Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/29906
Title: Apprezzament Dun Mario Agius : memorji ta’ qassis u habib
Authors: Mercieca, Simon
Keywords: Agius, Dun Mario, 19??-2017
Obituaries
Issue Date: 2017
Publisher: Leħen il-Kunsill Pastorali Parrokkjali Parroċċa Kristu Re, Paola
Citation: Mercieca, S. (2017). Apprezzament Dun Mario Agius : memorji ta’ qassis u ħabib. Leħen il-Kunsill Pastorali Parrokkjali Parroċċa Kristu Re – Paola, Ħarġa Speċjali Festa Titulari, 39 (305), 40-47.
Abstract: Is-Sibt, qabel ma' miet, bhal ma kont naghmel kull nhar ta Sibt, mort narah filghodu d-Dar tal-Kleru. Kienet tkun okkazjoni ghalina t-tnejn biex nitkellmu fuq numru ta' suggetti, izda I-aktar wiehed importanti kien dak dwar I-istorja ta' Rahal Gdid. Kien ha hafna pjacir meta I-kappillan talabni biex nibda nikteb artiklu dwar I-istorja tal-knisja kull xahar ghall-fuljett IS-SALTNA. Mill-ewwel qalli "Nghinek". Qabel tlaqt f'dan I-ahhar Sibt li rajna lil xulxin, kien tani lura numru ta' abbozzi li kont tajtu dwar personaggi fuq Rahal Gdid li xi whud minnhom ga dehru fil-fuljett IS-SALTNA. Dak inhar bhal qalbu hebbrietu. Mieghi kont niehu lit-tifla z-zghira tieghi. Qam bit-tbatija minn fuq is-siggu ta' quddiem I-iskrivanija tieghu. Mar lejn sideboard li kellu fil-kamra fqira fid-dar tal-Kleru, biex igibilha ftit helu u qalli "Ara x'bicca grali. Ma nistax niehu nifs". Iddahhall-isptar il-Hamis u qabel ma mar, qal lil Simon Jones, carer fid-dar tal-Kleru u Ii bhali kien abbati f'Rahal Gdid, biex icempilli u jghidli li haduh I-isptar. Hija hasra li miet is-Sibt ta' wara. L-ahhar progett li konna qed nahdmu flimkien kien dwar I-Iskrizzjoni ghall-faccata tal-knisja. Kien ha pjacir hafna Ii I-kappillan Dun Marc Andre Camilleri kien ha nteress kbir f'artiklu Ii I-istess Dun Mario Agius kien kiteb fuq il-ktieb tal-festa tal-Ghaqda Kristu Sultan dwar din I-iskrizzjoni. Kien ha pjacir akbar Ii I-kappillan ried iwettaqha.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/29906
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtHis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apprezzament_Dun_Mario_Agius_memorji_ta’_qassis_u_ħabib_2017.pdf678.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.