Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE DGP0453

 
TITLE Tisħiħ fl-Użu tal-Malti 1

 
LEVEL 00 - Mod Pre-Tert, Foundation, Proficiency & DegreePlus

 
ECTS CREDITS Not Applicable

 
DEPARTMENT Degree Plus Programme

 
DESCRIPTION Din it-taqsima-studju hija mmirata għal studenti li qed jistudjaw f’oqsma akkademiċi differenti u li diġà huma midħla tal-ilsien Malti iżda jixtiequ jiksbu ħila ikbar fl-użu tal-ilsien Malti biex iħejju ruħhom aħjar għall-ħajja professjonali tagħhom.

Matul dan il-kors, l-istudenti jitħarrġu kif ifissru ruħhom b’Malti tajjeb u jikkomunikaw b’mod effettiv kemm fuq livell ta’ kitba u kif ukoll fuq livell ta’ taħdit f’kuntesti differenti. Barra minn dan, it-taqsima-studju toffri taħriġ ortografiku li bih l-istudenti jkunu jistgħu jsaffu l-kitba tagħhom mill-iżbalji u jaġġornaw ruħhom mal-aħħar żviluppi fil-kitba tal-Malti.

L-għanijiet tat-Taqsima-Studju:

• Li jipprovdi sfond ġenerali ta’ kif wasalna għar-regoli uffiċjali tal-ortografija;
• Li jgħin lill-istudenti jiktbu b’ortografija tajba bil-Malti permezz ta’ taħriġ prattiku u li jaġġornahom mal-aħħar deċiżjonijiet uffiċjali li ttieħdu fl-ortografija;
• Li jħarreġ lill-istudenti jesprimu ruħhom b’Malti tajjeb verbalment;
• Li jħarreġ lill-istudenti f’ħiliet u fi stili ta’ kitba tajba bil-Malti (pereżempju, ittra, rapport, taqsira, traduzzjoni).

Il-Materjal użat fit-Taqsima-Studju:

M’hemmx textbooks partikolari għal din it-taqsima-studju għalkemm jistgħu jiġu rrakkomandati xi kotba mit-tutur matul il-kors. Il-materjal kollu li jintuża waqt il-lekċers ikun ipprovdut mit-tutur.

L-Assessjar:

Minħabba li l-units tad-Degree Plus mhumiex maħsuba biex ikunu piż akkademiku żejjed fuq l-istudenti, din it-taqsima studju tagħraf dan il-kuntest u għaldaqstant il-lekċers huma mfassla b’mod li l-istudenti jitgħallmu b’mod pjaċevoli billi jipprattikaw u jipparteċipaw kemm jista’ jkun b’mod attiv waqt il-lezzjonijiet. Għal din it-taqsima studju ma jeżistix assessjar formali madanakollu l-istudenti jingħataw xogħol biex jipprattikaw u jikkonsolidaw dak li jkunu tgħallmu. B’hekk ikunu jistgħu jkejlu l-progress tagħhom huma stess fit-tisħiħ fl-użu tal-Malti.

 
ADDITIONAL NOTES Din it-taqsima-studju tista’ ma tkunx offruta jekk ma jkunx hemm applikanti biżżejjed.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Attendance No 100%

 
LECTURER/S Joseph Noel Grima (Co-ord.)

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2018/9, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit