Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/22177
Title: Ghandu jsehh process ta ghaqda armonika fil-KE
Other Titles: Pajjizna l-Ewropa ; L-interventi
Authors: Cassola, Arnold
Authors: Partit Nazzjonalista (Malta)
Keywords: European Union -- Membership -- Malta
Post-communism -- Eastern Europe
Berlin Wall, Berlin, Germany, 1961-1989
Issue Date: 1990
Publisher: Stamperija Indipendenza
Citation: Cassola, A. (1990). Ghandu jsehh process ta ghaqda armonika fil-KE. Kunsill Generali, Pieta. 35-41.
Abstract: Fit-tnax-il xahar Ii gnaddew, id-dinja gnaddiet minn taqlib kontinwu u mhux mistenni. Jidher Ii I-istrutturi politici Ii nargu mill-faxxizmu, mill-istalinizmu u mill-gwerra bierda qed jisfaxxaw gnal kollox. Dan it-taqlib politiku u din ir-rieda ta' tibdil sehhew (u ghadhom isennu) mhux biss fil-partijiet qrib lejna geografikament (I-Ewropa tal-Lvant) izda wkoll f'partijiet tad-dinja mbieghda minna kulturalment (ghandna f'mohhna l-Albanija) u spazjalment (Mongolja, Nepal, Korea ecc.) Hemm rieda kbira, f'dawk il-pajjizi Ii ilhom ma jduqu I-frott tal-liberta/helsien, Ii jergghu jissawru stati bbazati fuq ir-rispett tad-drittijiet u tad-dinjita tal-bniedem, Ii tithaddem politika mfassla skond dimensjoni umana, Ii I-politika ssir mezz Ii bih jinqdew I-interessi kollettivi tal-bnedmin u tal-hlejjaq fuq din l-art u mhux strument ta' oppressjoni Ii permezz tieghu I-ftit jopprimu lill-nafna. Alternattiva Demokratika ma tistax ma tifrahx bil-waqgha ta' dawn I-istrutturi oppressivi u hija ssellem Iil dawk kollha Ii b'xi mod jew iehor qed jaghmlu I-almu taghhom biex tithaddem tip ta' politika Ii titlaq mill-bniedem u tipprova ttejjeb il-kundizzjoni tiegnu fuq din I-art, f'armonija shiha mal-hlejjaq kollha ta' madwaru.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/22177
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ghandu jsehh process ta' ghaqda armonika fil-KE.pdf10.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.