Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34730
Title: Closing address
Authors: Fenech Adami, Edward
Keywords: Conference proceedings
Public policy (Law) -- Malta
Public administration -- Malta
Public service commissions -- Malta
Issue Date: 1993
Publisher: University of Malta. Faculty of Economics, Management and Accountancy
Citation: Fenech Adami, E. (1993). Closing address. Economic and Social Studies (New Series), 6, 143-150.
Abstract: Mr. Chairman, L-ewweInett, irrid nistqarr il-pjacir tieghi li nkun hawn fostkom, u s-sodisfazzjon meta nara li I-Institute of Management u d- Department of Public Policy ta' l-Universita' iddecidew li jsir dan il-forum. Ftit gimghat ilu kelli okkazjoni nitkellem u wrejt dakinhar id-dispjacir tieghi Ii minkejja I-fatt 1i I-Gvern iddecida li r-rapport tal-Kummissjoni dwar ir-Riforma tas-Servizz Pubbliku jaghmIu pubbliku, ftit li xejn kien hawn diskussjoni, ftit 1i xejn kien hawn reazzjoni ghal dak ir-rapport. Niehu pjacir li f'dawn il-jumejn ltqajtu u esprimejtu l-opinjonijiet taghkom, li, naturaIment, ma kienux kollha la konformi mar-rapport u lanqas konformi bejnietkom, u dak huwa ezattament l-ezercizzju li nixtiequ li naraw isir.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34730
Appears in Collections:Economic and Social Studies (New Series), Volume 6, 1993
Economic and Social Studies (New Series), Volume 6, 1993

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESS_(New series),_6_-_A8.pdf207.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.