Connect on Campus FM

Click here to view list of podcast titles for Connect II below:

1. Prof Andrew Azzopardi - Ir-Rwol tar-Ricerka fil-Politika Socjali.

2. Dr Adreana Dibben: Il-Kuntest u l-Esperjenzi Personali fir-Ricerka Socjali.

3. Dr Maria Brown: Ricerka u Azzjoni fil-Komunita'.

4. Dr Sandra Scicluna: Ricerka ghal Riforma fil-Gustizzja Kriminali.

5. Dr. Joanne Cassar: Vjagg Akkademiku fl-iStudji taz-Zaghzagh.

6. Ms Maria Victoria Gauci: Ricerka Emancipatorja.

7. Dr Trevor Calafato: L-Importanza  tal-Qafas Kuncettwali u l-Etika fir-Ricerka Socjali.

8. Dr Maria Aurora Fenech: Ricerka fil-Kura tal-Anzjani.

9. Dr Roberta Attard: Is-Suggettivita' u r-Riflessivita' fir-Ricerka Socjali.

10. Dr Anne-Marie Callus: Ricerka Inklussiva ma' Persuni b'Disabilita' Intellettwali.

11. Dr Marceline Naudi: Lenti fuq l-Vjolenza Domestika u l-Femicidju.

12. Dr Maureen Cole: L-Importanza tas-Supervizjoni fil-Qasam Socjali.

13. Prof Marilyn Clark: Mill-Karrieri Kriminali u l-Vizzji, ghall-Vjolenza fuq il-Gurnalisti:Ricerka b'Attwalita' Qawwija.

14.Prof Mary Anne Lauri u Prof Paul Bartolo - Il-Vjagg tad-Dottorat.

15. Dr Gottfried Catania: Ricerka fil-Psikologija tal-Organizzazzjonijiet.

16. Dr Marlene Cauchi: It-Tragit Personali fl-Izvilupp Akkademiku.

17. Prof Angela Abela: Il-Familja: L-Benniena tas-Socjeta'.

https://www.um.edu.mt/socialwellbeing/digitalarchive/connectoncampusfmradio103.7fm