Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/28705
Title: Il-kwistjoni tar-religjon
Other Titles: Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905
Authors: Frendo, Henry
Keywords: Political parties -- Malta
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Partito Unionista (Malta)
Issue Date: 1980
Publisher: AZAD Publications
Citation: Frendo, H. (1980). Il-kwistjoni tar-religjon. In H. Frendo (Ed.), Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905 (pp. 91-114). Sliema: AZAD Publications.
Abstract: II-Partito Unionista twieled fost kwistjoni politiko-religjuza ii kienet tmiss mill-qrib Iil Strickland, Savona u Mizzi, kif ukoll lill-Isqof gdid Pietru Pace. Il-kwistjoni bdiet meta l-Prim Ministru Ingliz Salisbury hatar lill-ex-Gvernatur ta' Malta, il-General Simmons, Bhala mibghut straordinarju u Ministru Plenipotenzjarju Ingliz ghall-Vatikan fuq missjoni specjali. L-ghan ewlieni kien li jintlahaq ftehim bejn Ruma u Londra dwar hatriet ta' isqfijiet u ohrajn ekklezjastici gholjin f'Malta. Strickland kien diga witta t-triq meta Simmons kien ghadu Gvernatur. F'dak iz-zmien Simmons kien wera certu thassib dwar ir-relazzjonijiet bejn Knisja u Stat f'Malta Kattolika specjalment dwar hatriet ekklezjastici mill-Papa li ma kinux ghal qalb il-Gvern Ingliz, jew ghallinqas il-Gvernatur, Bl-ghajnuna ta Strickland, Simmons kien irnexxielu jwaqqaf lill Mons. Buhagiar milli jilhaq flok l-isqof xwejjah Scicluna u minflok kien lahaq Pace. Fl-1888 Salisbury kien accetta li johrog kredenzjali li kienu jaghtu permass lil Strickland izur lill-Papa ghal tahditiet dwar il-hatra ta' Buhagiar, bil-patt li jekk jirrizulta li Simmons ikollu jmur Ruma f'kapcita diplomatika l-ispejjez jittiehdu mill-kaxxa ta Malta.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/28705
Appears in Collections:Ir-rieda ghall-helsien, 1880-1905
Scholarly Works - InsMS

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-kwistjoni_tar-religjon_1980.pdf9.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.