Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/108517
Title: Agora S4 - 13 programmes
Other Titles: Prog 1 : X’qed jistennew il-unions u l-employers mill-Budget? - James Henry Pearsall, Josef Bugeja, Joseph Farrugia, Ben Rizzo / Il-konsegwenzi tal-elezzjoni fuq l-Italja u l-invazjoni Russa fuq l-UE u Malta - Brendan Zerafa, Tony Gaffiero, Jean Claude Cachia
Prog 2 : Il-fibra morali tal-pajjiż - Rafel Grima Moviment Graffitti Malta, Prof Arnold Cassola, Robert Aquilina Għaqda Repubbika / Edukazzjoni u Xoghol - Marisa Xuereb - The Malta Chamber, Francois Zammit – Edukatur, Prof Jean Paul de Lucca
Prog 3 : Il-kuxjenza u l-politiċi - Clyde Puli, Anthony Agius Decelis, Marlene Farrugia / Il-multikulturaliżmu u n-nazzjon Malti - Imam Laiq Ahmed Atif - Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Luke Buhagiar
Prog 4 : Dan budget għall-anzjani? - Prof Philip von Brockdroff, Dr Charmaine Portelli, Dr Anne Marie Thake, James Pearsall / Wara 60 sena, t-TV fadallu post? - Charles Xuereb, Anna Bonanno, Keith Demicoli, Mark Laurence Zammit
Prog 5 : 60 sena mill-Interdett: x’tgħallimna dwar ir-relazzjoni bejn knisja u stat? - Rev Prof Charles Tabone, Dr Charles Xuereb, Clyde Puli, Mario Cutajar u l-Onor. Dr Anglu Farrugia
Prog 6 : Mill-ġid qed igawdi kulħadd? - Glen Spiteri, John Mallia, Fr Ivan Attard, Joe Gerada / Il-bilanċ huwa dagħwa għas-sostenibilità? - Clinton Cassar, Arnold Cassola, Alan Deidun
Prog 7 : X’se nbigħulu lit-turist? - Marie Louise Mangion, Prof Carmel Cassar, Prof George Cassar, Mario Antonio Vella / Il-politika fit-Tazza tad-Dinja - Nicky Baldacchino, Pamela Schembri, Frans Deguara, Xavier James Hatherly
Prog 8 : Ġrajjiet Kurrenti – Dr Kurt Borg, Ivan Grech Mintoff, George Vital Zammit / Il-ġenituri għadhom jafu jrabbu? - Anthony Cauchi, Anthony Bezzina, Mary Gauci, Conrad Borg Manchè
Prog 9 : L-Illiterizmu: se negħlbuh jew jegħlibna? - Onor. Katya De Giovanni, Onor. Justin Schembri, Prof. Carmel Borg, Fr Edgard Busuttil / Il-Kappillani ragħaj jew manager? - Fr Josef Mifsud, Fr Keith Bonnici; Fr Dr Kevin Schembri
Prog 10 : Università bla ħanut tal-kotba - Colin Borg, Joe Azzopardi, Rebecca Dalli Gonzi, Prof Alfred Vella (Rettur), Jean Paul / In-nanniet għadhom nanniet? - Philip Chircop, May Cassar, Marianne u Alfred Calleja
Prog 11 : Il-ħsieb kritiku pparkjat? – Dr Charles Xuereb, Margaret Mangion, Adrian Grima / Is-sondaġġi fil-ħajja tal-Maltin - Marie Briguglio, Emanuel Said, Marika Fsadni, Vincent Marmara
Prog 12 : Sena Gdida - Rev Dr Charles Tabone, Dr Christian Colombo, Dr Joyce Cassar / Mużika relata maż-żmien tal-Milied
Prog 13 : Sena Gdida - Dr Maureen Cole, Amanda Grech / Mużika relata maż-żmien tal-aħħar tas-sena
Authors: Department of Public Policy, University of Malta
Authors: Vassallo, Mario Thomas
Keywords: Labor unions -- Malta
Education -- Malta
Finance, Public
Politics, Practical -- Malta
Sustainability
Church and state
Tourism
Issue Date: 2022-10
Citation: Vassallo, M.T. (2022). Agora S4 [Radio series]. Malta: Campus FM
Abstract: Diskussjoni s-sibt filgħodu b’temi kurrenti li jolqtu l-interessi tal-pubbliku inġenerali. Dan it-tip ta’ programmar huwa innovattiv għall-istazzjon għax se joħloq dibattitu ‘LIVE’ fl-istudjo fuq ġrajjiet kurrenti, fenomeni kontemporanji u aspetti oħrajn li jolqtu l-politika, is-soċjetà, l-ekonomija u l-kultura ta’ pajjiżna. Flimkien mal-esperti u l-esponenti mistednin, il-pubbliku se jkun jista’ jintervjeni permezz ta’ telefonati waqt il-ħin tad-diskussjoni fl-istudjo. M’huwiex l-iskop ta’ din is-sensiela li toħloq sensazzjonaliżmu, imma li ddawwal l-opinjoni pubblika b’fehmiet razzjonali, studjati u b’rispett sħiħ lejn fehmiet opposti.
Description: The fourth in a series of discussion programmes about various themes. Produced and presented by Dr Mario Thomas Vassallo, Senior Lecturer from the Department of Social Policy, Faculty of Economics, Management and Accountancy
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/108517
Appears in Collections:Agora (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGORA_S4_EP04.mp3radio programme260.03 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP05.mp3radio programme281.11 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP06.mp3radio programme277.19 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP07.mp3radio programme276.02 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP08.mp3radio programme272.28 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP09.mp3radio programme276.01 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP10.mp3radio programme284.8 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP11.mp3radio programme278.34 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP12.mp3radio programme278.23 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP13.mp3radio programme281.26 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP01.mp3radio programme271.98 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP02.mp3radio programme163.14 MBUnknownView/Open
AGORA_S4_EP03.mp3radio programme168.02 MBUnknownView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.