Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/28600
Title: It-twaqqif tal-Partit Nazzjonalista fl-1880
Other Titles: Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905
Authors: Frendo, Henry
Keywords: Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Political parties -- Malta
Partit Nazzjonalista (Malta) -- History
Issue Date: 1980
Publisher: AZAD Publications
Citation: Frendo, H. (1980). It-twaqqif tal-Partit Nazzjonalista fl-1880. In H. Frendo (Ed.), Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905 (pp. 10-33). Sliema: AZAD Publications.
Abstract: Partit politiku jibda jezisti meta grupp ta nies ta l-istess fehma - jew ahjar ta fehmiet u interessi li jaqblu ma xulxin - jinghaqdu bejniethom u jibdew jorganizzaw ruhhom sabiex jinfluwenzaw l-affari pubblika. Biex tibda partit, mela, trid grupp olitiu li jagixxi bhala entita maqtugha minn dik tal membri bhala individwi ghal rashom. Trid li dawn ikunu maghrufin pubblikament bhala s-segwaci ta partit li jkollu isem; li jkollu wkoll mexxej jew kumitat li jmexxih; li jkollu manifest kif ukoll mezz biex iwassal l-ideat tieghu. Il-partit allura jibda jara kif l-ahjar jista jezercita influwenza fuq l-amministrazzjoni ta l-affari pubblika. Dan jaghmlu billi jipprova jikseb kemm jista jkun appogg politiku fost il-poplu u jinfluwenza l-gvern sakeem, bhala ideal suprem, jiehu l-gvern f'idejh hu. L-iktar mezz ovvju biex jintlahqu dawn l-ghanijiet hu li l-partit jibda jikkontesta l-elezzjonijiet. Il-Partit Antiformista li twaqqaf fl-1880, u li fi ftit snin evolva, taht l-istess mexxejja u, tista tghid, bl-istess programm fil P.N. (ghall-ewwel maghruf bhala 'Partito Nazionale') - kelu, kif se naraw, dawn il-kwalitajiet kollha li jikkonstitwixxu partit politiku.
Description: Includes introduction by author
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/28600
Appears in Collections:Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905
Scholarly Works - InsMS

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-twaqqif_tal-Partit_Nazzjonalista_fl-1880_1980.pdf13.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.