Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL2080

 
TITLE In-Narrattiva Storika u Soċjorealista

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Ir-Rumanz Storiku (A. Cassola)

Il-kors jistħarreġ il-mixja tar-rumanz Malti ta’ xeħta storika madwar l-ewwel nofs tas-seklu għoxrin, skont it-temi u l-istili letterarji. Rumanzi ewlenin, ta’ dan iż-żmien u madwaru, huma mistħarrġa fid-dawl tal-qofol tagħhom imnebbaħ mill-istorja tal-pajjiż, minn fażijiet partikolari tagħha li fihom kull awtur jilmaħ eżempju tat-tiġrib ta’ poplu taħt ħakmiet differenti. Ir-rumanzi magħżula huma studjati skont l-istruttura narrattiva, l-ambjent, il-lingwaġġ, il-karatterizzazzjoni.

Ir-Rumanz Soċjorealista (C. Briffa)

Fl-isfond tal-mixja tar-rumanz Malti madwar l-ewwel nofs tas-seklu għoxrin, il-kors jistħarreġ ir-rumanz ta’ xeħta soċjali u realista fid-dawl tat-temi u tal-istili letterarji. Rumanzi ewlenin, ta’ dan iż-żmien u madwaru, huma mistħarrġa fid-dawl tal-qofol tagħhom imnebbaħ mill-qagħda soċjali u bħala interpretazzjoni ta’ realtà partikolari. Ir-rumanzi magħżula huma studjati skont l-istruttura narrattiva, l-ambjent, il-lingwaġġ, il-karatterizzazzjoni.

Għanijiet tal-Kors

Li l-istudenti jagħrfu l-karatteristiċi ewlenin tan-narrattiva storika u soċjorealista.

Kisbiet mit-Tagħlim

1. Tagħlim

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi jagħrfu l-elementi li jsawru l-karatterizzazzjoni, l-ambjent, u r-rakkont fin-narrattiva storika u soċjorealista.

2. Ħiliet

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi japplikaw l-istrateġija narrattiva għar-rumanz Malti.

Biblijografija

Ir-Rumanz Storiku

- Aquilina, G. (1969) Studji Kritiċi Letterarji. A.C. Aquilina & Co.
- Briffa, C. (2001) Id-Dinja ta’ Ineż Farruġ. Malta: KKM.
- Briffa, C. (2008) Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva. Malta: University Publishing.
- Brincat, J. (1991-92) “Il-Veriżmu f’Malta: Mill-buzzett għall-ewwel rumanz soċjali", Journal of Maltese Studies 21-22, pp. 91-113.
- Friggieri, O. (1995) L-Istudji Kritiċi Miġbura I. Malta University Services.

It-testi

- Aquilina, G. Taħt Tliet Saltniet.
- Caruana, A.M. Ineż Farruġ.
- Frendo de Mannarino, S. Barunissa Maltija.
- Galea, G. San Ġwann; Raġel bil-Għaqal.
- Levanzin, A. Is-Saħħar Falzun.
- Muscat Azzopardi, G. Nazju Ellul.

Biblijografija

Ir-Rumanz Soċjorealista

- Aquilina, G. (1969) Studji Kritiċi Letterarji. Malta: A.C. Aquilina.
- Briffa, C. (2008) Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva. Malta: University Publishing.
- Brincat, J. (1991-92) “Il-Veriżmu f’Malta: mill-buzzett għall-ewwel rumanz soċjali”, Journal of Maltese Studies 21-22, pp. 91-113.
- Friggieri, O. (1995) L-Istudji Kritiċi Miġbura I. Malta University Services.

It-testi

- Bonnici, G. Lejn ix-Xemx; Il-Qawwa tal-Imħabba; Ħelsien.
- Chetcuti, G. L-Isqaq; Nirien ta’ Mħabba.
- Ellul Mercer, G. Leli ta’ Ħaż-Żgħir.
- Mamo, G. Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka.
- Marks, J.F. Tejbilhom Ħajjithom.
- Orlando, G. L-Ibleh.

 
ADDITIONAL NOTES Meta xi partijiet biss minn din it-taqsima-studju, bil-permess tal-lettur, jittieħdu minn studenti tal-Malti jew studenti minn qasam ieħor ta’ studju, għandhom ikunu rreġistrati hekk: MAL2180 & MAL2280.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (2 Hours) SEM2 Yes 100%

 
LECTURER/S Arnold Cassola
Oliver Friggieri
Adrian Grima (Co-ord.)

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2019/0, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit