Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/103351
Title: L-istat tan-nazzjon 2021
Authors: Marmarà, Vincent-Anthony
Bondì, Lou
Keywords: Statistics
Malta -- Politics and government -- 21st century
Politics, Practical -- Malta
Issue Date: 2022
Publisher: Klabb Kotba Maltin
Citation: Marmara, V. & Bondi, L. (2022). L-istat tan-nazzjon 2021. Malta: Klabb Kotba Maltin
Abstract: L-idea wara l-konferenza u stħarriġ bit-tema ‘L-istat tannazzjon’ twieldet waqt konversazzjoni każwali bejnietna. Bi triqat differenti konna qisna wasalna għall-istess żewġ ħsibijiet fl-istess ħin. Ridna li nifhmu b’mod profond x’inhi l-qagħda tan-nazzjon Malti llum, allura l-istat tan-nazzjon. Fl-istess ħin ridna nfakkru u nappellaw li f’demokrazija l-istat huwa tan-nazzjon. Is-sbuħija tal-ilsien Malti ppermettitilna li nesprimu ż-żewġ ħsibijiet fi frażi waħda. Fuq dan il-pedament bnejna l-viżjoni għal dan l-istħarriġ u konferenza, viżjoni li riedet twassalna biex nifhmu aħjar min hu l-poplu Malti, kif jaħseb, x’valuri jħaddan u x’inhuma dawk l-elementi li verament jiddifenuh. Sikwit tiġi ppubblikata riċerka li tiffoka fuq ċerti aspetti, opinjonijiet, drawwiet u perċezzjonijiet taċ-ċittadin Malti. Aħna ridna nagħmlu xi ħaġa differenti. Ridna nidħlu iktar fil-fond u nippruvaw nidentifikaw x’qed iwassal għal dan kollu. L-ambizzjoni tagħna ma kinitx li nsiru nafu l-opinjoni tal-Malti fuq din il-materja jew l-oħra, imma li niflu millqrib dak li jista’ qed iwassal għal dik l-opinjoni. L-għodda li użajna biex inwettqu din il-viżjoni kienet sondaġġ oġġettiv, xjentifiku u demografikament rappreżentattiv talpopolazzjoni kollha. [Silta minn Vincent-Anthony Marmarà u Lou Bondì]
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/103351
ISBN: 9789993278542
Appears in Collections:Scholarly Works - FacEMAMAn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L_istat_tan_nazzjon_2021.pdf
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.