Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/101709
Title: Agora S3 - 13 programmes
Other Titles: Prog 1 : Il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna - Faith Spearing, Brendan Zerafa, Dr Annette Monica Lihic, Dr Charles Xuereb / Il-Ktieb Malti – għadu fl-idejn? - Gordon Pisani, Joseph Mizzi, Dwayne Ellul, Mark Vella
Prog 2 : L-Isfidi Soċjali - Charles Scerri, Claudette Abela Baldacchino, Graziella Castillo, Mons Joseph Vella Gauci / L-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali - Charles Deguara, Noel Camilleri
Prog 3 : Il-Volontarjat wara l-Pandemija - Daniela Calleja Bitar, Joseph Zammit, Claudia Taylor East, Jesmond Saliba / X’futur għall-Kunsilli Lokali? - Rodianne Haber PL, Frans Deguara PN, Charles Bonello PN; Mario Fava PL
Prog 4 : L-ekonomija ta’ stati żgħar - Prof Lino / Il-Poter tal-Kelma: Politika u Letteratura f’Oliver Friggieri - Konferenza Nazzjonali fil-Parlament ta’ Malta organizzata mid-Dipartiment tal-Politika Pubblika u d-Dipartiment tal-Malti
Prog 5 : Intervista mar-Rettur tal-Università ta’ Malta, Prof Alfred J Vella / Is-Servizz Pubbliku u l-Politika - Prof Edward Warrington u Mr Mario Cutajar
Prog 6 : L-edukazzjoni mill-perspettiva tal-istudenti - Gorg Vella, James Gauci, David Bugeja, Jean Paul Barbara u Christina Micallef / Il-globalizazzjoni u d-dinjità tal-bniedem – Rev Prof Charles Tabone
Prog 7 : Il-Moviment tal-Koperattivi - John Mallia, Jesmond Mifsud, Paul Muscat / Il-Politika Neoliberali - Prof Philip von Brockdorff
Prog 8 : Id-Drittijiet tal-Annimali - Diane Psaila, Carmen Coleiro, Alison Bezzina, Mark Vella Bardon / Intervista esklussiva mal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, Dr George Hyzler
Prog 9 : Ir-Relevanza tal-Għaqda Repubblika wara l-elezzjoni - Dr Robert Aquilina, Aleks Farrugia / Is-soċjetà fil-Kottonera - Hon Dr Katya De Giovanni, Dr Josette Barbara Cardona, Dr Noel Vella, Mr Christian Serpina
Prog 10 : Il-Każ Johnny Depp u l-qagħda tal-mara - Doreen Borg Zammit, Dr Josette Barbara Cardona, Mary Gaerty / Id-drittijiet tal-konsumatur, it-tbagħbis tal-karozzi u t-tariffi tat-telefonija - Dr Emanuel Said, Luke Buhagiar, Odette Vella
Prog 11 : Kemmuna....ġimgħa wara - Rafel Grima, Dr George Vital Zammit, Dr Marie Louise Mangion / Intervista Esklussiva ma’ Lou Bondi
Prog 12 : Kontroversji politiċi u soċjali tul din il-ġimgħa - Clyde Puli, Albert Gauci Cunningham / Il-memorja nazzjonali f’dinja li qed titlef l-identità - Dr Charles Xuereb, Dr Charles Farrugia, Noel D’Anastas
Prog 13 : Festi, Qaddisin, Baned u Politika - Dr Noel Camilleri, President Ghaqda Kazini tal-Baned, Colin Fitz u Antonella Galea Loffreda
Authors: Department of Public Policy, University of Malta
Authors: Vassallo, Mario Thomas
Keywords: Political science
Political campaigns
Maltese literature
Voluntarism
Friggieri, Oliver, 1947-2020 -- Criticism and interpretation
Education
Issue Date: 2022-04
Citation: Vassallo, M.T. (2022). Agora S3 [Radio series]. Malta: Campus FM
Abstract: Diskussjoni s-sibt filgħodu b’temi kurrenti li jolqtu l-interessi tal-pubbliku inġenerali. Dan it-tip ta’ programmar huwa innovattiv għall-istazzjon għax se joħloq dibattitu ‘LIVE’ fl-istudjo fuq ġrajjiet kurrenti, fenomeni kontemporanji u aspetti oħrajn li jolqtu l-politika, is-soċjetà, l-ekonomija u l-kultura ta’ pajjiżna. Flimkien mal-esperti u l-esponenti mistednin, il-pubbliku se jkun jista’ jintervjeni permezz ta’ telefonati waqt il-ħin tad-diskussjoni fl-istudjo. M’huwiex l-iskop ta’ din is-sensiela li toħloq sensazzjonaliżmu, imma li ddawwal l-opinjoni pubblika b’fehmiet razzjonali, studjati u b’rispett sħiħ lejn fehmiet opposti.
Description: The third in a series of discussion programmes about various themes. Produced and presented by Dr Mario Thomas Vassallo, Senior Lecturer from the Department of Social Policy, Faculty of Economics, Management and Accountancy of the University of Malta.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/101709
Appears in Collections:Agora (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGORA_S3_EP01.mp3radio programme166.76 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP02.mp3radio programme164.96 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP03.mp3radio programme167.23 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP04.mp3radio programme279.32 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP05.mp3radio programme166.04 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP06.mp3radio programme167.84 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP07.mp3radio programme168.42 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP08.mp3radio programme164.35 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP09.mp3radio programme165.9 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP10.mp3radio programme165.81 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP11.mp3radio programme158.59 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP12.mp3radio programme165.96 MBUnknownView/Open
AGORA_S3_EP13.mp3radio programme168.5 MBUnknownView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.