Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL0011

 
TITLE Maltese as a Foreign Language: Beginner Level

 
LEVEL 00 - Mod Pre-Tert, Foundation, Proficiency & DegreePlus

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Din it-taqsima hi maħsuba għal min għadu se jibda jitgħallem l-ilsien Malti. Min jidħol għaliha jitgħallem ilissen, jaqra, jifhem u jikteb il-kliem ewlieni, sentenzi qosra u l-aktar espressjonijiet komuni bil-Malti, kif nużawhom fil-ħajja ta’ kuljum; ngħidu aħna, kif nintroduċu ruħna, insellmu lil xulxin, nitkellmu dwarna nfusna, dwar qrabatna u ħbiebna, u fejn noqogħdu. It-tagħlim isir fl-isfond soċjokulturali tal-ħajja Maltija, hekk li t-taqsima tiswa bħala daħla kemm għall-ilsien Malti kif ukoll għall-komunità li titkellmu.

This study-unit is intended for complete beginners in Maltese. Participants will learn how to pronounce, read, understand and write basic words, short sentences and the most common expressions used in everyday language, such as introducing oneself, one’s family and friends and one’s neighbourhood. Teaching is set against the Maltese socio cultural background, so that the study-unit will serve as an introduction to both the Maltese language and the community that speaks it.

Biblijografija:

- Camilleri, A. (1997) Merħba Bik. Malta: Colour Image.
- Muscat, D., Mifsud, C. & Mallia, G. (2006) Sisien. Malta: Id-Diviżjoni tal-Edukazzjoni.
- Sciriha, L. (1996) Beginning Maltese. Malta: University of Malta.

 
ADDITIONAL NOTES Din it-taqsima jistgħu jagħżluha l-istudenti barranin biss.

This study-unit may only be chosen by international students.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Sept. Asst Session Weighting
Classwork See note below Yes 50%
Take Home Examination (24 Hours) See note below Yes 50%
Note: Assessment due will vary according to the study-unit availability.

 
LECTURER/S Ayrton Didier Brincat

 

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2022/3. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit