Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL1031

 
TITLE Ir-Regoli tal-Kitba Maltija fil-Prattika 2

 
LEVEL 01 - Year 1 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 6

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Dan il-kors jibni fuq dak li jkun inkiseb fit-taqsima-studju ta’ qablu, jiġifieri MAL1030. Matulu l-istudenti jkomplu jitħarrġu fl-applikazzjoni tar-regoli tal-ortografija uffiċjali, imma hawnhekk il-punt tat-tluq ikun iktar mit-test innifsu u ssir referenza għar-regoli hi u ssir il-korrezzjoni tiegħu. Matul il-kors tintalab rigorożità dejjem ikbar fil-kwalità u fir-ritmu tax-xogħol, biex ikun żgurat livell għoli ta’ ħila u professjonalità fl-applikazzjoni pronta tar-regoli u l-ikbar eżattezza u konsistenza possibbli fil-korrezzjoni.

Lejn tmiem il-kors l-istudenti jiffaċċjaw għadd ta’ problemi attwali fil-kitba tal-Malti u jiġu megħjuna jiddiskutuhom u jsolvuhom b’raġunar lingwistiku sod. Fost dawn il-problemi hemm xi inkongruwenzi tas-sistema attwali, l-għadd kbir ta’ varjanti tal-kitba u l-integrazzjoni ortografika tal-kliem ta’ nisel barrani.

Biblijografija

Akkademja tal-Malti. (2004) Tagħrif fuq il-Kitba Maltija 2. Malta: KKM.
Aquilina, J. (1977) “Fehmiet dwar l-Ortografija tal-Malti”, Il-Malti Ġun Diċ 1977, pp. 3-16.
Azzopardi, C. (1997) L-Ortografija Uffiċjali tal-Malti: Analiżi lingwistika kritika b’suġġerimenti għal titjib. Teżi tal M.A., L-Università ta’ Malta.
Azzopardi, C. (2000) “L-Ortografija”, Il-Malti LXXIV. Malta: KKM, pp. 71-89.
Azzopardi, C. (2003) Gwida għall-Ortografija. Malta: KKM.
Azzopardi, C. (2006) Gwida għall-Ortografija: it-taħriġiet. Malta: KKM.
Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. (2007) Innaqqsu l-Inċertezzi 1: Il-Varjanti Ortografiċi. Malta: Kunsill tal-Malti.
Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. (2008) Innaqqsu l-Inċertezzi 2: Il-Kliem ta’ Nisel Ingliż fil-Malti. Malta: Kunsill tal-Malti.
Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. (2008) Deċiżjonijiet 1. Malta: Kunsill tal-Malti.
Milroy, J. & Milroy, L. (1991) Authority in Language. London & New York: Routledge.
Sebba, M. (2007) Spelling and Society. Cambridge: CUP.
Serracino Inglott, E. (1977) “Fehmti dwar xi problemi fl-ortografija”, Il-Malti Ġun Diċ 1977, pp. 17-41.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Classwork SEM1 Yes 30%
Examination (2 Hours and 30 Minutes) SEM1 Yes 70%

 
LECTURER/S George Farrugia
Manwel Mifsud (Co-ord.)
Karl Scicluna
Olvin Vella

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2020/1. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit