Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL3091

 
TITLE Kors Sinottiku fil-Letteratura Maltija

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 6

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Jittieħdu t-temi letterarji fil-kors kollu u ssir diskussjoni kritika tagħhom. Fl-istess ħin jinħarġu fid-dieher ir-relazzjonijiet bejn tema u oħra għal sintesi tal-oqsma letterarji kollha li ġew studjati.

Għanijiet tal-Kors

Il-kors għandu l-għan jissintetizza t-tagħlim kollu li l-istudenti jkunu kisbu matul it-tliet snin preċedenti b’tali mod li jagħrfu l-kontinwità bejn aspetti differenti tal-letteratura Maltija li jkunu tħarrġu fihom.

Kisbiet mit-Tagħlim

1. Tagħlim

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi japprezzaw it-tagħlim ta’ matul il-kors kollu b’mod relattiv, u bħala ġabra komprensiva ta’ għarfien dwar il-letteratura Maltija.

2. Ħiliet

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi japplikaw dak li tgħallmu għal ċirkustanzi varji tal-ħajja tagħhom wara l-esperjenza studenteska fl-Università, u li jilmħu dawk l-ispazji ġodda fejn it-tagħlim li kisbu jista’
javvanza b’aktar riċerka f’livell akkademiku ogħla.

 
STUDY-UNIT TYPE Seminar

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (3 Hours) SEM2 Yes 100%

 
LECTURER/S David Aloisio

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2019/0, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit