Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL1211

 
TITLE II-Malti ghall-Komunikazzjoni

 
LEVEL 01 - Year 1 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Din it-taqsima-studju toffri sensiela ta' temi li kull min jaħdem fil-Komunikazzjoni ma jistax ikun sajjem minnhom. Qabelxejn tagħżel il-funzjoni tal-lingwaġġ tal-ġurnaliżmu u x-xandir mil-lingwaġġ ta' setturi oħrajn, b'enfasi partikolari fuq ir-reġistru. Imbagħad tħarreġ lill-istudenti fis-sengħa ta-kitba, fit-traduzzjoni, fl-ortografija, fil-punteġġjatura, u fid-dizzjoni, bis-saħħa ta' għadd ta' testi mislutin minn gazzetti, rivisti, xandiriet fuq ir-radju u t-televiżjoni, siti elettroniċi, u l-bqija.

Għanijiet tal-Kors:

L-għanijiet ta' din it-taqsima-studju huma li:

- Tħarreġ lill-istudenti fis-sengħa tal-kitba bil-Malti;
- Tagħmel lill-istudenti aktar konxji mil-lingwaġġ tal-ġurnaliżmu u x-xandir;
- Tgħarraf lill-istudenti bir-riżorsi miktubin u elettroniċi għat-tħaddim tajjeb tal-lingwa;
- Tħarreġ lill-istudenti fis-sengħa tat-traduzzjoni;
- Tħarreġ lill-istudenti fl-ortografija Maltija;
- Tħarreġ lill-istudenti fil-komunikazzjoni orali tal-lingwa.

Kisbiet mit-Tagħlim:

1. Tagħlim:

Fl-aħħar ta' din it-taqsima-studju l-istudent:

- Ikun kapaċi jifhem il-karatteristiċi partikolari tal-kitba ġurnalistika;
- Isir konxju tar-riżorsi elettroniċi u ppubblikati li jeżistu f'dan il-qasam;
- Jagħraf aħjar id-differenzi grammatikali u semantiċi bejn il-Malti u l-Ingliż;
- Jitgħallem il-prinċipji ewlenin li jsawru l-ortografija Maltija;
- Isir konxju tad-differenzi komunikattivi li jeżistu bejn il-lingwa miktuba u mitkellma.

2. Ħiliet:

Fl-aħħar tat-taqsima-studju l-istudent:

- Ikun kapaċi jikteb Malti effettiv fil-komunikazzjoni;
- Ikun kapaċi juża r-riżorsi elettroniċi u ppubblikati fix-xogħol tiegħu;
- Ikun kapaċi jaqleb b'mod kompetenti test mill-Ingliż għall-Malti;
- Ikollu l-ħila jikteb Malti ġurnalistiku b'ortografija korretta;
- Ikollu l-ħila jikkomunika effettivament kemm bil-kitba kif ukoll bil-fomm;
- Juża b'mod korrett intonazzjoni u pronunzja li jixirqu lill-Malti fil-qari u fid-diskors spontanju.

Biblijografija:

Testi Ewlenin:

Fuq l-Għatba tal-Malti - Mifsud M. u Borg. A. (1997) - Kunsill tal-Ewropa

Testi Sekondarji:

- Akkademja tal-Malti. (2004) Tagħrif fuq il-Kitba Maltija II. Malta: KKM.
- Borg Albert. (1988) Ilsienna - Studju Grammatikali. Malta.
- Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. (2008) Deċiżjonijiet 1. Malta: Kunsill tal-Malti.
- Mifsud, M. (1999) “Ir-Regoli tal-Kitba tal-Malti”. Il-MaltiLXXIII.
- Munday, J. (2001) Introducing translation studies; theories and applications. London & New York: Routledge.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Oral Examination (10 Minutes) SEM2 No 30%
Examination (1 Hour and 30 Minutes) SEM2 Yes 70%

 
LECTURER/S Albert Borg
George Farrugia (Co-ord.)
Michael Spagnol
Olvin Vella

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2021/2. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit