Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/18734
Title: Skroll : programs 1-34
Other Titles: Program 1 : Introduzzjoni ghall-istorja tal-muzika - principji generali ghall-istudju tal-muzika.
Program 2 : L-influssi u l-uzu tal-muzika Griega antika u tal-muzika Gudajka fil-muzika tal-Knisja primittiva.
Program 3 : Il-muzika fl-ewwel sekli tal-Knisja - liturgija Rumana, Ambrosjana, Gallikana, Mozerabika u Bizantina.
Program 4 : L-ewwel xhieda miktuba ta' muzika sekulari - perjodu ta' bejn seklu 11 u 17.
Program 5 : L-ewwel hjiel u l-ewwel zvilupp tal-kontrappot - il-polifonija, bejn id-900-1190.
Program 6 : L-ars antikwa u l-ars nova - 1190-1315 u 1315-1410
Program 7 : Il-muzika vokali fi zmien ir-Rinaxximent u fi zmien l-epoka Awrija - 1410-1530
Program 8 : Il-qawmien tal-muzika strumentali fis-seklu 16
Program 9 : Il-Koncilju ta' Trento, ir-Riforma Luterana, l-iskola Rumana, l-iskola Veneta, l-iskola Spanjola u l-iskola Ingliza.
Program 10 : It-twelid tal-opra fl-Italja u fi Franza fis-seklu 17.
Program 11 : L-ewwel rapprezentazzjonijiet tal-Oratorju - 1556
Program 12 : Il-Koral Luteran - repertorju muzikali, vokali u strumentali fi hdan il-knejjes reformati.
Program 13 : Zmien l-Arti Barokka 1650-1760
Program 14 : Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti u George Frideric Handel
Program 15 : Zmien il-muzika klassika (1730-1800) - Vivaldi, Sammartini, Hyden u Mozart.
Program 16 : Bidliet fis-sura tal-opra fis-seklu 18 u fl-ewwel snin tas-seklu 19. L-opra buffa u l-opra komika.
Program 17 : Ludwig van Beethoven
Program 18 : Zmien il-kompozituri Romantici u l-muzika taghhom (1800-1900)
Program 19 : L-opra romantika fil-Germanja (1770-1900)
Program 20 : L-opra romantika fl-Italja (1770-1930).
Program 21 : Movimenti patrijottici nazzjonalisti li qamu wara r-revoluzzjoni Franciza u l-influwenza taghhom fuq il-muzika tal-epoka (1800-1950)
Program 22 : L-ahhar kompozituri taz-zmien ir-romanticizmu (1850-1950)
Program 23 : L-istil impressjonista fil-muzika ta' Claude Debussey u l-influwenza tieghu fuq M. Ravel, F. Delius u kompozituri msjeha iktar inferjuri.
Program 24 : Il-muzika fis-seklu 20 - Polytonality and atonality music.
Program 25 : Il-muzika fl-Istati Uniti tal-amerika u l-kompozituri ultra moderni (1890-1990)
Program 26 : It-tendenzi stilistici fit-tendenza tal-kompozituri ta' zmienna.
Program 27 : (Forom 1) X'nifhmu bil-kelma forma fil-musika
Program 28 : (Forom 2) Il-forma suite.
Program 29 : (Forom 3) Is-sonata fi zmien il-Barokk bl-accent: is-sonata fl-Italja fis-seklu 16, 17 u 18
Program 30 : (Forom 4) Il-forma sonata.
Program 31 : (Forom 5) L-istruttura tal-moviment li jaghmlu s-sonata u s-sinfonija fi zmien l-epoka klassika.
Program 32 : (Forom 6) Forom muzika li huma ddisinjati f'moviment wiehed
Program 33 : (Forom 7) Air with variations / variations on a theme
Program 34 : (Forom 8) Forom bikrija kontrappuntistici
Authors: Cassar, Pierre
Briffa, Anton
Keywords: Music
Opera
Church music
Choirs (Music)
Choral music
Issue Date: 1996
Citation: Cassar, P. & Briffa, A. (1996). Skroll 1-34. [Radio series]. Malta: Campus FM
Abstract: A series of programs which give a general overview of the history of music and the principles governing the various forms of music. They also deal with various music genres such as Baroque music, Lament music, Mediterranean music and Opera. Delivered in bilingual - Maltese and English.
Description: A series of programs, produced by Pierre Cassar and presented by Fr Anton Briffa about the history of music. These programs are a course in music for students and listeners alike.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/18734
Appears in Collections:SkrollItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.