Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/28666
Title: It-taqbida tan-Nazzjonalisti taht l-amministrazzjoni ta’ Strickland
Other Titles: Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905
Authors: Frendo, Henry
Keywords: Partit Nazzjonalista (Malta)
Political parties -- Malta
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Issue Date: 1980
Publisher: AZAD Publications
Citation: Frendo, H. (1980). It-taqbida tan-Nazzjonalisti taht l-amministrazzjoni ta’ Strickland. In H. Frendo (Ed.), Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905 (pp. 115-123). Sliema: AZAD Publications.
Abstract: Is-successur tal-Gvernatur Fremantle kien il-General (wara sar Field Marshal) Grenfell li dam f'din il-kariga mill-1899 sa l-1903 . Bhall-ohrajn ta' qablu, kien bniedem imrawwem fid-dixxiplina militari. Il-hatra tieghu kienet tkompli turi kemm Malta kienet titqies bhala Fortizza u ghaldaqstant kemm kien jinhtieg li titmexxa b'mod rigoruz u regimentat. Izda fil-fatt l-amministratur veru baqa' Strickland Ii aktar ma beda jghaddi z-zmien aktar kompla jsahhah il-mekkanizmu awtokratiku tieghu .Malta fi tmiem is-seklu dsatax, ghalhekk, kienet pajjiz mahkum mill-qilla ta' I-Istricklandizmu.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/28666
Appears in Collections:Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905
Scholarly Works - InsMS

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-taqbida_tan-Nazzjonalisti_taht_l-amministrazzjoni_ta_Strickland_1980.pdf5.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.