L-Università ta' Malta
 

Il-Mission Statement
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 Id-dmir tal-Università ta’ Malta huwa li taqdi l-aspirazzjonijiet tal-poplu ta’ dawn il-Gżejjer bis-saħħa ta’ riċerka li hi sinifikanti lokalment u globalment u billi tipprovdi edukazzjoni għolja ta’ kwalità fl-arti,
ix-xjenzi, u l-umanitajiet skont kif meħtieġa għall-iżvilupp kulturali, soċjali, u ekonomiku ta’ Malta, permezz tal-istudju miksub bis-sejbiet, tagħlim, u servizz lill-komunità. Dawn il-funzjonijiet jingħataw b’mod sostenibbli li jwieġeb għall-ħtiġijiet emerġenti u tal-preżenti ta’ dan
il-pajjiż.

 
 
Aġġornata l-aħħar: 30/8/2016

Log In