Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL2031

 
TITLE Il-Malti għall-Ħaddiema Soċjali

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Il-kors jiffoka fuq il-kompetenzi mehtiega fil-Malti fl-oqsma differentital-hidma socjali, nghidu ahna l-komunikazzjoni bil-kitba fis-servizz pubbliku li tkun tirrispetta wkoll in-normi tal-inkluzjoni socjali.

Il-kors jipprepara lill-istudenti biex jiktbu stqarrijiet ghall-istampa, ittri ufficjali ghall-klijenti, rapporti ghall-Qorti u rapporti formali ohra, u ittri fil-gazzetti. Billi llum l-aspettattiva ghal prezentazzjoni pulita, li tinkludi kemm ortografija korretta kif ukoll disinn xieraq, hija gholja, elementi ohratal-kors huma t-tishih tal-ortografija u
t-twassil ta’ ideat fuq l-ifformattjaru l-editjartat-test.

Għanijiet tal-Kors

L-għan ewlieni tal-kors huwa li jħarreġ lill-istudenti fil-ħiliet tal-komunikazzjoni bil-kitba bil-Malti b’referenza partikolari għall-qasam tal-ħidma soċjali.

Kisbiet mit-Tagħlim

1. Tagħlim:
Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi:

(1) jifhmu l-importanza li wieħed juża l-lingwa b’mod tajjeb kemm idjomatikament kif ukoll ortografikament;
(2) jiddistingwu bejn tipi differenti ta’ kitba bil-Malti formali u jużawhom tajjeb;
(3) iħaddmu r-regoli ewlenin tal-ortografija Maltija.

2. Ħiliet:
Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi:

(1) jiddistingwu bejn stqarrijiet għall-istampa, ittri uffiċjali għall-klijenti, rapporti għallQorti u rapporti formali oħra, u ittri fil-gazzetti;
(2) jiktbu dawn il-ġeneri ta’ kitba msemmija f’(1) b’ortografija tal-Malti korretta u aġġornata.

Biblijografija

Azzopardi, C. (2003) Gwida għall-Ortografija.Malta: KKM.
Cassar, M. (2000) Ir-Reqqa tal-Kitba.Malta: Merlin Library.

 
ADDITIONAL NOTES Offrut biss lill-Ħaddiema Soċjali

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (1 Hour) SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S George Farrugia

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2018/9, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit