Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL1049

 
TITLE Proġett Prattiku fil-Qari tal-Provi

 
LEVEL 01 - Year 1 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 6

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Dan huwa proġett li permezz tiegħu jkun jista' jitkejjel ir-rendiment ta' l-istudenti fil-prattika. L-istudenti jingħataw biċċa xogħol ta' qari ta' provi ta' tul konsiderevoli u minnha jridu juru
(1) kemm huma kompetenti fit-tiswija tat-test u t-tħejjija tiegħu għall-pubblikazzjoni;
(2) li l-għażliet tagħhom mhumiex arbitrarji imma huma msejsa fuq teorija u argumentazzjoni lingwistika ċara u korretta. Għalhekk, barra mill-korrezzjoni tal-provi, l-istudenti jridu jipproduċu notamenti li jissostanzjaw u jirfdu kull għażla korrettiva li jkunu għamlu.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture and Project

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Project SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S Olvin Vella

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2020/1. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit