Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/20113
Title: Il-partecipazzjoni fit-tarzna : kif jahsibha l-haddiem
Authors: Baldacchino, Godfrey
Keywords: Labor unions -- Malta
Dry docks -- Malta
Management -- Employee participation -- Malta
Issue Date: 1984
Publisher: Centru ghall-Izvilupp tal-Partecipazzjoni tal-Haddiema, Universita' ta' Malta
Citation: Baldacchino, G. (1984). Il-partecipazzjoni fit-tarzna : kif jahsibha l-haddiem. Centru ghall-izvilupp tal-partecipazzjoni tal-haddiema, Universita' ta' Malta, (Sensiela ghall-edukazzjoni tal-haddiema; 3).
Abstract: II-haddiema tat-Tarzna ilhom ghal numru ta' snin imexxu I-intrapriza taghhom. Sa mill-1975 huma jtellghu b'elezzjoni kull sentejn, il-Kunsill li huwa I-oghla awtorita’ fit-Tarzna. Din hija I-aqwa forma ta' partecipazzjoni fuq il-post tax-xoghol, is-self-management, jew partecipazzjoni shiha li biha I-haddiema jmexxu lilhom infushom. Izda x'jahsbu I-haddiema nfushom dwar il-partecipazzjoni? It-twegiba ghal mistoqsija bhal din tista' toffri xi hjiel dwar kemm din is-sistema ta' tmexxija qeghda trabbi I-eghruq fost iI-haddiema. U bhala I-intrapriza ewlenija lokali Ii thaddan forma avvanzata ta' partecipazzjoni, t-Tarzna toffriIna mudell ta' kif din is-sistema tista' taddatta ruhha ghas-sitwazzjoni lokali. BiIIi I-mistoqsija hi oht iI-gherf, gie mfassal kewstjonarju apposta sabiex iI-haddiema jsirulhom ghadd ta' mistoqsijiet dwar iI-partecipazzjoni u hwejjeg ohra li jolqtuhom fuq ix-xoghol - hwejjeg bhall-produttivita, I-Union, il-kumitati tax-xoghol u t-tehid ta' decizjonijiet.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/20113
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtSoc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Partecipazzjoni fit-Tarzna - Kif Jahsibha I-Haddiem.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.