Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL3071

 
TITLE Il-Poeżija Moderna: Dħaħen fl-Imħuħ

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Dan il-kors jistharreg l-esperimentazzjoni tematika, stilistika, u metaforika li ghandha lorigini taghha fil-gabra Dhahen fl-Imhuh tal-1967 u tasal sal-lirika ambivalenti ta’ Doreen Micallef. Isir accenn partikulari ghall-idea ta’ poezija moderna “uskura” u listrategiji tal-ironija u l-intertestwalità. Il-korsjikkumplimenta l-materjal li jinghata filkors l-iehor tal-poeti moderni, MAL3070. Il-poetittrattati huma dawn: Oliver Friggieri, Albert Marshall, Joe Friggieri, u Doreen Micallef.

Ghanijiet tal-Kors:

Dan il-kors jistharreg l-esperimentazzjoni stilistika u tematika fil-poezija moderna.

Kisbiet mit-Taghlim:

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jidentifikaw il-karatteristici ewlenin tal-poezija moderna f’intertestwalità mal-poezija romantika.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jaghrfu l-poezija moderna minn poeziji ta’ perjodi ohra.

Biblijografija:

Il-kors jirreferi ghat-testi poetici ta’ Albert Marshall, Oliver Friggieri, Joe Friggieri, u Doreen Micallef
Borg, G., Friggieri, O. u Marshall, A. (1967). Dhahen fl-Imhuh. Dahla ta’ Peter Serracino Inglott. Malta: Giov. Muscat.
Friggieri, O. (1995) L-Istudji Kritici Migbura I. Malta University Services.
Nicholls, P. (1995) Modernisms - A Literary Guide. London: Macmillan.Serracino.
Inglott, P. ed. (1989) Ilhna Mkissra. Malta: Bugelli.
Serracino Inglott, P. ed. (1981) Linji Godda. Malta: KKM.
Marshall, A. (1997) Diaspora. 1967-1996. Outlook Coop.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Assignment SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S Adrian Grima

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2019/0, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit