Lehen il-Malti Community home page Statistics

Logo
Ir-rivista annwali tal-għaqda studenteska, l-Għaqda tal-Malti - Università. Leħen il-Malti jinkludi varjeta ta xogħljiet poetiċi, prożajċi, studji u traskrizzjoni kif ukoll xogħol akkademiku. Leħen il-Malti minn dejjem offra sfida, kemm biex inħoloq, kemm biex evolva, kif ukoll biex baqa’ jeżisti. Il-qawwa li jħaddan dan il-ktejjeb toffri sfidi ġodda minhabba il-konkorrenza qawwija li toħloq impenn iktar sfiq għall-għażla finali, u sabiex ikun hemm kontinwità fix-xogholijiet bl-għan li taghmel promozzjoni tal-Malti u l-oqsma kollha marbuta miegħu.

Browse

Sub-communities within this community