Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/36189
Title: Il-letteratura u s-snin tmenin
Authors: Psaila, Emanuel
Keywords: Maltese literature -- 20th century
Malta -- Social conditions -- 20th century
Issue Date: 2018
Publisher: University of Malta
Citation: Psaila, E. (2018). Il-letteratura u s-snin tmenin. THINK Magazine, 24, 28-29.
Abstract: L-aspett socjali ghandu importanza kbira u I-medda taz-zmien hija vitali biex nifhmu dak Ii gara fit-tmeninijiet, nifhmu ghaliex sehh, x'gieghel lill-poplu Malti jirreagixxi b'dak ii-mod, u x'sehem kellha I-Ietteratura f'dan kollu. Fuq kollox: kien ir-rizultat pervers tal-elezzjoni generali tal-1982 Ii qanqal dan kollu? Jew I-gheruq kienu ilhom gejjin mis-sittinijiet u sahansitra mit-tletinijiet?
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/36189
ISSN: 23060735
Appears in Collections:Think Magazine, Issue 24
Think Magazine, Issue 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-letteratura_u_s-snin_tmenin_2018.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.