Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37541
Title: [Gabra ta’ kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 35] (2016). Minxura l-imhabba ; Il-habs tal-mirja ; U x’naf ; Tixqiq (ghal S.) ; Tolleranza zero ; Idejn l-imhallef ; U Alla rega’ beka ; Ghekiesi ; Il-patawwa ; Titlaqni, hi ; Kwestjonarju waqt x-ray ; Hajku ; L-imhabba l-falliment? ; Niftakar ; Xtaqt li l-bahar ; Aunty Tracey ; It-tiftixa ; U jien semmejtu Guzi ; Inversi – bit-tama li ninsa dak li tlift ; Gidba perfetta ; Kollezzjoni ; Id-dizappunt ; Kull qatra tghodd ; Torri tar-ramel ; L-ennui ta’ Rapunzel ; Dahna ; It-tifel li baqa’ rieqed ; Throwback
Other Titles: Minxura l-imhabba
Habs tal-mirja
U x'naf
Tixqiq (ghal S.)
Tolleranza zero
Idejn l-imhallef
U Alla rega' beka
Ghekiesi
Patawwa
Titlaqni, hi
Kwestjonarju waqt x-ray
Hajku
Imhabba l-falliment
Niftakar
Xtaqt li l-bahar
Aunty Tracey
Tiftixa
U jien semmejtu Guzi
Inversi-bit-tama li ninsa dak li tlift
Gidba perfetta
Kollezzjoni
Dizappunt
Kull qatra tghodd
Torri tar-ramel
Ennui ta' Rapunzel
Dahna
Tifel li baqa' rieqed
Throwback
Authors: Agius, Celine
Bonello, John A.
Borg, Gorg
Mifsud, Nadia
Leli
Grech Ganado, Maria
Cauchi, Carmel G.
Saliba, Rita
Portelli, John P.
Szabu, Anna T.
Azzopardi, Clare
Camilleri, Joe
Gauci, Joanne
Agius, Beverly
Chetcuti, Mary
Bezzina, Charles
Calleja, Matthew
Pullicino, Matteo
Olivari, Antonio
Schembri, Matthew
Tanti, Noel
Cassar, Priscilla
Grech, Sergio
Aquilina, Daniel
Cardona, Elena
Vella, Joseph
Hili Vassallo, Sandra
Axiaq, Joe
Mercieca, Naomi
Keywords: Maltese poetry -- 20th century
Maltese poetry -- 21st century
Maltese literature -- 20th century
Maltese literature -- 21st century
Issue Date: 2016
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: [Gabra ta’ kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 35] (2016). Minxura l-imhabba ; Il-habs tal-mirja ; U x’naf ; Tixqiq (ghal S.) ; Tolleranza zero ; Idejn l-imhallef ; U Alla rega’ beka ; Ghekiesi ; Il-patawwa ; Titlaqni, hi ; Kwestjonarju waqt x-ray ; Hajku ; L-imhabba l-falliment? ; Niftakar ; Xtaqt li l-bahar ; Aunty Tracey ; It-tiftixa ; U jien semmejtu Guzi ; Inversi – bit-tama li ninsa dak li tlift ; Gidba perfetta ; Kollezzjoni ; Id-dizappunt ; Kull qatra tghodd ; Torri tar-ramel ; L-ennui ta’ Rapunzel ; Dahna ; It-tifel li baqa’ rieqed ; Throwback. Lehen il-Malti, 35, 7-103.
Abstract: Gabra ta’ poeziji u proza li tinkludi: Minxura l-imhabba ta’ Celine Agius – Il-habs tal-mirja ta’ John A. Bonello – U x’naf ta’ Gorg Borg – Tixqiq (ghal S.) ta’ Nadia Mifsud – Tolleranza zero ta’ Leli – Idejn l-imhallef ta’ Maria Grech Ganado – U Alla rega’ beka ta’ Carmel G. Cauchi – Ghekiesi ta’ Rita Saliba – Il-patawwa ta’ John P. Portelli – Titlaqni, hi ta’ Anna T. Szabu bi traduzzjoni ta’ Clare Azzopardi – Kwestjonarju waqt x-ray ta’ Joe Camilleri – Hajku ta’ Joanne Gauci – L-imhabba l-falliment? ta’ Beverly Agius – Niftakar ta’ Mary Chetcuti – Xtaqt li l-bahar ta’ Charles Bezzina – Aunty Tracey ta’ Matthew Calleja – It-tiftixa ta’ Matteo Pullicino – U jien semmejtu Guzi ta’ Antonio Olivari – Inversi – bit-tama li ninsa dak li tlift ta’ Matthew Schembri – Gidba perfetta ta’ Noel Tanti – Kollezzjoni ta’ Priscilla Cassar – Id-dizappunt ta’ Sergio Grech – Kull qatra tghodd ta’ Daniel Aquilina – Torri tar-ramel ta’ Elena Cardona – L-ennui ta’ Rapunzel ta’ Joseph Vella – Dahna ta’ Sandra Hili Vassallo – It-tifel li baqa’ rieqed ta’ Joe Axiaq – Throwback ta’ Naomi Mercieca
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/37541
Appears in Collections:Lehen il-Malti (2016) - Ghadd 35
Lehen il-Malti (2016) - Ghadd 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aunty Tracey.pdf52.01 kBAdobe PDFView/Open
Dahna.pdf35.27 kBAdobe PDFView/Open
Ghekiesi.pdf40.39 kBAdobe PDFView/Open
Gidba perfetta.pdf58.74 kBAdobe PDFView/Open
Hajku.pdf30.83 kBAdobe PDFView/Open
Id-dizappunt.pdf45.51 kBAdobe PDFView/Open
Idejn l-imhallef.pdf31.41 kBAdobe PDFView/Open
Il-habs tal-mirja.pdf57.58 kBAdobe PDFView/Open
Il-patawwa.pdf50.58 kBAdobe PDFView/Open
Inversi-bit-tama li ninsa dak li tlift.pdf33.72 kBAdobe PDFView/Open
It-tifel li baqa' rieqed.pdf48.62 kBAdobe PDFView/Open
It-tiftixa.pdf30.46 kBAdobe PDFView/Open
Kollezzjoni.pdf30.21 kBAdobe PDFView/Open
Kull qatra tghodd.pdf46.64 kBAdobe PDFView/Open
Kwestjonarju waqt x-ray.pdf65.42 kBAdobe PDFView/Open
L-ennui ta' Rapunzel.pdf55.9 kBAdobe PDFView/Open
L-imhabba l-falliment.pdf42.35 kBAdobe PDFView/Open
Minxura l-imhabba.pdf33.34 kBAdobe PDFView/Open
Niftakar.pdf57.57 kBAdobe PDFView/Open
Throwback.pdf43.93 kBAdobe PDFView/Open
Titlaqni, hi.pdf39.3 kBAdobe PDFView/Open
Tixqiq (ghal S.).pdf69.98 kBAdobe PDFView/Open
Tolleranza zero.pdf55.38 kBAdobe PDFView/Open
Torri tar-ramel.pdf30.69 kBAdobe PDFView/Open
U Alla rega' beka.pdf41.93 kBAdobe PDFView/Open
U jien semmejtu Guzi.pdf50.22 kBAdobe PDFView/Open
U x'naf.pdf28.25 kBAdobe PDFView/Open
Xtaqt li l-bahar.pdf30.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.