Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/22437
Title: L-gheruq kulturali ta identita Maltija : miti Nsara u memorja socjali f' socjeta Mediterranja limitata
Authors: Cassar, Carmel
Keywords: Myth -- Malta
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Group identity -- Malta
Issue Date: 2011
Publisher: L-Akkademja tal-Malti
Citation: Cassar, C. (2011). L-gheruq kulturali ta identita Maltija : miti Nsara u memorja socjali f' socjeta Mediterranja limitata. Il-Malti, 83, 15-45.
Abstract: L-gheruq tal-Kristjanezmu kienu ilhol11 ifanndu qaIb il-MaHin minn hafna qabel il-migja tal-Ordni ta' San Gwann fi-1530. Sal-ahhartal-Medjuevu~ Malta kienet saret djocesi, immexxija l11inn isqof Ii ma kienx ikun prezenti fiha u minn tribunal tal-Inkwizizzjoni Ii kien ippresedut minn Vigarju Generali Ii kien jiehu tlsieb il-bzonnijiet spiritwali tal-gzira.2 Minkejja I~migja tal-Ordni elitista, aristokratika u setgtlana tal-Kavallieri~ id-djocesi ta' Malta kien gl1ad kellha rwol importanti f' Malta 11 kienet tagixxi bhala entita separata~jekk mhux indipendentL Kien rwol Ii l-Knisja Kattolika setgtlet taqdi I-iktar bis-sanna tar-rabta qawwija Ii I-komunita Maltija kellha mar-reJigjon. I1-poiizzjoni taddjocesi ta'Malta timxi fil-qribmat-teorija propostamis-socjoioguA. D. Smith Ii osserva Ii tul il-millennji. ir-religjonijietorganizzati servew ta' kodiCi simbolika ta' komunikazzjoni u btlala centru ghal1-organizzazzjoni socjali.3 L-ghaqda tallivelli differenti tal-popolazzjoni ta' Malta kienet possibbli permezz tar-rabtiet profondi bejn dawk Ii jgtlammru fil-giira - minbarra l-ilsiera Musulmani - u I-Knisja Kattolika Rumana. Malta kienet qisha teokrazija minhabba Ii t-tliet gurisdizzjonijiet separati - dik tal-Gran Mastru, tal-Isqof, II tal-Inkwizitur - kollha kienu jqisu lill-Papa bhaia l-aqwa mexxej tagnhom f'din id-dinja. 11'rizultat nett ta' dan kien il-penetrazzjoni fil-fond tar-religjon fis-setturi kollha tas-socjeta bis-sacerdozju jservi bhala centru tal-organizzazzjoni socjali.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/22437
ISBN: 9789993273547
Appears in Collections:Scholarly Works - InsTTC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011 (b). L-gheruq kultrali ta_ identita Maltija.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.