici
Il-Professur Saviour Zammit

Dekani tal-Fakultajiet
Il-Professur Alex Torpiano (Il-Fakultà tal-Ambjent Mibni)
Il-Professur Dominic Fenech (Il-Fakultà tal-Arti)
Il-Professur Nikolai Attard (Il-Fakultà tal-Kirurġija Dentali)
Il-Professur Frank Bezzina (Il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy)
Il-Professur Sandro Caruana (Il-Fakultà tal-Edukazzjoni)
Dr Ing. Andrew Sammut (Il-Fakultà tal-Inġinerija)
Il-Professur Angela Xuereb (Il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa)
Il-Professur Ernest Cachia (Il-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni)
Il-Professur Kevin Aquilina (Il-Fakultà tal-Liġi)
Il-Professur Noellie Brockdorff (Il-Fakultà tal-Midja u x-Xjenzi tal-Għarfien)
Il-Professur Godfrey Laferla (Il-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija)
Il-Professur Charles V. Sammut (Il-Fakultà tax-Xjenza)
Dr Andrew Azzopardi (Il-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà)
Ir-Rev. Professur Emmanuel Agius (Il-Fakultà tat-Teoloġija)

Rappreżentanti minn kull Fakultà
Il-Professur Spiridione Buhagiar (Il-Fakultà tal-Ambjent Mibni)
Il-Professur Keith Sciberras (Il-Fakultà tal-Arti)
Dr Maria Luisa Gainza-Cirauqui (Il-Fakultà tal-Kirurġija Dentali)
Dr Simon Grima (Il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy)
Il-Professur Adrian-Mario Gellel (Il-Fakultà tal-Edukazzjoni)
Dr Ing. Marvin Bugeja (Il-Fakultà tal-Inġinerija)
Dr Roderick Bugeja (Il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa)
Dr Ing. Owen Casha (Il-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni)
Dr Ivan Mifsud (Il-Fakultà tal-Liġi)
Il-Professur Joseph Cannataci (Il-Fakultà tal-Midja u x-Xjenzi tal-Għarfien)
Il-Professur Galea (Il-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija)
Il-Professur Emmanuel Sinagra (Il-Fakultà tax-Xjenza)
Dr Dione Mifsud (Il-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà)
Dr Nadia Delicata (Il-Fakultà tat-Teoloġija)

Rappreżentanti tal-Kunsill tal-Istudenti
Is-Sa Lara Attard
Is-Sur Patrick Gatt
Is-Sur Denis Muscat
Is-Sur Michael Piccinino
Is-Sur Daniel Vella

Membru Maħtur mill-Ministru tal-Edukazzjoni
Dr Denise Mifsud
Is-Sa Renee Laiviera

Membri Maħtura mill-Istituti
Il-Professur Maria Attard
Il-Professur Henry Frendo

Il-Librar (ex-officio)
Is-Sur Kevin Ellul

Segretarja – Ir-Reġistrar  
Is-Sa Veronica Grech

Mistednin
Is-Sur Paul Xuereb, Junior College Principal
Is-Sa Angela Tabone
Is-Sa Eleanor Bezzina
 
 
Aġġornata l-aħħar: 14/11/2017

Log In