Browsing by Author Vassallo, Karmenu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1964Fuq gwienah il-ghanaZammit, George; Vassallo, Karmenu
1951[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 245-250] - Sahta ; Einstein ; Il-Wied taz-Zebbugi ; SuiteTua, Giacinto; Agius, E.; Vassallo, Karmenu; Meilak, Joseph; Soler, Inez
1953[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 263-265] - Tilqit ; Dominus illuminatio mea ; Lil Sant Wistin ; 'Unknown island' ; Kieku l-bnedmin... ; Imnalla darba biss ; Limericks ; Id-dinja ; Lil Karmenu Vassallo ; Resurrectio Nocturna ; Visio Nocturna ; Zewg poeziji ta' Puxkin : tifkiriet, tlitt eghjun ; It-Tork fil-kastell ; X'jiswa! ; Blitzed locality ; Qniepen idoqqu ; Il-Port il-Kbir, 1942 ; It-tokki ta' l-arloggMizzi, Marcell; Vassallo, Karmenu; Camilleri, Frans; Buttigieg, Anton; Mifsud Bonnici, Rikardu; Zammit, Gorg; Vella, Marianus; German, Lino; Meilak, Joseph; X.Y.; Muscat, Karmenu; De Pares, Antoine Emm.; Pushkin, Aleksandr Sergeevich; Karm, Dun
1936[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 59-60] – Malta biss ; Id-dnub tan-nisel ; Ftakar! ; Schoenbrun Metternich ; Zewg ghidienPisani, Ġorġ; D. K. F.; Micallef Decaro, C.; C. M. B; Vassallo, Karmenu
1936[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 63-64] – Id-dqiq u l-gharbiel ; Il-qampiena ta’ Sant’Anglu ; Tiehux hsiebMifsud Bonnici, P. P.; De Bono, Karm; Vassallo, Karmenu
1936[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 67-68] – Kollu ghalxejn!Vassallo, Karmenu
1937-01[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 71] – Vangelu iehor ; Lejla ta’ Marsalforn ; Quddiem Gesu’ msallab ; Zewgt idwalVassallo, Karmenu; Pisani, Ġorġ; Mifsud Bonnici, Carmelo; Chetcuti, Guze
1937-02[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 72] – Habbejt u ma tjassartx ; L-ixkora : att wiehed ; Ghanja ; Xbejba bidwijaVassallo, Karmenu; Diacono, Guze; Pisani, Ġorġ; Vella, Carm.
1937-03Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 73] – Poeta nisrani ; Fil-bahar tal-hajja ; Min jidhak l-ahhar jidhak l-ahjar ; Is-sahriet ta’ Santu Wistin : id-disa’ lejla : il-hena tas-sema ; Suldati MaltinVassallo, Karmenu; Chetcuti, Guze; C.; K. F.; Pisani, Ġorġ
1937-07[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 77] – X’qal Zoroaster fuq il-hbieb qarrieqa ; Dar is-sliem ; San Girgor f’Ghawdex ; Ghaliex tarmih il-Malti? ; Hsieb fuq “Qiegh-il-bahar” ; Lil Guze Aquilina ; SunettAquilina, Guze; Chetcuti, Guze; Pisani, Ġorġ; Tanti, Anton; Mifsud Bonnici, Robert; Vassallo, Karmenu
1937[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 78-79] – Nadja Vera ; Gahan u l-kirxa ; Lid-demokrazija ; Holma ; Ejja mmorruChetcuti, Guze; Pisani, Ġorġ; Cutajar, L.; Vassallo, Karmenu; Farrugia, Fredu
1937-10[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 80] – Tibdil u taqlib ; Nelson ; Il-bidwi ; Ilsien pajjiziVassallo, Karmenu; Pisani, Ġorġ; Chetcuti, Guze; Cuschieri, A.
