Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL0012

 
TITLE Maltese as a Foreign Language: Elementary Level

 
LEVEL 00 - Mod Pre-Tert, Foundation, Proficiency & DegreePlus

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Din it-taqsima hija maħsuba għal min diġà għandu ħakma ħafifa tal-ilsien Malti. Dawk li jidħlu għaliha jitgħallmu jużaw il-Malti biex jikkomunikaw f’diversi sitwazzjonijiet li jiltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum; ngħidu aħna biex jesprimu l-bżonnijiet bażiċi u l-gosti tagħhom, jibbukkjaw mejda f’ristorant u jagħmlu appuntament, jistaqsu għad-direzzjonijiet, jikkomunikaw fil-ħwienet u mkejjen pubbliċi oħra, jitkellmu dwarhom infushom, il-familja tagħhom u l-attivitajiet li jagħmlu matul il-ġurnata. It-taqsima tfasslet fuq il-prinċipji tal-Qafas Ewropew Komuni ta’ Referenza għall-Ilsna tal-Kunsill tal-Ewropa (CEFR). L-istudenti li jtemmu t-taqsima b’suċċess jistgħu jitqiesu li laħqu l-Livell Bażiku A1 tas-CEFR.

This study-unit is designed for students who already have some knowledge of Maltese. Participants will learn how to communicate in Maltese in various situations in daily life, such as expressing basic needs and preferences, booking a table at a restaurant and making an appointment, asking for directions, communicating in shops and other public spaces and talking about themselves, their family and their daily activities. The unit is based on the Common European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe (CEFR). Hence, on completion of MAL0012, successful students may be considered to have achieved the Basic Level A1 of the CEFR.

Biblijografija:

- Camilleri, A. (2016) Bil-qatra l-qatra… Book 1. Malta Miller Distribution Limited.
- Mifsud, M. & Borg. A. J. (1997) Fuq l Għatba tal Malti. Strasbourg: Council of Europe.
- Muscat, D., Mifsud, C. & Mallia, G. (2006) Sisien. Malta: Id-Diviżjoni tal-Edukazzjoni.
- Sciriha, L. (1996) Beginning Maltese. Malta: University of Malta.
- Vella, J. (1993) Learn Maltese. Why not? Malta: Valletta Publishing.
- Saliba, C. D. (2013). My first 750 words in Maltese. Malta: Gutenberg Press.
- Saliba, C. D. (2013). Speaking Maltese. Malta: Gutenberg Press.
- Saliba, C. D. (2013). Maltese Grammar Essentials. Malta: Gutenberg Press.

 
ADDITIONAL NOTES Din it-taqsima jistgħu jagħżluha l-istudenti barranin biss.
This study-unit may only be chosen by international students.


Mitlub/Pre-requisite: Normalment MAL0011* / Normally MAL0011**

* Normalment, l-istudenti jridu jkunu temmew MAL0011 b’suċċess qabel ma jibdew MAL0012. Iżda l-istudenti jistgħu jiġu eżentati minn dan jekk, fil-fehma tad-Dipartiment tal-Malti, ikunu jafu biżżejjed Malti biex isegwu MAL0012 bi profitt.

** Normally, a pass in MAL0011 is needed for a student to be admitted to MAL0012, but the Department of Maltese may exempt a student from the prerequisite if in its opinion the student knows enough Maltese to be able to follow MAL0012 profitably.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Sept. Asst Session Weighting
Oral Examination See note below Yes 20%
Assignment See note below Yes 30%
Take Home Examination (24 Hours) See note below Yes 50%
Note: Assessment due will vary according to the study-unit availability.

 
LECTURER/S Ayrton Didier Brincat

 

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2022/3. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit