Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/8677
Title: La bidu la tmiem : 1599 ta' Alfred Sant bhala spunt ghal rivizitazzjoni tal-mudell storjografiku empiriku
Authors: Bonanno, Stephen
Keywords: Maltese literature -- 20th century -- History and criticism
Malta -- In literature
Sant, Alfred, 1948- . La bidu la tmiem -- Criticism and interpretation
Issue Date: 2011
Publisher: University of Malta. Junior College
Citation: Symposia Melitensia. 2011, Vol.7, p. 115-128
Abstract: Dan l-istudju jfittex li janalizza l-isforz ta' Sant li jirrivizita f'La Bidu La Tmiem: 1599 il-mod li bih l-istoriku Malti jinterpreta l-passat storiku. Din il-htiega tigi illustrata fid-dawl ta' tiiet hassieba Maltin. Il-kontribut ta' Oliver Friggieri u Paul Sant Cassia jikxef il-monolotizmu fil-kultura Maltija, mudell ta' hsieb li skont ta l-ewwel jillimita l-varjeta` fl-interpretazzjoni. Permezz ta' Henry Frendo mbaghad jintwera kif l-isterilita` mentaIi kkawzata min-nuqqas ta' kontestazzjoni timmanifesta ruhha fil-mudell storjografiku ppropagat minnu. F'dan il-kuntest, it-test ta' Sant jigi analizzat bhala sforz biex tigi indirizzata din is-sitwazzjoni. L-istudju jiffoka fuq l- applikazzjoni tal-likwidita` bhala mezz li jzarma c-certezza marbuta mal-mudell storjografiku empiriku. Il-qofol tar-rivizitazzjoni jikkoncerna l-istatus ontologiku tar-realta`, li titlef is-solidita` fl-essenza taghha biex thaddan il-likwidita` marbuta mal-mudell epistemologiku postmodern.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/8677
ISSN: 1812-7509
Appears in Collections:Scholarly Works - JCMal
SymMel, 2011, Volume 7
SymMel, 2011, Volume 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
La Bidu La Tmiem.pdf20.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.