1932-12[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 22] – Evolution! ; Ghanja lil Malta ; Zewg vittmi tar-rivoluzzjoni Franciza ; Novella tal-Milied ; Napuljun! ; Dawl fil-qasam ta’ AllaKarm, Dun; Vassallo, Karmenu; Farrugia, Ant.; Cassar, Gaetano; Pellegrini, Vincenzo Maria; Aquilina, Guze
1980George Zammit : poezijiZammit, George; Vassallo, Karmenu
1951-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Atomi u nies ; Tifkiriet ta’ tfuliti ; Lil ħija Salvu ; ....U l-art titkellem ; Lil Mary Meylak ; Il-Ħabs Tiegħi ; Qalb sinċiera ma teqdiemx ; Oqbra minsija ; Għajnejn saħħara ; Lir-rivista tagħna “Il-Malti”.Agius, E.; Vassallo, Karmenu; Friggieri, J. C.; Camilleri, Dun Frans; Sciberras, John; Pellico, Silvio; Barbara, Val. V.; Attard Montalto, Ġużeppina; Cremona, Ninu; Ellul Mercer, Ġ.; Agius, Mario
1943-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Biki ta’ Omm ; Ras il-Pellegrin ; L-Aħħar Tislima ; Lil Ibni Herman-Baruch ; Flus ir-Regħba Ħajja Qasira ; Frak ; Id-Dolliegħa u l-Qargħa ; Il-Barrakka ta’ Katrin ; Ħniena! ; Lil....Karm, Dun; Agius, Manwel; Galea, Ġużè; Vassallo, Karmenu; Saydon, P. P.; M. B., R.; Tabone, P. Pawl
1938-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Dan Min Hu? ; Ħajja Qasira ; It-Tliet Grazzji ; Epithalamion ; Il-Mewt ta’ Nonny ; Imħabba Siekta.Karm, Dun; Vassallo, Karmenu; Muscat-Azzopardi, Ivo; Chetcuti, Ġużè; Baskal
1950-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Fi tlugħ ix-xemx ; Peppinu u Ġakkinu ; Firda minn kelb ; It-tmintax-il waħda ; Kapitlu l-aħħar ; Il-fanal ta’ Malta ; Ċensu Slaw jagħmel ikla tajba ; Il-għanja ta’ poeta tal-bieraħ ; Lis-sunett Malti.Camilleri, Dun Frans; Buttigieg, A.; Ellul Mercer, Ġużè; Abela, Ġużi; Cassola, Albert M.; Zammit, George; Vassallo, Karmenu; Ungaro, Vincent
1949-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Il-Għanja taċ-ċaqliq ; Kelb xiħ tal-għassa ; Il-fergħa tas-sagħtar ; L-infern tal-midneb! ; Pape satan aleppe...Buttigieg, A.; Cremona, A.; Zammit, George; Vassallo, Karmenu; Cassola, Albert M.
1960[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2-3]. Għawdex ; Meta tixjieħ ; Tmenin! ; Lil Ninu Cremona ; Is-Sur Nin Cremona poeta, filolgu, folklorista u grammatika f’għeluq it-80 sena tiegħu ; Li kieku ma kienx... ; Lis-Sur Nin Cremona grammatku, poeta, filolgu u prożatur f’għeluq it-80 sena minn twelidu 27 ta’ Mejju, 1880-1960 ; Xbieha bil-kitba ; Is-Sur Nin Cremona ; Lil Ninu Cremona ; Li ma kontx int, Sur Nin... ; “Ħannieqa ġiżimin” lis-Sur Nin Cremona ; Lis-Sur Nin Cremona f’għeluq it-tmenin sena ta’ ħajtu ; Lil Ninu Cremona fl-akkademja li saritlu bil-“B.I.” Victoria, Għawdex, 28. 5. 1960 ; Lil Ninu Cremona f’għeluq it-tmenin sena mit-twelid tiegħu ; Ninu Cremona ; Lil Ninu Cremona.Cremona, A.; Chetcuti, Ġużè; Briffa, Rużar; Vassallo, Karmenu; Ellul Galea, Karmenu; Cardona, Ġużè; Biancardi, N.; Cauchi, Kan. P.; Previ, Alfred M.; Meilak, Mary; Farrugia, Kap. Ġużeppi; Apap, M. A.; Mejlak, Joe; Zammit, Joseph; Mercieca, Frank