Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/28595
Title: It-trasformazzjoni ta’ kultura nazzjonali : lejn sistema b’zewg partiti
Other Titles: Lejn gvern responsabbli 1905-1921
Authors: Frendo, Henry
Keywords: Political parties -- Malta
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Issue Date: 1990
Publisher: Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Citation: Frendo, H. (1990). It-trasformazzjoni ta’ kultura nazzjonali : lejn sistema b’zewg partiti. In H. Frendo (Ed.), Lejn gvern responsabbli 1905-1921 (pp. 111-115). Pieta: Pubblikazzjonijiet Indipendenza.
Abstract: Fil-bidu ta' l-għoxrinijiet ta' dan is-seklu Malta kienet iżjed urbanizzata, anqas agrikulturali u x' aktarx aktar sekularizzata minn kif kienet ħamsin sena qabel. Kien hemm iżjed kuxjenza nazzjonali u soċjali, speċjalment fost il-ħaddiema industIjali u l-impjegati ta' grad baxx. Il-politiċi bdew jikkonċentraw iżjed bis-serjeta fuq ilpolitika ekonomika. Malta issa kellha komunikazzjonijiet aħjar, kellha aktar skejjel u kienet aktar nadifa, u fuq kollox kienet tħossha ħielsa mhux ħażin. Għalkemm ċerti suġġetti ta' taħdit u dibattitu kienu familjari daqs l-ismijiet tal-mexxejja tal-partiti, l-għotja ta' Gvem Responsabbli ħolqot sens ta' sodisfazzjon u naturalment kienet imsieħba minn detenninazzjoni li l-problemi tal-pajjiż jiġu ffaċċjati b'awtorita u responsabbilta. It-tema ta' 'taxxa bla rappreżemazzjoni' ma setgħetx tibqa' tapplika: minn dak il-lat intfiet l-oppożizzjoni li fl-imgħoddi kienet issir lit-taxxi, sikwit b'mod għami. Ħafna mit-talbiet għal bidliet kostituzzjonali issa kienu ntlaħqu wkoll: minn daqshekk anki l-problema kostituzzjonali kienet sa ċertu punt solvuta. Problemi 'reliġjużi' bil-kemm kienu jeżistu: l-antik1erikaliżmu fil-politika Nazzjonalista kien tnissel iżjed mill-kritika tal-ġerarkija tal-Knisja milli minn fehmiet jew twemmin reliġjuż differenti - is-sekulariazzjoni kienet biddlet l-attitudnijiet lejn il-Gvern aktar milli lejn ir-reliġjon - u lperiklu tal-proselitiżmu ma kienx għadu jeżisti, ġaladarba l-Gvern issa kellu kontroll fuq l-attivitajiet ta' Knejjes u gruppi Protestanti.
Description: Also includes an index chapter for names and places and a chapter about the author and his books
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/28595
Appears in Collections:Lejn gvern responsabbli, 1905-1921
Scholarly Works - InsMS

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Trasformazzjoni_ta'_Kultura_Nazzjonali-Lejn_Sistema_b'Żewġ_Partiti_1990.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.