Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL2060

 
TITLE Terminoloġija Letterarja Avvanzata: Ir-Ricerka

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Dan il-kors jittratta t-Terminologija Letterarja Avvanzata u jinkludi d-definizzjoni, l-istharrig u l-ezemplifikazzjoni ta’ oqsma partikulari tat-terminologija letterarja, jigifieri ta’ oqsma li huma avvanzati fil-livell tal-istudju ta’ dan il-qasam. Tinghata importanza ewlenija lit-termini marbutin mal-movimenti kritici tas-seklu ghoxrin.

Għanijiet tal-Kors:

Li l-istudenti jiffamiljarizzaw ruhhom mal-mekkanizmi u l-istrategiji avvanzat talletteratura.

Kisbiet mit-Tagħlim:

1. Tagħlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi jagħrfu l-metodi użati fil-qasam tal-analiżi tar-rakkuntar.

2. Ħiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi jistħarrġu t-testi letterarji skont il-prinċipji tal-kritika kontemporanja.

Biblijografija:

- Brooks, C. & Warren, R.P. (1952) Fundamentals of Good Writing: A Handbook of Modern Rhetoric. Londra.
- Fowler, R. ed. (1952)Essays on Style and Language. Londra.
- Friggieri, O. (1996) Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji. Malta: PEG.
- Levin, S.R. (1962) Linguistic Structures in Poetry. The Hague.
- Miles, J. (1967)Style and Proportion: the Language of Prose and Poetry.Boston.
- Ullmann, S. (1964)Language and Style.Oxford.
- Walter Jost and Wendy Olmsted,ed. (2004).A Companion to Rhetoric and Rhetorical Criticism. Blackwell
- Jonathan Charteris-Black. (2011) Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. Second edition. Palgrave Macmillan.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Presentation (15 Minutes) SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2019/0, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit